Kom ons wy ons aan Hom toe, kom ons streef daarna om ons aan die Here toe te wy.
Die Here sal verskyn, so seker as die son opkom, Hy sal na ons toe kom soos stortreen,
Hy sal ons verkwik soos lentereens die grond verkwik. - Hosea 6:3
DIE KONING SE DONKIE
Ons leef en dien in Christus-sekerheid

KONTAK ONS seker7seker@gmail.com
Welkom by 'n Skrifgefokusde bestemming vir Bybelstudies, boeke, videos en groei.
Welcome to a Scripture-focused destination for Bible studies, books, videos and growth.
MENU KIESLYS EDITORIAL REDAKSIONEEL BOOKS BOEKE
 TUIS
 HUB & SPILPUNT
 - SENDING
 - BEDIENINGE
 BOONTOE
 BOEKWINKEL
 VIDEO'S
- MUSIEK
- LIG & SEKERHEID
- BLOEDFAMILIE
 VERNIET
 NUUS
 GPS NA INFO
- WIE IS ONS
- WAT GLO ONS
- ME SKANDALIZO HANDELSMERK
- PAYFAST & REGISTRASIE
- JURIDIESE JAZZ
 SEKER PRODUKSIES
 ONVERWAGS
Maretha Blog
 
Vandag kan anders wees. die uitgewersmaatskappy met boeke en Bybelvertalings wat jou hele lewe aanraak.
Jurdiese Jazz

BELEID, PRAKTYK, AANSPREEKLIKHEID, MISSIE, TERME & VOORWAARDES

Ons hou die inhoud van dié belangrike afdeling verstaanbaar
en ondubbelsinnig, want elke klousule hierin raak jou en ons pad met mekaar.
Hier is nie fynskrif in lettergrootte 8 nie.
Tussen die reëls sal jy niks vind nie.

 photo PIEXONPEPPERGUN.jpg

In hierdie dokument vind jy relevante inligting rakende ons onderneming. Hierin vind jy die beleid, missie, praktyk en aanspreeklikheid van SEKER GEESTELIKE LEKTUUR EN TOERUSTINGSPRODUKTE BK in sy omgang en handelinge met jou as webwerfbesoeker en aanlynwinkelkliënt, asook ons regte, voorwaardes en vereistes in ons omgang en transaksies met jou as webwerfbesoeker en kliënt.

Ons lig jou in aangaande:

 1. Die onderneming
 2. Die webwerf
 3. Beleid en vrywaringsklousules t.o.v. Hub & Spilpunt , Boontoe en Jy sê
 4. Sakepraktyk en Beleid
 5. Beleid rakende die beskerming van persoonlike inligting en privaatheid
 6. Gebruik van inhoud van die www.seker.co.za webwerf
 7. Ongemagtigde kommersiële gebruik
 8. Kopiereg en intellektuele eiendom
 9. Vrywaringsklousules: Naamskending en benadeling.
 1. DIE ONDERNEMING


SEKER GEESTELIKE LEKTUUR EN TOERUSTINGSPRODUKTE BK met sy webwerf, www.seker.co.za en sy aanlynwinkel, SEKER NISMARK, is as ‘n onderneming deur Hennie en Maretha Maartens daargestel en word deur hulle bestuur. Die uitvoerende Bestuurder en Redakteur van die webwerf is Maretha Maartens. Die Administratiewe Bestuurder van a) die webwerf en b) SEKER NISMARK is Hennie Maartens.


a.1. DIE BESLOTE KOÖPERASIE
Hierdie onderneming is as SEKER GEESTELIKE LEKTUUR EN TOERUSTINGS-PRODUKTE as beslote koöperasie geregistreer: 2009/220178/23. Registrasie 02/12/2009.a.2. DIE WEBWERF
SEKER GEESTELIKE LEKTUUR EN TOERUSTINGSPRODUKTE BK se geregistreerde webdomein, www.seker.co.za, word deur Maretha en Hennie Maartens bedryf vanaf en vanuit Inneslaan 17 A, Waverley, Bloemfontein, Vrystaat Provinsie, Suid-Afrika.

a.3. DIE AANLYNWINKEL
SEKER GEESTELIKE LEKTUUR EN TOERUSTINGSPRODUKTE BK is handeldrywend via die aanlynwinkel, SEKER NISMARK,'nonderafdeling van die domeinruimte, www.seker.co.za.

Die aanlynwinkel word deur die alleeneienaars van SEKER GEESTELIKE LEKTUUR EN TOERUSTINGSPRODUKTE BK bestuur en beheer.

a.4. DIE ME SKANDALIZO HANDELSMERK
Alle eboeke in pdf en ander formaat, asook alle gedrukte publikasies van SEKER GEESTELIKE LEKTUUR EN TOERUSTINGSPRODUKTE BK word onder die druknaam, ME SKANDALIZO ™ gepubliseer.

Die ME SKANDALIZO handelsmerk is ten tyde van die opening van die webwerf by die Kantoor vir Handelsmerk-registrasies in die proses van registrasie in klasse 9, 16, 35, 38, 40 en 41, vandaar die ™ simbool wat in die voorlaaste fase van die registrasieproses wettiglik in die handel gebruik mag word.

 1. DIE WEBWERF


SEKER GEESTLIKE LEKTUUR EN TOERUSTINGSPRODUKTE BK se webwerf, www.seker.co.za bestaan uit die volgende afdelings:

OORSIGTELIK
 • In die eerste afdeling, SEKER, bied ons Skrifgefundeerde geestelike toerusting aan Christengelowiges;
 • HUB & SPILPUNT is vir sending, evangeliese bedieninge en gemeenskapsprojekte van die Christen-geloofsgemeenskap;
 • BOONTOE is die afdeling waarin entrepreneurs wat die beginsels en waardes van die Skrif nastreef, tuis sal voel. Dit is die ruimte vir mense met visie, kreatiwiteit en die bereidheid om mekaar boontoe te help.
 • JY SÊ is 'n platformvir kreatiewe talent en persoonlike getuienisse.
 • NUUS is informatief en spesifiek nuuswaardig vir die geloofs- en Christen-entrepreneursgemeenskap.
 • VERNIET is 'n informele ruimte met gratis aflaaibare materiaal vir persoonlike en wyer gebruik.
 • SEKER NISMARK is 'n aanlyn handelsruimte vir die verhandeling van SEKER GEESTELIKE LEKTUUR EN TOERUSTINGSPRODUKTE BK se nismark selfpublikasies en –produkte.

IN BESONDERHEDE
b.1. SEKER
Geestelike en praktiese toerustingsafdeling. Die inhoud van dié afdeling word Maretha en Hennie Maartens daargestel.

MISSIE: SEKER GEESTELIKE LEKTUUR EN TOERUSTINGSPRODUKTE BK is verbind tot die uitbreiding van die Koninkryk van God. Daarom is ons verbind tot die verkondiging van die Evangelie van Jesus Christus en die verheerliking van sy Naam hier op ons webwerf in die kuberruim. Die Koninkryk van God is nie geboue nie, maar mense. Ons is dus verbind tot die verkondiging van Christelike waardes, geregtigheid, naasteliefde, en betrokkenheid by dié wat ly. Ons verkondig die Christelike hoop en verbind ons daartoe om ander se belange naas ons eie belange te bevorder.

b.2. HUB & SPILPUNT
Bewusmakings- en inligtingsruimte vir bedieninge, sending en gemeenskapsaksies. Die inhoud van HUB &SPILPUNT word vanuit die geloofsgemeenskap ontvang.

MISSIE: SEKER GEESTELIKE LEKTUUR EN TOERUSTINGSPRODUKTE BK is verbind tot aktiewe betrokkenheid by die uitbreiding van die Koninkryk van God en lewer via HUB & SPILPUNT'ngratis bewusmakende en ondersteunende diens aan rolspelers in Evangeliese bedieninge en Skrifgefundeerde gemeenskapsgerigte projekte en uitreike.

b.3. BOONTOE
In BOONTOE skep ons ' n spilpunt vir Suid-Afrikaanse entrepreneurs en ander sakepersone wat die Skrif as grondslag en basis vir elke praktyk en keuse in hulle onderneming aanvaar.Die hoofdoel is samewerking op hierdie gedeelde basis, tot almal se heil en groei in sowel die (klein)sakewêreld as in die spirituele en persoonlike lewe van die entrepreneursgemeenskap.

Ons huldig die oortuiging dat talle entrepreneurs in ons land hulle sakepraktyk op Skrifbeginsels skoei en hulle daartoe verbind om die Naam van die HERE in die sakewêreld by wyse van onkreukbare integriteit te verheerlik. Hierdie spilpunt is geskep om benut te word deur sakelui/entrepreneurs wat die heropbou van die land, armoedsverligting, werkskepping, samewerking en die Christelike hoop verkondig en daartoe wil saamwerk.

Die inhoud van BOONTOE word vanuit die entrepreneursgemeenskap ontvang. Hennie en Maretha lewer gereelde insette: Hennie as navorser en Maretha as skrywer.

MISSIE: SEKER GEESTELIKE LEKTUUR EN TOERUSTINGSPRODUKTE BK is verbind tot aktiewe betrokkenheid by:

 • Skrifgefundeerde sakepraktyk;
 • die aktiewe bevordering van onderlinge samewerking in die S.A. entrepreneursgemeenskap;
 • die heropbou van die land op die grondslag, waardes en basis van die Skrif;
 • die propagering en verkondiging van hoop, toekomsverwagting en lewe in Christus;
 • Skrifgefundeerde mentorskap en die gratis beskikbaarstelling van ruimte op ons webwerf as deel van die proses van die opheffing van finansiële nood en werkloosheid binne die eie kultuurgroep en ook in die groot S.A gemeenskap.

Ons tweet op TWITTER, 20 November 2012:
 • Ek het na jou sakeonderneming gekom, mede-Suid-Afrikaner, om na twee dinge te kom soek: wat jy het en wat jy is.
 • In entrepreneurskap moet twee dinge gegee word: wat ons het en wat ons is. N.a.v. Mercier. UIT: Chris du Toit, ANDER HET GESÊ, ERROL MARX UITGEWERS, 1982.
 • Twee dinge word in entrepreneurskap van ons geëis: wat ons het en wat ons is. Wie die tweede nie kan gee nie, sal misluk.
 • Wanneer die wyse vrou haar stalletjie op die markplein oprig, plaas sy twee dinge op die rakke: wat is het en wat sy is.
 • My fellow South African: I have come to your business to look for two things: what you have and what you are. (Orig. Mercier. Derived from Chris du Toit, ANDER HET GESÊ, ERROL MARX Publishers, 1982.)
 • Two things are demanded from every entrepreneur: what he has and what he is. Should he be unable to give the latter, he will fail.
 • When the wise man erects his stall on the marketplace he puts two things on the shelves: what he has and what he is.
 • A gut feeling: Those on the threshold of becoming entrepreurs should be prepared to give more than what they have. Let us give what we are.


b.4. JY SÊ
JY SÊ is die afdeling waarin die potensiaal van Christenkunstenaars van alle kultuurgroepe belig en die geloofsgemeenskap se stem gehoor word. Die inhoud van hierdie afdeling word vanuit die gemeenskap van Christen-kunstenaars en die geloofsgemeenskap ontvang.

MISSIE: SEKER GEESTELIKE LEKTUUR EN TOERUSTINGSPRODUKTE BK is verbind tot betrokkenheid by die potensiaalontwikkeling van S.A. Christenkunstenaars van alle kultuurgroepe: skrywers, digters, grafiese kunstenaars, kore, beeldende kunstenaars ens. Ons bydrae hiertoe is kostelose blootstelling op'nhoëprofiel webwerf.

b.5. SEKER NISMARK
SEKER NISMARK is ons aanlyn handelsruimte vir die verhandeling van SEKER GEESTELIKE LEKTUUR EN TOERUSTINGSPRODUKTE BK se nismark eboeke, gedrukte boeke en toerustingsprodukte.

MISSIE: Die daarstelling en voorsiening van
 • bekostigbare geestelike lektuur wat in spesifieke behoeftes by sowel individue as instansies voorsien;
 • bekostigbare toerustings- en bemagtigingsprodukte vir gebruik in gesinne, skole, opheffingsaksies en Evangeliese bedieninge.

SEKER GEESTELIKE LEKTUUR EN TOERUSTINGSPRODUKTE BK is t.o.v. sy publikasies en toerustingsprodukte verbind tot'nkwaliteitbydrae van spirituele, opvoedkundige, potensiaalontwikkelende en bewusmakende aard aan die gemeenskap, met spesifieke belang by en verbondenheid aan die geloofsgemeenskap in Jesus Christus.

b.6. VERNIET
Die VERNIET-afdeling bevat nuttige gratis aflaaibare toerustings- en gebruikmateriaal vir persoonlike gebruik en ook vir gebruik in die kerk, klaskamer, gesinslewe ens. Die inhoud van en aflaaibare materiaal in VERNIET word deur Maretha en Hennie Maartens daargestel.

b.7. NUUS
Die NUUS-afdeling van die www.seker.co.za webwerf is'nalleenstaande kleiner afdeling waarin nuusdekking gegee word aan S.A. en wêreldnuus wat die geloofsgemeenskap, die Kerk, die gemeenskap van Christen-kunstenaars, Evangeliese bedieninge en die gemeenskap van Christen-entrepreneurs raak.

b.7.1. Die inhoud is informatief en aktueel, nie reklamegerig nie.

b.7.2. Die NUUS-afdeling bied nie advertensieruimte vir funksies, optredes, fondsinsamelingsprojekte ens in die kerk en gemeenskap nie.

 1. BELEID EN VRYWARINGSKLOUSULES


T.O.V. HUB & SPILPUNT , BOONTOE en JY SÊ

Die eienaars van die www.seker.co.za webwerf :-

c.1. modereer alle inhoud wat van eksterne bydraers in die HUB & SPILPUNT, BOONTOE en JY SÊ afdelings van die webwerf aan die orde kom en
plaas betekenisvolle, inspirerende en informatiewe inhoud waar moontlik onveranderd;

c.2. aanvaar nie verantwoordelikheid vir taalfoute en taalkundige redigering van inhoud wat van eksterne bydraers ontvang word nie;

c.3. behou die reg voor om bydraes a) te verwyder , b) te verkort en c) af te keur. Die hoofrede sal wees dat die inhoud nie die waardes, kwaliteit, opbouende atmosfeer, credo, respek vir die God van die Bybel, respek vir ander en die goedgesindheid wat die webwerf wil uitstraal, adem en reflekteer nie.

c.4. Bydraers van inhoud wat in sowel die HUB & SPILPUNT, BOONTOE en JY SÊ-afdeling met al hulle onderafdelings verskyn, waarborg dat die inhoud wat hulle lewer nie lasterlik is en nie die privaatheid of enige kopiereg of intellektuele eiendomsregte van enige derde party skend nie.

c.5. Die eienaars van die www.seker.co.za webwerf behou die reg voor om webwerfprosedures en voorwaardes te eniger tyd, sonder vooraf kennisgewing, te verander.

c.5. Die eienaars van www.seker.co.za doen alles moontlik om die korrektheid en volledigheid van inligting wat in hierdie afdeling verskyn, te verseker, maar aanvaar geen aanspreeklikheid vir die korrektheid of volledigheid van kontakbesonderhede soos vir plasing deur eksterne bydraers deurgegee nie;

c.6. Die eienaars van www.seker.co.za doen alles in hulle vermoë materiaal wat op die webwerf aangebied word, van skadelike, lasterlike, onjuiste, rassistiese en kwaadwillige elemente te suiwer, maar aanvaar geen aanspreeklikheid vir onwaar, onjuiste, vals, onvolledige, kwaadwillige of op welke wyse ook al skadelike inligting in inhoud wat vanuit die gemeenskap en van individue of instansies vir plasing in genoemde afdelings ontvang en in goedertrou geplaas word nie.

c.7. Deur inhoud vir HUB & SPILPUNT, BOONTOE en JY SÊ te lewer, aanvaar u genoemde voorwaardes.

c.8. Opmerkings en opinies wat in HUB & SPILPUNT, BOONTOE en JY SÊ as afdelings van die www.seker.co.za webwerf verskyn, is streng dié van diegene wat die inhoud gelewer het. Die sienings van eksterne bydraers verteenwoordig nie noodwendig die sienings van SEKER GEESTELIKE LEKTUUR EN PRODUKTE BK nie.

c.9. Die eienaars van die webwerf (dus SEKER GEESTELIKE LEKTUUR EN PRODUKTE BK )is nie verantwoordelik en aanvaar geen aanspreeklikheid vir inhoud wat deur eksterne bydraers aangebied word of enige gevolge daaruit voortspruitend nie.

c.10. SAMEVATTEND:
SEKER GEESTELIKE LEKTUUR EN TOERUSTINGSPRODUKTE BK implementeer en verbind hom tot elke uitvoerbare redelike maatreël ter beskerming van ander.

Vir vals, leuenagtige, onwaar inligting en kwaadwillige motiewe van eksterne bydraers en enige gevolge daaruit voortspruitende aanvaar SEKER GEESTELIKE LEKTUUR EN TOERUSTINGSPRODUKTE BK geen aanspreeklikheid of verantwoordelikheid nie.

INFORMATIEF : WAAROM KONTAKBESONDERHEDE IN HUB &SPILPUNT, BOONTOE en JY SÊ VOORSIEN MOET WORD.
Die eienaars van die webwerf, www.seker.co.za is verbind tot deursigtigheid, integriteit en die daarstelling, handhawing en gereelde hersien van maatreëls om die kopiereg en intellektuele eiendom van ander so effektief moontlik te help beskerm.

Drie afdelings van die www.seker.co.za webwerf, a) HUB & SPILPUNT , b) JY SÊ en c) BOONTOE is geskep en gebou om tot diens van entrepreneurs, individue, gemeenskaps-aksies, uitreik-aksies en bedieninge van integriteit en suiwer motiewe te wees. Met individue, instansies en bedieninge wat dieselfde verbintenis tot deursigtigheid en integriteit as onsself het, werk ons saam en gee ons blootstelling. Aan individue, instansies en bedieninge wat nie hulle identiteit wil openbaar of gekontak kan word nie, kan ons om voor die hand liggende redes — met die veiligheid en beskerming van hierdie webwerfgemeenskap as hoogste verantwoordelikheid — nie blootstelling gee nie.

Die feit dat kontakbesonderhede in HUB &SPILPUNT, BOONTOE en JY SÊ publiseer word, is 'ngratis diens in ooreenstemming met ons uitgespelde missie en ons beleid van onderlinge samewerking, deursigtheid, integriteit en geloofwaardigheid binne die geloofsgemeenskap.
 1. SAKEPRAKTYK EN -BELEID


d.1.1. SEKER GEESTELIKE LEKTUUR EN TOERUSTINGSPRODUKTE BK is verbind tot eerlike en deursigtige sakepraktyk.

d.1.2.SEKER GEESTELIKE LEKTUUR EN TOERUSTINGSPRODUKTE BK is daartoe verbind om vir elke kliënt waarde vir sy/haar geld te gee. Om niks aan'nkliënt te verkoop waarin die eienaars van die BK nie self glo of self as goeie waarde en kwaliteit beskou nie.

d.2. VERBINTENIS TOT VEILIGE AANLYNHANDEL
SEKER GEESTELIKE LEKTUUR EN TOERUSTINGSPRODUKTE BK is verbind tot 'nvolgehoue standaard van risikovrye aanlynhandel. Die praktiese toepassing van die verbintenis tot risikovrye aanlynhandel word gevind in die betalingsopsies wat tot ons kliënte se beskikking is en aan hulle verduidelik word.

d.2.1. BETALINGSOPSIES
Transaksies met SEKER NISMARK vind op twee maniere plaas.

d.2.1.1. Via die derdeparty betalingsprosesserings-deurgangsportaal, PAYFAST, wat rekeninge by die vier grootste banke in SA het en die prosessering van transaksies binne S.A doen. Kliënte buite Suid-Afrika kan ook kredietkaarttransaksies met SEKER NISMARK via PAYFAST doen.

Inligting oor Payfast: https://www.payfast.co.za/

d.2.1.2. ELEKTRONIESE BANKREKENING TOT BANKREKENING oorplasing. (Eng: EFT, Electronic Funds Transfer; Afr: EFO, Elektroniese Fondsoordrag). Kliënte wat dié opsie verkies, doen eenmalige oorplasings (once off payments) aan SEKER NISMARK of voeg SEKER NISMARK by hulle lys van begunstigdes (beneficiaries)


d.3. DIE BESKERMING VAN SENSITIEWE PERSOONLIKE INLIGTING TYDENS AANLYNTRANSAKSIES.

d.3.1. Vir versendings- en afleweringsdoeleindes het SEKER NISMARK'nafleweringsadres nodig.
d.3.2. Vir kontak met kliënte het SEKER NISMARK'ne-pos adres nodig.
d.3.3. Telefoon/selfoonnommers word ter wille van dienslewering en onvoorsiene omstandighede aangevra.

d.3.4. Sensitiewe inligting — kredietkaartbesonderhede, bankbesonderhede ens— van ons aanlynkliënte word nooit deur, by of via SEKER GEESTELIKE LEKTUUR EN TOERUSTINGSPRODUKTE BK. wat sy aanlynbesigheid as SEKER NISMARK binne die www.seker.co.za domein bedryf, ontvang, geregistreer, gesien of in bewaring gehou nie.

d.3.5. Sowel die kliënt as die verkoper (SEKER NISMARK) word beskerm deurdat alle transaksies op een van twee maniere plaasvind:
d.3.5.1. via die PAYFAST prosesseringsportaal in vennootskap met die vier groot bankgroepe in S.A.

of:
d.3.5.2. deur die elektroniese bankdiens wat die kliënt vir hom/haarself gekies het en waarmee hy/sy gemaklik is.


d.4. BELEID T.O.V. AANKOPE WAARMEE DIE KOPER NIE TEVREDE IS NIE

Indien u as kliënt ontevrede is met enige eboek, boek of produk waarop die ME SKANDALIZO ™ handelsmerk verskyn, word die volgende KLAGTEPROSEDURE gevolg:

d.4.1. Vul die ME SKANDALIZO klagtevorm in.
d.4.2. Kopieer, plak en stuur dit aan na seker7seker@gmail.com

Om die ME SKANDALIZO klagtevorm te vind, kliek u op GPS na info en dan weer op VIR U GERIEF. Die klagtevorm is getitel:
KLAGTE/ COMPLAINT

d.4.3. Indien u 'n beskadigde of defekte produk ontvang het, vervang ons dit.
d.4.4. Indien ons 'n fout met die bestelling gemaak het, vra ons verskoning en stel ons dit reg.
d.4.5. Indien die kwaliteit van die produk nie ooreenstem met wat ons aan u adverteer of voorgehou het nie, doen ons'nvolle terugbetaling aan die kliënt.


d.5. BELEID T.O.V PLASING, ONTTREKKING EN WEIERING VAN ADVERTENSIES OP DIE www.seker.co.za WEBWERF

d.5.1. Slegs advertensies van produkte en dienste wat die waardes, doelstellings en gesindheid van die webblad reflekteer, word vir plasing aanvaar.

d.5.2. SEKER GEESTELIKE PUBLIKASIES EN TOERUSTINGSPRODUKTE BK hou die reg voor om advertensies met kennisgewing van redes aan die adverteerder van die webruimte te verwyder.

d.5.3. SEKER GEESTELIKE PUBLIKASIES EN TOERUSTINGSPRODUKTE BK hou die reg voor om advertensies nie vir plasing te aanvaar nie.

d.5.4. Advertensies vir produkte en dienste wat binne die volgende raamwerk val, word nie vir plasing op die www.seker.co.za webwerf aanvaar nie:
d.5.4.1. aborsiedienste;
d.5.4.2. geldmaakskemas en beleggingskemas wat vinnige en maklike welvaart beloof;
d.5.4.3. dobbeldienste en dobbelpraktyke;
d.5.4.4.. ontmoetings- en verhoudingsgerigte advertensies van enige aard;
d.5.4.5. produkte en dienste wat die gesondheid, huweliks-, gesins-; gemeenskaps- en spirituele lewe van die verbruiker negatief kan beïnvloed.
d.5.4.6. produkte waarvan die kwaliteit nie deur die verkoper gewaarborg word nie;
d.5.4.7. Teologiese, nie-teologiese en ander boeke of publikasies wat die Persoon en leer van Jesus Christus bevraagteken, teëstaan of in diskrediet bring;
d.5.4.8. Teologiese, nie-teologiese en ander boeke of publikasies wat die eenheid van die Christelike geloofsgemeenskap versteur of na ons mening skade kan aandoen;
d.5.4.7. verslankingsprodukte;

d.6. DIE VERANTWOORDELIKHEID VAN DIE ADVERTEERDER
Dit is die verantwoordelikheid van die voornemende adverteerder om, in gevalle waar daar onsekerheid aangaande die aanvaarbaarheid van'nbepaalde advertensie bestaan, navraag te doen by seker7seker@gmail.com.

d. 7. AANSPREEKLIKHEIDSVRYWARING T.O.V. PRODUKTE WAT OP DIE
WEBWERF ADVERTEER WORD

d.7.1. Die adverteerder waarborg die integriteit van die diens, die produk en die afleweringsreëlings.

d.7.2. Die adverteerder waarborg die egtheid van die advertensie en die kwaliteit van die produk.

d.7.3. Die adverteerder waarborg dat geen kopie- of intellektuele eiendomsreg-skending in enige element van die produk of diens ter sprake is nie.

d.7.4. Die adverteerder is volledig en enkel aanspreeklik vir elke aspek van sy produk, sy diens, die aflewering en die waarborge wat t.o.v. genoemde gegee word.

Ons tree nie toe tot enige dispuut nie en voer geen korrespondensie met enige party daaroor nie.

d.7.5. In geval van dispute en regsaksies voortspruitende uit die transaksie tussen adverteerder wat op die webwerf adverteer en die koper van produkte wat geadverteer is/word, aanvaar SEKER GEESTELIKE LEKTUUR EN TOERUSTINGSPRODUKTE BK geen aanspreeklikheid nie. SEKER GEESTELIKE LEKTUUR EN TOERUSTINGSPRODUKTE BK se transaksie met die adverteerder begin en eindig by die voorsiening van webbladruimte vir 'n bepaalde tydperk.

Ons tree nie toe tot die dispuut nie en voer geen korrespondensie met enige party daaroor nie.

d.7.6. Die adverteerder van produkte wat op die webblad geadverteer word, waarborg aflewering van die produk aan die koper wat die produk op grond van die advertensie op die www.seker.co.za webblad bestel het. Die adverteerder is volledig aanspreeklik daarvoor.

Ons tree nie toe tot die dispuut nie en voer geen korrespondensie met enige party daaroor nie.
d.7.7. In geval van dispute en regsaksies voortspruitende uit enige faset van die transaksie tussen adverteerder wat op die webblad adverteer en koper (t.w. afleweringstyd, foutiewe aflewerings, toestand van die produk by aflewering, kwaliteit van verpakking ens) , aanvaar SEKER GEESTELIKE LEKTUUR EN TOERUSTINGSPRODUKTE BK geen aanspreeklikheid nie. Die adverteerder is volledig aanspreeklik daarvoor.

Ons tree nie toe tot die dispuut nie en voer geen korrespondensie met enige party daaroor nie.

 1. BELEID RAKENDE DIE BESKERMING VAN PERSOONLIKE INLIGTING EN PRIVAATHEID

Die implementering van die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting (POPI Act) hou nuwe databeskermingswaarborge vir verbruikers in. SEKER GEESTELIKE LEKTUUR EN TOERUSTINGSPRODUKTE BK verwelkom dié aspek van die wetgewing en onderskryf die noodsaak van verbruikersbeskerming deur wetgewing.

e.1. Indien SEKER GEESTELIKE LEKTUUR EN TOERUSTINGSPRODUKTE BK u versoek om bepaalde inligting te verskaf, is ons daartoe verbind en volgens wet verplig om:-
e.1.1. doel-relevante vrae te vra;
e.1.2. duidelik verstaanbare vrae aan u te stel
e.1.3. en die inligting op'nwettige wyse te benut.

In alle gevalle waar die invul van vorms nodig is, moet u die vrae wat aan u gestel word, aan hierdie kriteria toets.

e.2. SEKER GEESTELIKE LEKTUUR EN TOERUSTINGSPRODUKTE BK verbind hom daartoe om nie inbreuk op u privaatheid en die inbus van u PC te maak deur massapos waartoe u as ontvanger nie toestemming verleen het, aan u te versend nie.

e.3. SEKER GEESTELIKE LEKTUUR EN TOERUSTINGSPRODUKTE BK verbind hom daartoe om algemene en spesifieke inligting wat van u bekom word, aan geen ander party, individu, navorser, besigheid, organisasie of instansie te voorsien nie.

e.4. SEKER GEESTELIKE LEKTUUR EN TOERUSTINGSPRODUKTE BK verskaf u adres en kontakbesonderhede aan niemand nie. Indien iemand via ons met u in aanraking wil kom, sal u ‘n skrywe daaromtrent ontvang en wag ons op u opdrag in die verband.

e.5. Ons sal u nooit vra in watter inkomste-, kulturele-, etniese-, politieke- of godsdienstige groep u val of wat u seksuele oriëntasie is nie.

e.6. Ter wille van die relevansie van die inhoud op die webwerf, wil ons graag weet in watter provinsie of land u woon en leef, wat u huwelikstatus is, in watter ouderdomsgroep u val, of u'nman of vrou is, wat u van bepaalde sake dink. Indien u versoek word om op vrae of opnames in dié verband te reageer, is u onder geen verpligting om die vrae te beantwoord nie.

 1. GEBRUIK VAN INHOUD VAN DIE WEBWERF

In die afdeling, VERNIET op die www.seker.co.za webwerf word bruikbare materiaal gratis tot beskikking van die webwerfgemeenskap, kerke, skole en gemeenskapsbedieninge gestel.

f.1. SEKER GEESTELIKE LEKTUUR EN TOERUSTINGSPRODUKTE BK, die eienaar van die materiaal, aan gee aan webwerfbesoekers toestemming om die materiaal wat in VERNIET gevind word, af te laai, te gebruik, aan te stuur en te benut.

f.1.1. Vir persoonlike gebruik van genoemde materiaal is die toestemming onvoorwaardelik. Webwerfbesoekers mag enige hoeveelheid materiaal in die VERNIET-afdeling aflaai vir persoonlike gebruik.

f.1.2. Vir wyer nie-kommersiële gebruik is die toestemming voorwaardelik.

f.1.2.1. Webwerfbesoekers mag soveel materiaal as wat hulle uit die VERNIET-afdeling nodig het, aflaai vir nie-kommersiële gebruik in die kerk, in die klaskamer, in hospitale, tronke, Bybelstudiegroepe, bedieninge, uitreike, gemeenskapsprojekte ens.

f.1.2.2. Webwerfbesoekers mag soveel reproduksies in enige medium van die afgelaaide materiaal maak as wat hulle nodig het op voorwaarde dat hulle dit nie-kommersieel benut.

f.1.2.3. Webwerfbesoekers mag VERNIET-materiaal of verwerkings daarvan nie verkoop nie.

f.1.2.4. In geval van reproduksiekoste van SEKER se VERNIET- materiaal is, mag slegs die reproduksiekoste van ander verhaal word.

f.1.2.5. Die volgende onderskrif wat by die materiaal verskyn, moet duidelik leesbaar en sigbaar behou bly by alle reproduksies van VERNIET-materiaal wat benut word in Bybelstudiegroepe, gemeenskapsprojekte en gemeentes:

Vergunningsmateriaal van SEKER GEESTELIKE LEKTUUR EN TOERUSTINGSPRODUKTE BK. Webwerf: www.seker.co.za; E-pos: seker7seker@gmail.com. Slegs vir nie-kommersiële gebruik.
By courtesy of SEKER GEESTELIKE LEKTUUR EN TOERUSTINGSPRODUKTE BK. Website:
www.seker.co.za; Email: seker7seker@gmail.com. For non-commercial use only.


f.2. SEKER SE VERGUNNINGSMATERIAAL IN DIE KLASKAMER
f.2.1. In skole en klaskamers mag hierdie webwerf se vergunningsmateriaal in intern saamgestelde handboeke, leerhulpmiddels of onderrigmateriaal gebruik en aan leerders beskikbaar gestel word sonder skriftelike toestemming van SEKER GEESTELIKE LEKTUUR EN TOERUSTINGSPRODUKTE BK indien die volgende voorwaarde nagekom word:

f.2.1. Die vergunningsmateriaal mag nie verhandel word nie.

Kontak ons by seker7seker@gmail.com vir kommunikasie oor SEKER GEESTELIKE LEKTUUR EN TOERUSTINGSPRODUKTE BK as jou vennoot in die klaskamer.

 1. ONGEMAGTIGDE KOMMERSIËLE GEBRUIK


Ongemagtigde kommersiële gebruik is om geld te maak of te probeer geld maak uit die aanwending, reprodusering of verwerking van enige materiaal wat op die webwerf, www.seker.co.za verskyn. Dit geld vir:

g.1. SEKER se vergunningsmateriaal;
g.2. materiaal op die www.seker.co.za webwerf wat nie in die VERNIET-afdeling by wyse van vergunning gratis beskikbaar gestel word nie;
g.3. Materiaal van eksterne bydraers wat inhoud in enige vorm of medium in die JY-SÊ afdeling daarstel;
g.4. materiaal van eksterne bydraers /aksies/instansies wat inhoud in enige vorm of medium in die HUB&SPILPUNT- en BOONTOE afdelings daarstel.

Hierdie webwerf straal hulpvaardigheid, mededeelsaamheid, goedgesindheid en vertroue in ons medemens uit. Maar die prokureur van wie ons van dag een af kliënte is spesialiseer in intellektuele eiendoms- en kopiereg. Ten opsigte van die onregmatige gebruik van die materiaal wat op hierdie webwerf verskyn, is ons meedoënloos.

Ons is dié gebrek aan medelye met plagiaat en die skending van kopie- en intellektuele eiendomsreg verskuldig aan ons webwerffamilie en aan die mediagemeenskap wat Christelike waardes onderskryf.

 1. KOPIEREG EN INTELLEKTUELE EIENDOM


h.1. Wanneer 'n skrywer 'n artikel skryf, 'n fotograaf'nfoto neem en publiseer en jy'nlied/musiek komponeer of'ndigitale opname maak en in die kuberruim daarstel, het elkeen wat so-iets geskep en dit sigbaar, leesbaar, hoorbaar en tasbaar daargestel het, outomaties kopiereg op sy/haar werk, selfs al is die ©-simbool nie daarby aangebring nie. Daarom het elkeen wat sy/haar woorde, video’s, foto’s, getuienis en bydraes op ons webwerf aan die orde laat kom, kopiereg op sy/haar bydrae.

INFORMATIEF
Kopiereg op enigiets het te make met die manier waarop die produk waarneembaar en konkreet daargestel (geskryf, uitgevoer, gemaak ) is.

Kopiereg bestaan nie op idees nie. As jy 'n idee met iemand deel en hy/sy jou idee voor jou in iets konkreets omskep, kan jy nie'nsaak teen hom/haar maak omdat hy/sy jou idee gesteel het nie. Daarom moet jy sorg dat jy enige idee wat in jou leef, soos goud in'nkluis bewaar en slegs met betroubare persone deel. Kopiereg geld slegs vir wat sigbaar, leesbaar, voelbaar, tasbaar en sintuiglik waarneembaar daargestel is.

Die doel heilig nooit die middele nie waar kopieregskending plaasvind nie.
GEE inhoud wat jou eie is, vir die www.seker.co.za webwerf vir publikasie.

NEEM inhoud van die www.seker.co.za webwerf soos aan jou toegestaan en vergun.

h.2. Hierdie webwerf straal hulpvaardigheid, mededeelsaamheid, goedgesindheid en vertroue in ons medemens uit. Maar die prokureur van wie ons van dag een af kliënte is spesialiseer in intellektuele eiendoms- en kopiereg. Ten opsigte van die onregmatige gebruik van die materiaal wat op hierdie webwerf verskyn, is ons meedoënloos.

Ons is dié gebrek aan medelye met plagiaat en die skending van kopie- en intellektuele eiendomsreg verskuldig aan ons webwerffamilie en aan die mediagemeenskap wat Christelike waardes onderskryf.

h.3. SEKER GEESTELIKE LEKTUUR EN TOERUSTINGSPRODUKTE BK as regspersoon en Hennie en Maretha Maartens in persoonlike hoedanigheid verbind hulle tot etiese omgang met die intellektuele eiendom, konsepte en idees van ander.

h.4. Alhoewel intellektuele eiendomsreg nie van toepassing is op idees nie, verbind SEKER GEESTELIKE LEKTUUR EN TOERUSTINGSPRODUKTE BK as regspersoon en Hennie en Maretha Maartens in persoonlike hoedanigheid hulle daartoe om ander se idees en konsepte op geen wyse vir eie gewin aan te wend nie.

h.5. Ten einde ander se intellektuele eiendom op www.seker.co.za so goed soos ons eie te beskerm, konstateer en plaas SEKER GEESTELIKE LEKTUUR EN TOERUSTINGSPRODUKTE BK gebruiksvoorwaardes en verbodsbepalings toe t.o.v. alle materiaal —dié wat ons self skep en dié wat ons vir plasing in die JY SÊ, HUB & SPILPUNT en BOONTOE afdelings ontvang.

h.6. Ons verbind ons daartoe om inhoud wat op www.seker.co.za daargestel word, so noukeurig moontlik vir enige vorm van plagiaat en kopieregskending te fynkam. Die verantwoordelikheid om nie plagiaat te pleeg en kopiereg te skend nie, berus egter uitsluitlik by die persoon wat inhoud en materiaal aan SEKER GEESTELIKE LEKTUUR EN TOERUSTINGSPRODUKTE BK aanbied.

h.7. Die verantwoordelikheid om erkenning aan outeurs, liriekskrywers en die daarstellers van enige inhoud wat nie self geskep is nie, te gee, berus ewe volledig by die persoon wat inhoud en materiaal aan SEKER GEESTELIKE LEKTUUR EN TOERUSTINGSPRODUKTE BK vir plasing in die JY SÊ,HUB& SPILPUNT en BOONTOE afdelings van die www.seker.co.za webwerf aanbied.

h.8. Indien bronne nie vermeld en outeurskappe nie erken word nie en indien kopieregskending of plagiaat plaasgevind het, aanvaar a) SEKER GEESTELIKE LEKTUUR EN TOERUSTINGSPRODUKTE BK as regspersoon en b) Hennie en Maretha Maartens in persoonlike hoedanigheid geen aanspreeklikheid vir en tree hulle nie toe tot gedinge, regsaksies en dispute rakende plagiaat, kopieregskending en die ongemagtigde gebruik/reproduksie van inhoud in welke medium ook al nie.

 1. VRYWARINGSKLOUSULES: NAAMSKENDING & BENADELING


i.1. SEKER GEESTELIKE LEKTUUR EN TOERUSTINGSPRODUKTE BK as regspersoon en Hennie en Maretha Maartens in persoonlike hoedanigheid aanvaar geen aanspreeklikheid vir en tree nie toe tot gedinge, regsaksies en dispute rakende naamskending, saakbeskadiging of enige ander vorm van benadeling waarby webwerfbesoekers, daarstellers van inhoud, instansies, rolspelers in diensaksies en bedieninge met enige party betrokke is of betrokke kan raak nie.

i.2. SEKER GEESTELIKE LEKTUUR EN TOERUSTINGSPRODUKTE BK as regspersoon en Hennie en Maretha Maartens in persoonlike hoedanigheid aanvaar geen aanspreeklikheid vir en tree nie toe tot gedinge, regsaksies en dispute rakende naamskending, saakbeskadiging of enige ander vorm van benadeling voortspruitende uit inskrywings van www.seker.co.za besoekers op FACEBOOK, TWITTER en enige ander praktyk en vorm van interaktiewe kommunikasie via die sosiale, digitale of elektroniese media.

i.3. SEKER GEESTELIKE LEKTUUR EN TOERUSTINGSPRODUKTE BK as regspersoon en Hennie en Maretha Maartens in persoonlike hoedanigheid aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige skade, verlies, benadeling of leed waarvoor enige webwerf waarmee www.seker.co.za geskakel is op welke wyse ook al verantwoordelik is of aanspreeklik gehou sou kan word nie.

Baie dankie dat jy hierdie belangrike stuk deurgelees het.

En welkom op ons webwerf.
Hennie en Maretha Maartens, 24 Januarie 2013.


   
Lees meer...

    DIE EVANGELIE VIR DIE KERSTYD!   DIE LAM is
Lees meer...

WAY BETTER THAN POPCORN. Hendrik Rocher’s testimony: On Mother’s Day 2002 God sav
Lees meer...

DIE KRUISKONING deur Maretha Maartens. Hierdie Evangeliese toneelteks handel oor die aardse bedie
Lees meer...
Winkel
      Tuis | Blaaier | Kontak Ons    |    Vrywaring | Privaatheidsbeleid | IBS | Webmeester
© 2022 Seker.co.za
Chillies