Kom ons wy ons aan Hom toe, kom ons streef daarna om ons aan die Here toe te wy.
Die Here sal verskyn, so seker as die son opkom, Hy sal na ons toe kom soos stortreen,
Hy sal ons verkwik soos lentereens die grond verkwik. - Hosea 6:3
DIE KONING SE DONKIE
Ons leef en dien in Christus-sekerheid

KONTAK ONS seker7seker@gmail.com
Welkom by 'n Skrifgefokusde bestemming vir Bybelstudies, boeke, videos en groei.
Welcome to a Scripture-focused destination for Bible studies, books, videos and growth.
MENU KIESLYS EDITORIAL REDAKSIONEEL BOOKS BOEKE
 TUIS
 HUB & SPILPUNT
 - SENDING
 - BEDIENINGE
 BOONTOE
 BOEKWINKEL
 VIDEO'S
- MUSIEK
- LIG & SEKERHEID
- BLOEDFAMILIE
 VERNIET
 NUUS
 GPS NA INFO
- WIE IS ONS
- WAT GLO ONS
- ME SKANDALIZO HANDELSMERK
- PAYFAST & REGISTRASIE
- JURIDIESE JAZZ
 SEKER PRODUKSIES
 ONVERWAGS
Maretha Blog
 
Vandag kan anders wees. die uitgewersmaatskappy met boeke en Bybelvertalings wat jou hele lewe aanraak.
SENDING

 1. Joh 15 : 7 "AS JULLE IN MY BLY EN MY WOORDE IN JULLE, SAL JULLE VRA NET WAT JULLE WIL HÊ, EN JULLE SAL DIT VERKRY!" Kom ons doen dit met groot verwagting vir elke krisis en uitdaging!!!!

  BEGRAFNIS: n Geliefde naby vriendin, WIESIE KOCH, deel van ons klein weeklikse Bybelstudiegroep is oorlede! Haar plek is leeg...en sy was 'n vreugdevolle inspirasie! Ons harte is seer, maar ons weet sy is by die Here Jesus wat sy so innig liefgehad het! Mag die Here ons leer en lei om Hom voluit en enduit te dien!!

  EE3 DOSENTE: Weer eens het drie dosente: Herman, Driaan en Winny hierdie kursus kom aanbied: EVANGELISM EXPLOSION en weer het die studente dit uitsonderlik geniet. Baie mense het al hierdeur die ewige lewe ontvang! Mag hulle hierdie kursus gebruik in die drie weke uitreik vakansie om vissers van mense te wees!

  UITREIKE: Die eerste en langste kwartaal van 10 weke eindig die week. Almal by BBM is moeg en pap. Mag ons heerlik rus en ook ons werk voltooi!! 30 studente bly hier by BBM en ons is dankbaar dat almal gaan uitreik na Sheba, gevangenisse en Shai en Elreza na 'n Etiopiese Bybelskool vir 'n week en nog 'n week na Mosambiek. Ons waardeer inniglik elke gebed!

  BOBS UITREIK: Die dierbare tannies en een omie het weer kom luister na 'n boodskap oor DESPERATE GEBEDE soos dié van Jakob by die Jabbok, Hanna al snikkend in die tempel en die moordenaar aan die kruis. Die genadige uitkoms van ons hemelVader is 'n groot aansporing vir ons om deur te bid totdat ons die Here hoor!!

  HALLELUYAH OUDITORIUM: Binnekort gaan die plafonne, vloerteëls, ruite, deure, elektrisiteit ingesit word, tot ons groot vreugde!

  INTERNET KRISIS: Hierdie krisis oor die afgelope twee jaar hou net nie op nie! Bid asseblief saam dat die Here tog asseblief nou uitkoms sal gee!!

  GEBEDSVENNOTE: PRETORIA: Ons sien met opgewondenheid uit na hierdie maandelikse byeenkoms op Vrydag 12 April om 7nm wanneer voorbidders ons hande gaan vat en ons saam gaan bid vir mekaar en vir BBM met sy baie uitdagings!

  Sterkte vir jou week en opregte liefde van ons kant af!

  Shai, Elreza en BBM Familie wat nou oor Suider-Afrika ontplooi vir uitreike!!

  "VERLUSTIG JOU IN DIE HERE EN HY SÁL JOU GEE DIE BEGEERTES VAN JOU HART!!" Ps 37:6

  www.bbmission.org


 2. BYBELVERS:

Ons sê dankie vir Heb 13:5: "EK SAL JOU NIE LOS NIE. EK SAL JOU NIE IN DIE STEEK LAAT NIE!" Wat 'n wonderlike troos en bemoediging dat die Vredevors van hemel en aarde hier by my is!!

 1. GASTE EN DOSENTE:

Die Here gee kort-kort nuwe familie vir BBM, soos die jarelange vriendin, Magrite Tebboth, 'n opgeleide berader van Engeland wat jaarliks kom klasgee. Ons ontvang 9 gaste die naweek en klein Juanita Dunn hardloop met haar "Hospitality-span" om alles reg te kry en reg te hou. Bid asb vir hernude krag en volharding. Ook Prof Albert van Niekerk van Duitsland het ons besoek met interessante strategieë. Mag die Here elke voorbidder en donateur uitermate seën!

 1. STUDENTE:

'n Paar van hulle grawe 'n rioolsloot smiddae; wikkel in ons groentetuin en het die week 7 verlorenes ingebring in Gods koninkryk. Ons kry die name en tel no om hulle op te volg met dissipelskap!

Nog 5 nuwe studente wat paspoort en finansies uitdagings gehad het, het veilig aangekom....nou reeds 109 studente in totaal!

BBM se sang, veral vroeg more met "DEVOTIONS" dra 'n mens in God se teenwoordigheid in. Ons begin reeds oefen aan liedere vir a.s jaar se nuwe CD!! Bid asb saam!

Openbare optrede word uiteindelik deur elke student beoefen tydens die "MORNING DEVOTIONS!!" Sommige bewe, maar kom gou reg!

Die dames het die week een middag bymekaar gekom en ons twee spyseniers het ons toegespreek oor eenheid, netheid en die wag hou oor ons tonge!

Maandagaande is die hoogtepunt van die week: "HOMELETICS" wanneer studente preek en beoordeel word. Hulle leer vinnig!

AFSKEID EN VERWELKOMING:

Ons was hartseer om vir Rev Alexander Biaou van Benin te groet en het vir hom gebid. Sy gemeente in Benin roep hom terug om 7 gemeentes te beman!! Ons bid vir iemand wat administratief kan help in sy plek! Rev Tobias Kilaka het 'n uitstekende intree-preek gelewer: 'n nuwe staflid!!

VOORBIDDERS & SENDELINGE:

Julle bly, naas die geskenk van die ewige lewe, ons grootste aardse geskenk! Ons waardeer elke gebed! Vra gerus, ons kniel graag saam met jou voor die Genadetroon!!

Vrydagaand 15 Maart nooi ons weer almal wat kan, om halfsewe saam te kom kuier en bid by Caritas, Oosterlig, h/vJudith en Leastrate, Constantiapark.

Goeienag en Gods rykste seën!

Liefde, in oorvloed!

Shai en Elreza Mulder en almal by BBM. Webwerf: www.bbmission.org

Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300 • South Africa


 • SKRIF: Ps 62:9 "VERTROU OP GOD ALTYD, O VOLK! STORT JULLE HART UIT VOOR SY AANGESIG! GOD IS 'N TOEVLUG VIR ONS!"

  Almal van ons het iemand nodig wat ons kan vertrou en by wie ons die blydskap en hartseer van ons lewens kan uitstort. Hoe bevoorreg is elkeen van ons wat die Here God as Vriend en Vertroueling ken! Hy is 'n veilige Skuilplek in die lewensstorms!

  **EERSTEJAARS KONSERT: Woensdagmiddag hierdie week het ons die nuwe eerstejaars se besondere talente as koor en solosangers, toneelspelers, digters en getuienisse terdeë geniet.

  **WOENSDAG SANGOGGEND: Die boodskap oor Maria van Betanië wat by drie geleenthede by Jesus se voete gevind is, het harte uitgedaag.

  **VROUE BYBELSTUDIE: Dit was 'n vreugde om die dorpsdames Dinsdagoggend by BBM te verwelkom met o.a. pannekoek en 'n voorlesing uit GEBEDSHELDIN deur Esperance Kelber geskryf. Die GOLDEN HARP GOSPEL mannekoor het hulle verras met daardie diep Afrika basstemme.

  "COUNSELING" KURSUS: Magrite Tebboth en haar dogter Michelle van Engeland, albei opgeleide beraders, het die week kursusse vir al ons studente aangebied en dit beteken jaarliks geweldig baie!

  DS KOOS KRIEL AFTREDE: Sondag het Ds Koos, wat een van BBM se stigterslede en ook vir baie jare die voorsitter van die Raad van Direkteure was, sy afskeidspreek gelewer by Alkmaar. Tot sy groot verrassing kon al sy kinders dit bywoon."MY GENADE IS VIR JOU GENOEG!" was sy pragtige boodskap.

  VROUE EN OOK MANNE WÊRELDBIDDAG: Wat 'n vreugde om saam met 170 lande se vrouens (en mans!!) rondom die wêreld hande te vat en te bid vir ons kinders, kleinkinders, ons omstandighede en die uitbreiding van die evangelie!

  GEREDDES: Die vrug van ons naweek uitreike by skole, hospitale, tronke, kerke die week was 20 mense wat in geloof ons Meester ontmoet het! Nou moet ons dissipels van hulle maak.

  DANKIE!! Dankie dat jy ons brief lees en dat jy ons lief en leed deel! Ons pleit by ons Vader vir heilige toegewyde lewens hier by BBM en ons weet jy bid saam!!

  Opregte groete!!

  Shai, Elreza en almal by BBM.

  " VERLUSTIG JOU IN DIE HERE EN HY SAL JOU GEE DIE BEGEERTES VAN JOU HART!!" Ps 37:4

  Webwerf: www.bbmission.org


 • Gal 2:20 "EK IS MET CHRISTUS GEKRUISIG EN EK LEEF NIE MEER NIE...CHRISTUS LEEF IN MY." Hierdie kruisiging is dikwels uiters pynlik, maar die uiteinde kan op goddelike oorwinning uitloop!

  Kniel asb saam met ons:

  **NUWELINGE!! Ons dank die Here vir 40 eerstejaars van 21 lande wat by BBM aangekom het en bid vir goddelike eenheid en aanvaarding...wat net God kan gee... tussen al die tale, kulture, gewoontes en persoonlikhede!!! Bid asb saam vir nog omtrent 13 wat worstel om te kom, agv vele redes!

  **BEKERINGS! Ons weet van ten minste twee manne wat die week bely dat die Goeie Herder hulle gevind het: Nkosinati en Blossom! Daar was ook twee manne wat hulle dadelik aangeneem het vir dissipelskap!! Sondag sal hulle Bybels ontvang! Bid saam vir egte geloof en volharding!!

  ** PERSONEEL! Ons 24 vrywilliger personeel werk veeleisende en lang ure. Bid asb vir krag in die Laeveld hitte, moed en deursettingsvermoë en die belangrikste: 'n wandel met God!!

  **DONATEURS: Prys die Here vir enkele nuwe donateurs ná die uitstuur van ons vorige maandelikse fotobrief en ons weeklikse nuusbriewe. BAIE BAIE DANKIE, want nou kan ons 'n week se vleis koop!!!!

  **VAS & GEBED: Dinsdag was ons eerste Vas en Gebedsdag met Nagmaal afsluiting en ons het die lieflikheid vd Here beleef!

  **BASAAR: By Westergloed kon ons heerlike pannekoek en vetkoek koop en toe gee hulle vir ons breekgoed present! Hierdie gemeente loop al jarelank 'n pad saam met BBM. DANKIE!!

  **KERKRAADSVERGADERING! Maksimum Gevangenis se "Amazing Grace" kerkraad het toe 'n lang vergadering saam met Elreza gehou en hulle vreugde en leed bekend gemaak!! Hulle wag met opgewondenheid vir Mariëtte Schlebusch se kursus. Hulle vra asseblief vir die vertoning van die Jesusfilm en nou en dan 'n Saterdag "revival" van sang en prediking! Wonderlik!!

  **VOORBIDDING: Vandag vra ons asseblief jou gebede vir alles wat die Here op jou hart lê. Dankie dat jy ons brief lees! Ons waardeer jou teenwoordigheid oneindig veel in ons sendelinglewe met die op en af vreugde en soms diep teleurstellings! Bid ook saam ASB vir enkele siek studente: Zodwa met haar gebreekte been; twee lede met operasies; enkele griepgevalle. DANKIE!!

  Kom ons bly saam getrou tot die dood aan ons gekruisigde en opgestane Here Jesus Christus!

  Ons waardeer jou!

  Shai en Elreza Mulder en almal by BBM.

  Webtuiste: www.bbmission.org.

  "VERLUSTIG JOU IN DIE HERE EN HY SAL JOU GEE DIE BEGEERTES VAN JOU HART!" PS 37:4

  Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300 • South Africa •


 • Ps 59:17 "Maar ek sal sing van U sterkte en elke more jubel oor U goedertierenheid, want U was 'n rotsvesting vir my en 'n toevlug in die dag toe ek benoud was!" Ons almal het ons dae van benoudheid...maar wanneer ek 'n kind van God is, kan ek my hart uithuil teen Sy skouer en troos, moed en nuwe krag vind en kan ek liedere in die nag sing, omdat NIKS, NEE NIKS..." by Hom onmoontlik is nie!"

 • KONSERT!! Dit was die heel eerste keer dat ons nuwe eerstejaars met togas en vlae saam met die 2e en 3e jaars as " AFRICA 4 JESUS" massakoor kon saamsing. Hulle het hul allerbeste uitgehaal en dit was 'n pragtige konsert ter ere van die argitek van die Halleluyah Ouditorium en 'n vriend, 'n oud-bibliotekaris, wat dalk weer sal kom kuier! Die argitek was tevrede met die vordering!

  NAWEEK OPTREDE: Dit was 'n voorreg vir Shai om by Wonderboom-Suid NG kerk te preek oor: VAN VREES NA VREDE! Ons is met liefde ontvang en sommige het ons verseker dat hulle kom kuier. Een dame het selfs R400 vir 'n student wat dit nie kan bekostig nie, geskenk!

  SPESIALE ROEPING: Dit was 'n voorreg en inspirasie om Wo more te luister, eers na Tineke van't Slot wat ons hemelse Vader se kinderbediening op ons harte gedruk het. Sy het dat elk van die 12 selgroepe 'n blikkie met GOD CAN daarop geskryf gebruik en elke selgroeplid het 'n kind se naam daarin geplaas. Toe het die SR leier die blikkie omhoog gehou en ons almal het saamgebid vir daardie kindername!!

  Daarna het 'n paar van ons 'n heerlike ontbyt geniet en daarna geluister na Willie Crew, stigter van die World Mission Centre met sy passie vir verlorenes. God werk orals en sprei Sy majesteit dwarsoor die wêreld!!

  GEBEDSVENNOTE: Graag sê ons opreg dankie vir 7 Gebedsvennote wat Vrydagaand kom saambid het daar in Pretoria! Ons weet ons Vader verhoor vandag nog!!

  MAKSIMUM GEVANGENIS: 9 verlore mense het hulle sondes bely en vergifnis en redding van sondes ontvang. Die ouderling ( ook 'n gevangene) is met 'n vaart by die deur uit, en wat was my vreugde groot toe hy met 9 Gideon Bybels daar aankom wat ons kon oorhandig! Hy het ook dadelik aangebied om hulle te dissipel! Daar was vreugde in die hemel én op aarde. "HERE, ASB LAAT HULLE VOLHARD EN GEESTELIK GROEI!"

  VOORSIENING: Ons nuwe Hoof van Voorbereiding en Opleiding is Rev Benson Sachingezhi wat reeds 'n paar jaar ervaring hierin het. Sy knap vroutjie Brigid is behulpsaam vir Elreza in die kantoor.

  OPKNAPPING: Die personeel woonkwartiere se opknap is feitlik klaar gedoen.

  STUDENTE: Terwyl ons nou volstoom met die opleiding begin het en weer in roetine begin kom, kom studente steeds aan en verwelkom ons elkeen in Jesus naam. Een student met n poniestert het verdwyn en ons vermoed die aanpassing wat net te erg. Dankie dat jy saambid vir staf en studente. Mag God elke familielid by BBM seën, versorg en beskerm...ook vir jou, ons dierbare voorbidder!!

  Liefde uit die hart en BAIE DANKIE vir jou praktiese omgee, jou offers en veral vir jou gebede!!

  Shai en Elreza Mulder en almal by Back to the Bible Mission.

  www.bbmission.org.

  0833066323

  Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300 • South Africa

  In Joh 10:10 sê ons geliefde Here Jesus: "EK HET GEKOM DAT JULLE LEWE EN DIT IN OORVLOED MAG HÊ!" Dié week het ons dit weer eens beleef!!

  WEEK VAN GEBED: Bishop Adane en sy span van 6 het ons ingelei in 'n lewe van praktiese gebed en deurbid met volharding! Een taak was om tekste oor gebed in élke Bybelboek te vind!

  STUDENTE VERHALE: Ons is aangegryp deur lewensverhale van briljante studente, wonderbaarlike bekerings, selfs 'n straatkind met sy stralende gesig wat in Vader se arms beland het!! Hulle worstel steeds om te kom agv paspoorte, visums,vervoer, verblyfgelde, ens!!! Ons eerste student uit Brazilië is hier!!

  WEERSIENS VREUGDE: Die vreugde om weer ons "Afrika-mense " te sien na 2 lang maande het trane in ons oë gebring."DIE LIEFDE VAN CHRISTUS DRING ONS!!!"

  HALLELUYAH OUDITORIUM:Dit vorder fluks...die voorportaal met 'n kombuis en badkamers is besig om te verrys. Ook kleiner projekte soos n personeelhuis, septiese tenk, ens vorder goed.

  SKENKINGS: Ons dankbare vreugde is groot vir 'n bietjie bone, bietjie maalvleis, bietjie kruideniersware van vriende. Ook bokse vol Bybels e

  Rinske Reitsma se puik teologiese boeke!! Ook jou ware omgeeliefde en gebede bring groot blydskap in ons harte. Ons grootste geskenk bly verlorenes wat inkom!!

  Geseende lieflike maand!

  Shai, Elreza en almal by BBM.

  "VERLUSTIG JOU IN DIE HERE, EN HY SÁL JOU GEE DIE BEGEERTES VAN JOU HART! " Spr 37:4

  Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300 • South Africa


 • 2 Kor 5:14 "DIE LIEFDE VAN CHRISTUS DRING ONS!"

  GEBEDS- EN BEPLANNINGSDAE: 1& 2 Feb 2019. Assseblief, kniel saam met ons vir hierdie twee dae van afsondering vir ons +- 26 personeellede voor ons lewende Here Jesus. Joh 21 is ons tema. Ons is opgewonde oor ons roeping hier in die groen Vallei van Genade wat uitsprei oor die hele wêreld soos wat ons bid vir studente vanoor Afrika en sendelinge van elke wêreld kontinent en ook vir ons eie behoeftes.

  STUDENTE: Ons eerste (van vier) egpare het reeds aangekom!! Egpare skep altyd 'n huislike atmosfeer! Meer as 100 persone het aansoek gedoen en ons wag met groot verwagting om hulle te verwelkom wat sal opdaag....lief te hê met die liefde van Jesus...en hulle behoorlik voor te berei vir die sendingvelde van die wêreld! Asseblief...bid hulle in, saam met ons. Ons vra ook vir ons Vader dat hulle die drie jaar sal klaarmaak!!

  VERJAARSDAE: Afrika vier nie eintlik verjaarsdae nie...begrafnisse ja! Hulle stroom bymekaar daarvoor. Ons is dankbaar dat Shai sy 77e verjaarsdag in Pretoria kon vier saam met ons geliefde voorbidders... ook met die verjaarsdagkoek en sagopoeding van die Terblanché familie. Ook by BBM het ons saam met ons Laeveldvriende, 'n paar studente en personeel verjaarsdag gevier. Ons leraar en sy vrou ds Pieter en Engela Malherbe het 'n self-gekomponeerde lied met sy kitaar gesing. BAIE BAIE DANKIE VIR VELE BEWYSE VAN LIEFDE...GESKENKE, GEBEDE EN GOEIE WENSE!

  VRIENDE: Opregte vriende is 'n groot gawe uit ons Vader se hart. Ons het so vir oulaas in die doodsnikke van die Des/Jan uitreikvakansie heerlik gekuier en saamgebid met Lydia de Kock (wat bokse vol Bybels gekoop en gegee het!), Prof Danie en Annalet du Plessis en hulle 4 kinders (met 'n verjaarsdagtafel wat gekreun het van die heerlike verversings),die kerk toe gaan saam met Elreza se enigste broer Johannes en Charlotte en hulle oudste seun Johan Kelber wat nou die Musiekdirekteur by Moreletapark gemeente is. Wat 'n wonderlike preek oor DIE LIEFDE WAT DIE KENMERK VAN ONS LEWE MOET WEES het ons beleef!!

  Ons waardeer die middagete saam met Clive Roberts en gesin en aandete saam met Kol Jeff en Johanna van Taiwan. Ons bekers loop oor van dank vir vleis (vir +- 2/3 weke) en wonderlike kruideniersware deur Trevor en Connie Garrard geskenk. Elke stukkie liefde word inniglik by hierdie geloofsending waardeer. Dankie aan almal vir soveel vriendskap en liefde!

  NUWE PERSONEEL: Prof Joan Annandale van Pretoria het die week aangekom...alleen die 400 km gery tot by ons. Ons verwag vir Juanita Dunn wat 9 jaar gelede hier by ons gedien het vandag. Rev James en sy vrou, Naomi Soko kom ook aan as deel van die BBMfamilie. Ons bid steeds vir die regte dame in Christina se plek. Intussen het Anna, 'n rekenaardosent wat as eerstejaar vanuit Zimbabwe kom, solank begin help in die huis. Dankie dat jy saambid en vertrou!

  VOORBIDDING: Ons hemelse Vader weet presies wat en wie ons nodig het...hier aan die begin van die jaar...en ons dank jou, ons Aäron en Hur wat ons arms omhoog hou in die stryd van die lewe! Nederig kniel ons, in totale oorgawe aan die Man van Nasaret, vir Sy leiding, beskerming en voorsiening.

  Mag God jou seën! Mag God jou verhoor! Mag God by jou bly...is ons gebed ongeag wat met ons gebeur...Ons bid vir heiligheid, voorsiening, deurbrake, herlewing!!!

  Met ons opregte liefde!

  Shai en Elreza Mulder

  "VERLUSTIG JOU IN DIE HERE EN HY SAL JOU GEE DIE BEGEERTES VAN JOU HART!" Ps 37:4

  Webwerf: www.bbmission.org

  Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300 • South Africa


 • Ons bid Gods vrede oor jou vir 2019! 1 Thes 5: 22,23:

  "VERMY DIE SKYN VAN DIE KWAAD EN DIE GOD VAN VREDE SAL JOU VOLKOME EN TOTAAL HEILIG MAAK...HY IS GETROU WAT JOU GEROEP HET! HY SAL DIT OOK DOEN!"

  Dit bly maar moeilik, pynlik en vra soms groot offers om heilig te word...ek moet die vaagste skynsel van twyfel en van sonde vermy en kruisig, want dan sal God se vrede my siel vervul!

  GESONDHEID: Die afgelope week het ons lang ure by 1 Mil Hospitaal deurgebring. Ons het asem opgehou en kan dankbaar met groot blydskap sê dat niks ernstigs verkeerd is wat nie met medikasie in stand gehou kan word nie! Al die eer aan die Here! Ons bid vir vele vriende en familie wat ernstig siek is. Mag ons Barmhartige Samaritaan, Jesus Christus, jou dra en vertroos en genees.

  Ons roeping gaan dus steeds voort!! BID saam met ons vir iemand wat kan saamwerk en uiteindelik in ons plek kan voortgaan.

  DANKIE!!: Die Here verras ons telkens deur Sy kinders!! Ds Dawie en Tannie Magriet Scheepers... 90jariges.. van die Strand, ondersteun BBM steeds vir jare met gebede en finansies. DANKIE!! Dit was heerlik om saam te bid ook vir haar gebreekte enkel.

  Dr Herman en Esté Visagie is ook 'n egpaar wat sorg vir BBM studente.

  En die 83 jarige Ritha Engelbrecht van Theunissen wat die naweek hulle nuwe leraar ontvang, het ons spesiaal Theunissen toe laat ry om vier sakke beskuit op te laai wat sy veral vir besoekende dosente gebak het. Loof die Here!!! Theunissen gemeente ondersteun BBM steeds soos vele ander gemeentes en indiwidue. BAIE DANKIE! Ken en Christa de Kock, albei ook nou 90 jaar op aarde, het die eerste 10 000 stene bygedra vir ons Halleluya Ouditorium. Hulle ondersteun ons steeds met gebede en liefde. Daar is nog vele ander en nederig loof ons die getroue God vir almal wat help! Ons kan net uitroep: PRYS DIE HERE!!!

  VERTROUE: Een van die grootste voorregte in die lewe is wanneer iemand jou vertrou met sy diepste stres en swaarkry. Wat 'n groot verantwoordelikheid om dan namens die Here te antwoord en jou mondstyf toe te hou! Ander se seer is heiligskennis wat 'n mens met groot respek in jou hart moet wegbêre en uitsmeek op jou knieë. Ons bid vir elkeen wat ons vra en, soos my biddende Ouma Mamsie my aan haar knie geleer het, "EK SAL U NIE LAAT GAAN VOORDAT U MY (OF DIE EEN VIR WIE EK BID) SEËN NIE!" Gen 32:26. Bid deur!!

  VERRASSING:Dit was 'n verrassing toe Rev Dennis Henry ons nooi om vir 'n halfuur verlede Sondagmore in sy gemeente in Kimberley te vertel van sovele wonderwerke by BBM. Die grootste wonder is ook by BBM elke maal wanneer verlore siele tot bekering kom! Ons word geroep om hulle dan behoorlik te dissipel! Willem Kelber kom ons weer oplei vanjaar om ons drie Jesusfilm projektors van Campus Crusade for Christ soveel as moontlik te gebruik! ONS EN ONS MANNEKOOR IS TOT DIE HERE SE BESKIKKING VANJAAR, AS JOU FUNKSIE OF GEMEENTE ONS BENODIG!!

  VOORBIDDER: Ons het gesoek totdat ons uiteindelik een van ons getroue voorbidders kon opspoor, Retha Botha, 87, in Somerset-Wes, in 'n piepklein kamertjie. Steeds met daardie kenmerkende stralende gesig is sy tevrede...baie tyd om te bid! Haar boodskap vir die student wat vir haar bid is: "Hand over!! Hands off!!"

  BAIE DANKIE AAN JOU WAT VEG OP JOU KNIEË vir die Koning se werk, ook by BBM.

  ASSEBLIEF BID SAAM:

  *Iemand vir die Gasvryheidsbediening by BBM in Christina Michael se plek. Ons gaan haar baie mis!!

  * Studente en personeel wat begin klaarmaak om terug of vir die eerstemaal na BBM te vertrek. Mag ons versorgende Vader in élke behoefte ...materieel, emosioneel en geestelik voorsien!

  *Ons koelkamers en yskaste...ons bid dat hulle mag vol word met ons daaglikse brood...en asseblief 'n stukkie vleis ook, so nou en dan.

  *Ons pleit vir God se vrede en heiligheid in Suid-Afrika en in elke Afrikaland!

  *Ons bid vir elke voorbidder, elke donateur, elke sendeling, elke dosent, elke verlorene wat oor ons pad kom en spesiaal vir jou wat hier lees.

  Met liefde

  Shai en Elreza Mulder en BBM familie.

  Webwerf: www.bbmission.org

  "VERLUSTIG JOU IN DIE HERE EN HY SAL JOU GEE DIE BEGEERTES VAN JOU HART!" Ps 37:4

  Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300 • South Africa


 • Ps 50:15 "ROEP MY AAN IN DIE DAG VAN BENOUDHEID! EK SAL JOU UITHELP EN JY SAL MY EER!"

  Dankie ons Almagtige Reddende Here God vir élke maal wat U ons noodroep verhoor het en in genade ons kom uitred het...soos vir Petrus wat weggesink het in die See van Galilea. Help ons Here om weer bo-op die see saam met U te loop hierdie jaar!

  GASVRYHEID: Mag die Here elke huis, elke gesin, elke dierbare persoon seën en beloon wat ons twee en ons BBMfamilie met soveel liefde ontvang, versorg en geseën het gedurende ons Afrika uitreike nou gedurende Des en Jan. "VIR SOVER JY DIT GEDOEN HET AAN EEN VAN DIE GERINGSTES VAN MY BROEDERS, HET JY DIT AAN MÝ GEDOEN, SÊ DIE HERE." Mat 25:40.

  INNAME: Ons prys die Here vir honderde studente, reeds opgelei en uitgestuur as sendelinge na Afrika die afgelope 29 jaar van Back to the Bible Mission se bestaan.

  Ons loof ons Vader dat Hy reeds 32 van die 58 Afrikalande na BBM gestuur het om as gestuurdes voorberei te word. Ons vra die Here om asseblief nog lande aan ons toe te vertrou!!

  Ons is opgewonde oor wie Hy vanjaar gaan bring en bid dat ons 25 personeellede ons allerbeste vir elkeen sal gee!!

  Ons is innig dankbaar vir Rev Bridget Munyasia (Mama Onni!) wat tydens die twee maande uitreikvakansie: Desember '18 en Januarie '19 die aansoeke verder met groot moeite hanteer het!

  Ons bid vir die 25 personeellede van 2018 dat hulle veilig en vernuwe sal terugkeer!

  HALLELUYAH OUDITORIUM KERK: Met groot vreugde kon ons orals getuig hoe wonderbaarlik, soos die woestyn-manna, ons Vader stukkie vir stukkie die finansies en boumateriaal uit omgee-harte voorsien het sodat Desemba en span so kon bou dat die "PASTORAL COMMISSIONING" jaareind uitstuur-funksie binne-in hierdie gebou gehou kon word met +-350 mense wat bygewoon het! Dit bly vir ons 'n groot blydskap dat ons Vader só voorsien en gesorg het. Ons sê graag dankie aan Mica Hardeware Handelaar se vriendelike voorsiening met latere betaling! DANKIE!! Nou word die ingangsportaal met badkamer en kombuisgeriewe gebou! BAIE WELKOM OM TE KOM KUIER EN TE KOM KYK HOE ONS VORDER!

  VERJAARSDAGVIERING: Shai word 77 jaar jonk en graag nooi ons die GEBEDSVENNOTE in en naby Pretoria om dit saam te kom vier op VRYDAGAAND 25 JANUARIE OM 6.30NM te Caritas, Oosterlig, Constantiapark. Dit is ook die saambidaand vir die nuwe jaar! Asb! RSVP!

  GROENTE EN VARKE: Ons opregte dankie gaan aan studente en staflede wat gedurende die vakansie gesorg het. 25 speenvarke is nou vet gevoer deur Takura en ons loof die Here dat almal reeds bestel is!

  REKENMEESTER: Ons dank die Here vir Rev Dietmar Frey wat twee dae per week met gedetaileerde presiesheid die boekhouding doen! Ons prys die Here met groot blydskap vir élke sent wat Sy kinders inbetaal vir hierdie klein plekkie in die Vallei van Genade!

  BETROUBARE VOORBIDDERS: Ons is oneindig dankbaar vir mense wat saam met ons bid en pleit vir ons hartsake, ons kinders, ons nood en behoeftes sodat berge in die see gewerp kan word en God se engelskare ons te hulp kan snel, onring en dra ook deur die stormsee van die lewe wat ons almal tref! Ons bid baie graag ook vir jou versoeke. VRA ASSEBLIEF!!

  VERDERE GEBEDSVERSOEKE:

  * Veilige beskerming vir BBM en al ons terugkerende asook die nuwe familie vanoor Afrika

  *Die registrasie en aankoms van studente met hulle R2000 pp betaling slegs vir LOSIES EN INWONING. Die verdere R2000 moet voor Julie inbetaal word! Studies is gratis. ..betaal deur een van God se kinders!!

  * Mag ons personeel met nuwe moed betyds terugkom! Ons gasvryheidsbestuurder Christina Michaels kom nie terug nie, want haar moeder is ernstig siek!

  * Ons bid vir die regte selgroep-indeling en sendeling-uitdeling vir die eerstejaars. Mag ons getrou vir elke sendeling en sendeling-versorger intree dwarsdeur die jaar!

  * Ons vra gebed vir Shai en Elreza se besoeke aan Dermatologie en Urologie op 24 Jan.

  *Dat vele verlore mense gered en gedissipel sal wees tydens die uitreike!

  *Ons bid vir ons BBM krisis met internet wat voortduur asook vir ons webwerf! Mag die Here ons help!

  *NOU BID ONS VIR JOU, VIR ELKE NOOD EN BEHOEFTE EN VIR GODS ROEPING IN JOU LEWE!

  Met ons opregte liefde en gebede! Shai en Elreza Mulder en ons BBM familie.

  Webwerf: www.bbmission.org

  +27 833 066 323

  "VERLUSTIG JOU IN DIE HERE EN HY SAL JOU GEE DIE BEGEERTES VAN JOU HART!" Ps 37:4


 • GODS SEËN: 1 Thess 5:23,24 "En mag Hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus!

  Hy wat julle roep is getrou; Hy sal dit ook doen!"

  Dankie Here Jesus dat U besig is om my heilig te maak deur seëninge, deur hartseer en swaarkry. Dankie dat U betaal het dat ek VREDE mag beleef en dat ek elke dag meer heilig sal word! Amen.

  VAKANSIE: Om wakker te word met die gedruis van die see in jou ore...uit te kyk by die oop deur en 'n blou en wit skuim ewig-rollende oseaan te sien, is regtig Gods seënende hand in ons lewens! Ons rus 'n paar dae by Matthys en Lorraine de Kock by Hermanus. More oppad na Somerset-Wes.

  LESINGS: Dit was 'n groot voorreg om o.a. te kon praat voor 130 jeug by die "BIBLICAL WORLDVIEW SUMMIT," oor " INTEGRITY AND ETHICS FOR THE WORK PLACE" deur Shai en "HOW TO WIN YOUR WORLD FOR JESUS CHRIST" deur Elreza. Ons het beleef dat jy bid en dat God kragtiglik in ons eie en ons hoorders se harte gewerk het. Daar was ook belangstelling om te kom studeer by BBM!! Ons bid steeds vir +-60 nuwe eerstejaars!

  Ons het besondere sendelinge en nuwe vriende ontmoet en is besiel deur kragtige Bybel boodskappe! Ons wens jy was ook saam!!

  UITREIKE: Dwarsoor Afrika is ons BBM familie druk besig om siele vir Gods koninkryk te wen. Mag wedergeboorte en dissipelmaking plaasvind tot eer van ons Here wat hiervoor gesterf het.

  Dit is darem wonderlik dat ek met die druk van een knoppie op my selfoon, 250 mense kan vra om saam te bid oor sake dwarsoor die wêreld!

  GEBREEKTE KAKEBEEN: Elreza se enigste suster Barbara, se enigste seun, Fanus, het 'n ongeluk met sy fiets gehad en sy boonste kakebeen gebreek. Ons kon almal saamstem in gebed en die operasie het suksesvol verloop. Dankie vir gebede! Jou nood versoeke is altyd welkom!

  ONDERHOUDSBESTUURDER: ASB bid en soek saam met ons vir iemand in Johan vd Heever se plek. Bid ook vir hom vir sy diabetes en wonde wat nie genees nie.

  PERSONEELLEDE: Ons het die begeerte om beter geestelike toerusting te verskaf aan ons personeel in die nuwe jaar. Asb bid dat God ons sal lei en bekwaam maak hiervoor. "Wat is U wil Here? Ons wil dit graag uitvoer!"

  JESUSFILM EN ANDER UITREIKE: Terwyl ons besef dat almal deur die kwartaal besig is met weeklikse studies, eksamen skryf en nasien, bid ons dat vanjaar 'n UITREIKJAAR tot eer van ons Verlosser sal wees. Die wêreld word al hoe donkerder en vervolging al erger en die ewigheid kom al nader! Daarom wil ons met ywer en entoesiasme die Here se laaste opdrag uitvoer: "Gaan dan heen en maak dissipels!"

  ALUMNI EN SENDELINGE: Mag die honderde. .dalk duisende ...opgeleide sendelinge die afgelope 29 jaar by BBM getrou wees tot die dood en Gods roeping vervul! Ons hoop om vanjaar van élke sendeling vir wie ons elke more intree te hoor of te sien, is ons hartsbegeerte. Ons reël weer n Alumni Naweek!

  BYDRAERS: Vir jou wat vir ons bid, gee en liefde bewys sê ons graag uit ons harte: DANKIE! DANKIE! Juis vanmore het die man by wie ons bakstene bestel het vir die ingangsportaal van die Halleluya Ouditorium, gesê hy gee nou 5% afslag! Loof die Here!

  Ons bid steeds vir n ou klok om ons wakker te lui smorens!

  Tot siens en baie liefde tot volgende keer!

  Shai en Elreza Mulder namens ons BBM familie vanoor Afrika.

  Webwerf: www.bbmission.org.

  "DELIGHT YOURSELF IN THE LORD AND HE WILL GIVE YOU THE DESIRES OF YOUR HEART!" Ps 37:4

  Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300


 • "...LAAT ONS MET VOLHARDING DIE WEDLOOP LOOP WAT VOOR ONS LÊ, DIE OOG GEVESTIG OP JESUS..." Heb 12:1&2

  Wat 'n aanmoediging hier met die nuwe jaar, die begin van nuwe uitdagings, terwyl ons dink aan Petrus, die enigste mens wat ooit op die see geloop het!

  Hierdie teks is my persoonlike een vir hierdie jaar!

  "Here help my om met my oë, vasgenael op JESUS, steeds vorentoe te stap, oë op JESUS, bo-op die storms en stiltes van my lewe!"

  VAKANSIE KUIERS: Soos ons in vele familie en vriende se huise tuis gegaan het, was dit 'n groot voorreg om in elke huis saam te bid oor die uitdagings. Wat 'n wonder geleentheid om te kon hande vat en ons diepste saam bloot te lê voor die Almag en Koningskap van die Allerhoogste. Dag na dag dra Hy ons! Elke huis het sy kruis en elke hart het sy smart.

  " As twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sál hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is." Mat 18:19

  NATUURSKOON: Die rooi gloed van die sonsondergang, die sagte maanlig oor die see, die gekrys van die seemeeue, die diepblou van die see by Kalkbaai en Shelley Point...al hierdie natuur-vreugdes het ons uit ons SkepperVader se hande met vreugde ontvang!

  BBM: Rodrick en Elijah wat na die tuine en honde kyk, Johan, Blossom en Sihle wat herstelwerk doen en die ander +- 10 persone by BBM, stel ons gerus dat dit goed gaan met alles onder beheer. Ons weet dat God se engele die plek bewaak...daardie klein plekkie tussen die berge by Sheba Siding waar God in genade Sy guns gee! Johan is in beheer en hy ry kos en gas en boumateriaal ens aan. Mamma Honourable Bridget is ons HR en sy hanteer alle studente aansoeke. Asb, bid vir haar!

  HALLELUYAH OUDITORIUM: Ons verneem dat die bouers olv Desemba nou rus en ons sien uit na wanneer hulle weer begin bou. Bid asb saam met ons dat ons volledig klaar kan wees en moontlik die Inwyding kan reël op VRYDAG 5 APRIL 2019.

  PROGRAM: Ons is tans besig om die JAARPROGRAM saam te stel en ons vertrou ons Here dat Hy Sy mense sal stuur om élke Bybelboek aan te bied...ook Karakterbou en Teologiese vakke en Entrepreneurskap wil ons graag op n puik wyse aanbied. Asb bid saam! Ook die wonderlike bydraes van God se mense bring lig en hoop in ons harte. Ons dank die Here vir nog een maand Vakansie Uitreike voor ons weer begin.

  4-9 Jan bied ons by die BIBLICAL WORLDVIEW SUMMIT te Hermanus sekere onderwerpe aan.

  1-3 Feb wil ons graag 'n GEBED & BEPLANNINGSTYD aanbied.

  JOU VERSOEKE?? Wat is JOU versoeke vandag wat ons na Jesus kan neem? Ons wil gráág saam met jou bid én glo!! Laat weet gerus!!

  Met dankbaarheid vir ontelbare seëninge,

  Shai en Elreza Mulder

  Webwerf: www.bbmission.org.

  "VERLUSTIG JOU IN DIE HERE EN HY SAL JOU GEE DIE BEGEERTES VAN JOU HART." Ps 37:4


 • KERSFEES:

  Mat 2:9b: " ..DIE STER WAT HULLE IN DIE OOSTE GESIEN HET, GAAN VOOR HULLE UIT TOTDAT HY KOM EN BLY STAAN BO-OOR DIE PLEK WAAR DIE KINDJIE WAS."

  Wat 'n groot voorreg was dit nie om op 16 Des die Woord van God te kon verkondig te Humansdorp in twee gemeentes. Die "ster"-boodskap was as volg:

  GOD GEBRUIK DIE BETHLEHEM-STER

 • Om die wyse manne te roep
 • Om hulle deur die woestyn te lei tot by die Kindjie
 • Om hulle offers te bring: goud, wierook en mirre.
 • JESUS IS DIE BLINK MÔRESTER!

  OSSEWA: Shai en Elreza kon die awontuur beleef om in 'n ossewa te Bergrivier familieplaas, Loerie, onder die sterre te slaap en na die doodse stilte van die nag te luister.

  FAMILIEFEES: 'n Skare van 23 Williamse + enkele ander familielede kon heerlik saameet op Sat 15 Des op Bergrivier....en Shai en Elreza het met heimwee terug gedink aan verlede jaar toe alvier hul seuns met hulle vier pragtige vrouens én dertien kleinkinders byeen was om hulle 50e troudagviering by te woon!

  BOERE HULP AAN MEKAAR: 'n Mens kon nie help om trane af te vee terwyl ons kyk na 'n video waar boere vragte en vragte hooi aanry om die droogte geteisterde boere te help nie!

  NDEBELE KONINGIN KNIEL: Ook 'n video waar 'n Ndebele koningin vergifnis vra vir wit mense vir Dingaan se verbreekte beloftes en vir rassehaat het ons harte diep geraak.

  God verhoor gebede en Hy kan die hardste hart vermurwe. Laat ons voortdurend bid en glo!

  LAAT SLAAP: Dis 'n gróót voorreg om te kan slaap tot jy wakker word, sonder 'n ting-ting-ting klok wat jou wek. Weet iemand nie waar ons 'n groot ou ysterklok kan kry sodat ons op 'n meer melodieuse manier van ding-dong-ding-dong gewek kan word nie???

  PROGRAMME: Ons is besig met die uitwerk van die vakansie program en 'n innige DANKIE aan elkeen by wie ons mag tuisgaan!!!! Ook die 2019 BBM jaarprogram saamstel is 'n reuse taak! DANKIE vir sovele vrywilliger dosente vanoor die wêreld wat bereid is om te kom klasgee!!

  VERJAARSDAG VIERING: Graag nooi ons jou na Shai se 77e verjaarsdag viering:

 • VRYDAG 25 JAN HALF 7 te OOSTERLIG, CONSTANTIAPARK, PRETORIA.
 • ÓF

 • MAANDAG 28 JAN HALF 6 te BACK TO THE BIBLE MISSION, BARBERTON.
 • "MY GENADE IS VIR JOU GENOEG!" 2 Kor12:9

  Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300 • South Africa •

  RSVP asb!! Hartlik welkom!!

  OUDITORIUM: Ons dank die Here dat Desemba en sy bouspan steeds aanhou afronding en voltooiing doen olv Johan vd Heever.

  Ons is dankbaar vir die groep van +- 10 wat die tuine, honde, opknap van geboue behartig. Daar is 'n klein Kersgeskenkie vir elkeen...wat seker baie huis toe verlang in hierdie Kerstyd!

  VOORBIDDING: Kniel ASB saam met ons in gebed en smeking mét danksegging vir

  **Shai se ondersoek by 1 Mil Urologie Afd op Don 24 Jan

  ** Barbara Schoonees, Elreza se suster wat ligte chemo kry vir n paar weke!!

  ** Hannes Mulder, Shai se jonger broer, wat aan nier versaking ly.

  **Zodwa Motau 'n 2019 derdejaar wat in 'n motorongeluk haar been gebreek het.

  Asb bid saam dat al ons 2e en 3e jaars sal terugkom en vir 60 nuwe 1e jaars...en asb 'n paar nuwe lande. Ons het reeds 32 van die 58 Afrikalande by BBM gehad.

  Dan smeek ons die Here vir vergifnis....en reën oor ons uiters verdroogde land!

  Ook vir jou wat hier lees bid ons nou en vra vir oop deure en heilige lewens vir al ons Vader se kinders!

  Met liefde en gebede en 'n geseënde Kerstyd en 2019!

  Shai, Elreza en elkeen van ons BBM familie.

  Webwerf: www.bbmission.org

 • SKRIFWOORD: SEF 3:17

  "Die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap; Hy swyg in sy liefde; Hy juig oor jou met gejubel (jubelende gesange)."

  O die vreugde om te behoort aan die Koning van alle konings...die wat was en almal wat nog kom... die Allerhoogste, Allergrootste Opperherder van alle skape op hierdie aarde...en te lees dat Hy sing oor en vir my!!!!!Oorweldigende blydskap... te midde van al die dreigemente en hartseer wat ons almal hier op aarde tref.

  NAGMAAL: Dr Henry Krabbendam se kruis-boodskap by die flikkerende kerse het diep getref!

  "PASTORAL COMMISSIONING": Ons geliefde finale jaars in hul togas..binne-in die baksteen-geboude, "God-made" Halleluyah Ouditorium kerk!! waar Shai sy rooi toga uitgetrek en 'n voorskoot voor al +-350 gaste aangetrek het met die woorde:"God called us to be servants ...like Jesus!!" Die bemoedigende, samewerkende Direksievergadering was daarna.

  Oor al hierdie gebeure: Hoofletter Dankies aan ons hemelse, versorgende Vader!!!

  REAP (Revival, Evangelism & Prayer) KONFERENSIE: Hier kon ons net sit en ontvang: heerlike sang...Bybel boodskappe... geselskap....nuwe studente aansoeke! Ons bid steeds vir Rev Bridget wat alle aansoeke hanteer...en vra nederig-asseblief vir nuwe lande.

  VAKANSIE: Om by Elreza se dierbare sussie Barbara en Fanie in Bloemfontein wat steeds ligte chemo kry, tuis te kom, is " home sweet home!"

  STERFTE: Om op ééndag twee vriendinne: Carmen Maartens (Bloemfontein) en Wenna Strydom (Barberton) aan die dood af te staan, rek jou oë oop om die ewigheid in die gesig te staar! Is ek gereed??Is my hande leeg, of vol met siele na Jesus gelei??

  BLINDE EGPAAR: Dit was 'n vreugde om in Dewald en Esmé Hattingh se splinternuut geboude huis na die brand, in te stap...mét 'n orrel waarvoor ons onder andere so ernstig gebid het!

  OUMA VAN 101: En ons 2 sussies kon met dankbaarheid sing vir die bure by die helder-brein ouma.

  JEFFREYSBAAI: Ons is oppad see toe...waar Shai en Elreza Sondag 16e preek by twee Humansdorp gemeentes. Sal jy asseblief saambid vir reis-genade...en God se Gees om in harte oor te neem en te heers?

  VOORBIDDING: Nou kniel ons by die genadetroon vir jou, ons onontbeerlike Voorbidder... ook vir ons vir 'n geseënde reis tot in die Kaap... vir BBM families by hulle huise en op uitreike....vir beskerming vir die paar mense wat BBM oppas...ook vir Desemba, ons meesterbouer, wat steeds voortbou om die ouditorium af te rond en vir Johan wat toesig hou. BAIE DANKIE! Ons glo Ps 91: dat God se engele ons dra...

  NUWE STUDENTE: Ons verwag gróót van ons Skepper God vir wie NIKS ONMOONTLIK is nie!! Ons het plek vir 60-65 nuwe eerstejaars en vertrou kinderlik dat ons Here hulle sal roep en stuur en sal voorsien in die R400 per maand Losies en Inwoning!

  GESEËNDE KERSTYD EN 2019 bid ons vir jou en joune!

  Met liefde en dank vir élke gebed en élke bydrae en élke bemoedigende woord in die afgelope jaar! Mag die lewende God jou gebede verhoor!!

  Shai & Elreza Mulder en die hele BBM familie wat oor Afrika verstrooi is!!

  Webwerf: www.bbmission.org

  "MY GENADE IS VIR JOU GENOEG!" 2 Kor 12:9

  Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300

 • In Openb 2 & 3 lees ons oor en oor: "WIE VOLHARD TOT DIE EINDE TOE, SAL GERED WORD!"

  Ons is aan die einde van BBM se jaar en hierdie vers is nou waar vir elkeen wat volhard het! Mag ons ook geestelik volhard te midde van die aanslae in ons lewens!!

  DERDE-JAARS AFSKEID: Ons harte is diep geraak deur 1 minuut getuienisse: " Ek het geleer om betyds te wees...om 'n leier én 'n dienskneg te wees.. .om te bid vir sendelinge...om die Woord van God..die Bybel, te preek...om Stiltetyd te hou...Alleen met God te wees!!...om ander mense en volke te aanvaar en lief te hê...om siele vir God te wen én te dissipel...Hierdie opregte belydenisse bring VREUGDE! DANKBAARHEID!! en tog bid ons steeds die gebed:

  " Asseblief Here, help ons om dit aanstaande jaar nog beter te doen vir U!!!! Amen."

  OP PAD: Ons is 28 km van die naaste dorp in die Vallei van Genade geleë en God het ons wonderbaarlik bewaar in die baie ritte wat onderneem is. Dié week het Shai weer Carolina toe gery om mieliemeel vir ons en semels vir ons 60 varke te gaan haal. ...'n lang stadige rit met 'n swaar gelaaide vrag. Amper direk by ons motorhuise skiet die bakkie se voorwiel los en rol die veld in!! Wat n wonderwerk ...niemand beseer nie...en by die huis!!!

  Hierdie uitreik vakansie van 2 maande gaan ons BBM familie duisende kilometers ry. Ons bid vir veiligheid! Shai en Elreza ry na Bloemfontein, Jeffreysbaai, George, St Helenabaai, Hermanus...ens. en sien báie daarna uit om te RUS!!!!

  VERLORE SIELE: Ons dank God vir elke verlorene wat vanjaar waarlik gered kon word deur Jesus bloed en dat vele dissipel kon word! Die Jesusfilm het veel daartoe bygedra! Mag die Here ons almal gebruik in hierdie tyd!!

  PERSONEEL: Hoe oneindig goed sorg ons Vader vir betroubare manne en vroue wat álles gegee het ook vanjaar! Ook nuwes: Rev James en Rev Naomi Soko, Rev Ethel Kasansa en Rev Tobias Kilaka het reeds begin dien en begin volstoom in 2019.

  2019 STUDENTE: Ons bid met verwagting dat ons Vader self elkeen sal bring wat Hy hier wil hê. Intussen bid én werk ons hard om mense wat 'n passie vir Jesus Christus en vir die Bybel het te kan akkommodeer!! HELP ONS ASSEBLIEF!!

  'N GESEËNDE RUSTIGE KERSTYD BID ONS ELKEEN TOE EN 'N JAAR VAN LEWENSBEKERS WAT OORLOOP!!

  Vrede vir jou!

  Shai en Elreza Mulder!

  "MY GENADE IS VIR JOU GENOEG!" 2 Kor 12:9.

  Webwerf: www.bbmission.org

  Valley of Mercy • Barberton, Mpumalanga 1300   
Lees meer...

    DIE EVANGELIE VIR DIE KERSTYD!   DIE LAM is
Lees meer...

WAY BETTER THAN POPCORN. Hendrik Rocher’s testimony: On Mother’s Day 2002 God sav
Lees meer...

DIE KRUISKONING deur Maretha Maartens. Hierdie Evangeliese toneelteks handel oor die aardse bedie
Lees meer...
Winkel
      Tuis | Blaaier | Kontak Ons    |    Vrywaring | Privaatheidsbeleid | IBS | Webmeester
© 2019 Seker.co.za
Chillies