Kom ons wy ons aan Hom toe, kom ons streef daarna om ons aan die Here toe te wy.
Die Here sal verskyn, so seker as die son opkom, Hy sal na ons toe kom soos stortreen,
Hy sal ons verkwik soos lentereens die grond verkwik. - Hosea 6:3
DIE KONING SE DONKIE
Ons leef en dien in Christus-sekerheid

KONTAK ONS seker7seker@gmail.com
Welkom by 'n Skrifgefokusde bestemming vir Bybelstudies, boeke, videos en groei.
Welcome to a Scripture-focused destination for Bible studies, books, videos and growth.
MENU KIESLYS EDITORIAL REDAKSIONEEL BOOKS BOEKE
 TUIS
 HUB & SPILPUNT
 - SENDING
 - BEDIENINGE
 BOONTOE
 BOEKWINKEL
 VIDEO'S
- MUSIEK
- LIG & SEKERHEID
- BLOEDFAMILIE
 VERNIET
 NUUS
 GPS NA INFO
- WIE IS ONS
- WAT GLO ONS
- ME SKANDALIZO HANDELSMERK
- PAYFAST & REGISTRASIE
- JURIDIESE JAZZ
 SEKER PRODUKSIES
 ONVERWAGS
Maretha Blog
 
Vandag kan anders wees. die uitgewersmaatskappy met boeke en Bybelvertalings wat jou hele lewe aanraak.

Kliek en kry: Ons wag... en krimp kleiner

 
 
 
ONS WAG
... en ons krimp kleiner in ons groei
Grafika::Getty Images/iStockphoto
 
Ons wag op reën.  Dae waarin daar soggens vroeg skaars ‘n luggie trek, snags dankbaar vir ‘n briesie deur venster, en smiddae na middagete ‘n stowwerige, skroeiende wind.  Die spinasie hou nog, maar groei nie juis nie.  Die groenbone sukkel.  Die tamaties word stadig rooi. Die mielies bly klein en triestig.  Maar die wingerdstokkie met sy onontrukbare wortelstelsel staan... en dit groei.
Woensdag, sê weervoorspelling.  Woensdag 40% of 60% moontlikheid dat dit mag reën.  En dan leef ons weer in die verwagting dat die reën sal kom.
Waarop wag ons ook, en hoe?
 
 
2Pe 3:10-18  Maar die dag van die Here sal so onverwags soos 'n dief kom. En op dié dag sal die hemel met 'n groot gedruis verdwyn, die hemelliggame brand en tot niet gaan, en die aarde met alles wat daarop is, vergaan.
 
2Pe 3:10  The day of the Lord's return will surprise us like a thief. The heavens will disappear with a loud noise, and the heat will melt the whole universe. Then the earth and everything on it will be seen for what they are.
 
Aangesien al hierdie dinge so aan hulle einde gaan kom, moet julle des te meer vroom en aan God toegewy lewe.
2Pe 3:12  Leef in verwagting dat die dag van God kom en beywer julle daarvoor, die dag waarop die hemel in vlamme sal vergaan en die hemelliggame sal brand en wegsmelt.
2Pe 3:13  Maar ons leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God belowe het en waar die wil van God sal heers.
2Pe 3:14  Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle julle daarvoor beywer om vlekkeloos en onberispelik voor God, en in vrede met Hom, te lewe.
 
2Pe 3:14  My friends, while you are waiting, you should make certain that the Lord finds you pure, spotless, and living at peace. [in die regte verhouding met God, wat beteken dat ons Hom vreesloos met alles en in alles vertrou, nie in verset teen Hom is nie,  Hom eer en vereer, Hom liefhet, en  opruiende drifte en konflik daagliks in ons lewe kruisig deur hierdie goed van die ou natuur aan Hom oor te gee om sistematies en pynlik te vernietig en weg te snoei]
 
 
2Pe 3:17  Geliefdes, julle weet dit nou vooruit. Wees dus op julle hoede dat julle nie meegesleep word deur die dwaling (errors, selfs sielkundige dwalinge en valse leringe, byvoorbeeld dat konflik normaal en gesond is) van beginsellose mense  (mense wat nie die Skrifbeginsels ernstig opneem nie) en so van julle eie standvastigheid beroof word nie.
2Pe 3:18  Sorg daarenteen dat julle steeds toeneem in die genade en kennis van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Aan Hom behoort die heerlikheid, nou en tot in ewigheid! Amen.
 
Wat beteken 2 Petrus 3:18?  
  • Dit beteken ‘n dieper besef van die absolute noodsaak en geborgenheid en afhanklikheid en krag van die wingerdstoklewe:  Ons Vader, die Boer, wat oor ons waak,  Jesus, die Wingerdstok, onversteurbaar,  die lote geheel en al van Hom alleen afhanklik, en nie in hulle groei versteen nie:  lewend en vul vrugte.
 
Het jy al alleenstaande katbos of bloudissel gesien? Hoe dit op sy eie wortelstelsel gedy en alles inneem, hoe vee vergiftig word deur bloudissel?  En alleenstaande goeie plante, soos boontjie: hoe dit nie die mas opkom in droogtetye nie? So lyk die onkruidbestaan voor die wederkoms: dit oorgroei die goeie, dit vergiftig. So lyk goeie Christene wat nie werklik ernstig maak met die Wingerdstoklewe nie.
 
Geestelike groei is die wingerdstoklewe:  Ons het GEEN eie wortelstelsel meer nie:  Hy, Christus, word meer en ek word minder. Geestelike groei is aftakelingsgroei, om van jou eie wortelstelsel afgeruk te word en in Christus ingeënt te word, want jy was nie daar nie.  Jy was ‘n ander plant, en deur die wedergeboorte is ons in Christus. En wanneer die ou natuur in die lote weer wilde groei maak, dan word ons  gestroop d van selfbewondering, selfliefde, selfgenoegsaamheid, selfsug, selfverheerliking, selfregverdiging, selfbelang, selfverwesenliking, jou selfgeldingsdrang (self-assertiveness),  selfgesentreerdheid,  self-oorskatting, eiewilligheid, selfvoldaanheid, selfverontskuldiging — ja, selfs van jou self-vertroue.   Want al hierdie dinge is selfvernietigend en vernietig en beskadig ander.
 
Wat beteken 2 Petrus 3:18?  
  • Dit beteken ‘n dieper besef van hoe klein ek is.  Hoe groot God is.Hoe min ek weet.  Hoe Hy alles weet.  Hoe nodig ek Hom het, anders vergaan ek. Hoe min ek sy liefde verdien, hoe onbeskryflik sy genade is.  Hoe vuil ek is, hoe heilig en suiwerend sy bloed is.  Hoe kragteloos ek is, hoe magtig die Gees van die Vader en die Seun is.  Hoe baie ek het om te berou,  hoe ontsaglik vriendelik en goedgesind Hy teenoor my is.  En dat ek, wat net deur genade in sy genade leef, geen reg van enige aard het om aan my ou natuur toe te gee en opruiende drifte in my ongekruisig te laat en konflik in gemeentes, tussen my en ander, in my huwelik en gesinslewe as normaal en gesond voor GOD te beskou nie.  Want dit is nie.  Dit is nie wat die Woord sê nie.
 
Die boodskap van die Kruis is die boodskap van vrede deur versoening: vrede met God en versoening met ons medemens.  2 Kor 5:19  Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met Homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het Hy aan ons toevertrou.
 
2 Cor 5:19: (GW)  In other words, God was using Christ to restore his relationship with humanity. He didn't hold people's faults against them, and he has given us this message of restored relationships to tell others.
 
Ons word meer en meer gelykvormig aan die beeld van God se Seun.  Ons is daartoe uitverkies. Ons is geroep tot versoening en vrede, nie vir normale konflik en stryd en die wilde gestommel van versteurde verhoudings nie.
Rom 2:29: (ANV)  Dié wat Hy lank tevore verkies het, het Hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat sy Seun baie broers kan hê van wie Hy die Eerste is.
Romans 8:29:   For those God foreknew he also predestined to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brothers and sisters.
 
1 Kor 15: (ANV)  Soos ons die beeld van die stoflike mens was, sal
 
ons ook die beeld van die hemelse wees.
1 Corinthians 15:49 : And just as we have borne the image of the earthly man, so shall we[a] bear the image of the heavenly man.
 
Daarom is die Evangelie van Jesus Christus die een verbluffende boodskap op hierdie aarde wat te doen het met die inkrimpproses.  Dit is die een enkele stem van die waarheid tussen al die leuens. Dit is die een enkele boodskap op aarde wat te doen het met die vernietiging van die gevaarlike, sondige, wrede en dwase self, met ons eie ou wortelstelsel, ons dikwels woedende, tierende, opruiende en onvergewensgesinde alleenstaanbestaan. 
 
En so gaan ons uit ons daaglikse doodsbestaan in die heerlike lewe saam met Christus in, één met HOM.
 
 Joh 17:3  En dit is die  (vreugdevolle, heerlike, helder) ewige lewe (in union with Christ, dit is die begin van die ewige lewe waarin God alle trane afvee): dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur U gestuur is.
 
Ons wag op reën.  Ons ons wag op die wederkoms. Ons lewe in verwagting van ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde wat God belowe het en waar die wil van God sal heers.
 
2Pe 3:14  Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle julle daarvoor beywer om vlekkeloos en onberispelik voor God, en in vrede met Hom, te lewe.
 
 
 

 

Kliek en kry: AL SOU ALMAL U VERLAAT... en dan, Marakkas

''AL SOU ALMAL U VERLAAT... ''
Wanneer marakkas, karkoere....uitmekaargeskiet word
 
Wie, raai jy, is twee van die bekendste Bybelmense, albei totaal oorgegewe volgelinge, gestuurdes, uiteindelik apostels van Jesus Christus wie se definisies van hulleself so ver van mekaar verwyder is as die ooste van die weste? Laat ons regverdig wees: hulle het die beskrywings van hulleself nie in op dieselfde plek en tydstip in hulle lewe gegee nie.
 
PAULUS
Hier is Paulus se oortuiging aangaande homself: Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek; die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. [2 Kor 4:7]
 
SIMON PETRUS
En hier kom Simon Petrus se oortuiging aangaande homself:  Toe sê Jesus vir hom: "Dit verseker Ek jou: Vannag nog, voordat die haan kraai, sal jy My drie maal verloën."  Petrus sê vir Hom: "Al moet ek saam met U sterwe, ek sal U beslis nie verloën nie!" Al die ander dissipels het ook so gesê. [Matt 26:33-34]
 
Luk 22:31-34  "Simon, Simon!" het Jesus gesê. "Luister! Die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Maar Ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk." Petrus sê vir Hom: "Here, ek is bereid om saam met U selfs gevangenskap en dood in te gaan." Maar Hy antwoord: "Petrus, Ek sê vir jou: Die haan sal vannag nie kraai voordat jy My drie maal verloën het deur te sê dat jy My nie ken nie."
 
EN DIE HOEKOM-VRAAG
Beide se antwoord het iets met die groot hoekom-vraag in ons lewens te doen. Hoekom gaan daar nie ‘n jaar verby sonder dat ons iets pynliks, iets diep ontstellend en smartlik beleef nie?
 
Die volgende antwoord op die hoekom-vraag staan in die Woord, keer op keer dieselfde anwoord, elke keer net nuut bewoord. 
Ps 119:67  Voordat ek swaargekry het, het ek gedwaal, maar nou hou ek my aan u woord.
Ps 119:71  Dit is vir my goed dat ek swaargekry het, want daardeur het ek u voorskrifte geleer.
Ps 119:75  Ek weet, Here, dat u bepalings regverdig is. Dat U my laat swaarkry, is 'n teken van u trou.
 
'n TEKEN VAN GOD SE TROU?
‘n Teken van God se TROU, sy getrouheid? Is God se trou dan nie dat Hy my nooit verlaat nie?  Want keer op keer het ek mos al belewe dat Ps 68:2 absoluut waar is, dat HY dit doen:
Ps 68:20  Geloof sy die Here! Dag na dag dra Hy ons! God is ons hulp! Sela
Ps 68: 20 (ERV)  Praise the Lord! Every day he helps us with the loads we must carry. He is the God who saves us. Selah
 
 En natuurlik Heb 13:5, wat ons sommer weer in die Amplified Bible naslaan:
For He [God] Himself has said, I will not in any way fail you nor give you up nor leave you without support. [I will] not, [I will] not, [I will] not in any degree leave you helpless nor forsake nor let [you] down (relax My hold on you)! [Assuredly not!]
 
Ja, ja.  Dit is God se trou, sê ons.  Sy trou is dat HY ons nie verlaat nie, al stel ons Hom gedurigdeur teleur.
 
Maar die Bybel is vol verhale van mense wat vir God verlaat.  Mense wat gewaarsku is, gewaarsku word, en Hom verlaat.  Mense wat die regte pad ken, en die verkeerde kies. Mense aan wie die Lig gegee word, en wat die duisternis gaan ondersoek. Mense wat deur God vir ‘n taak geroep word, en anderpad gaan. Mense op pad uit Egipte na die Beloofde land, en wat dan kermend terug verlang na die plek van slawerny. Mense wat die Heilige ken, en in onheiligheid verval. Adam en Eva. Abraham. Isak. Jakob. Moses. Die hele bevryde Israel. Saul.  Dawid. Jona. Hiskia. Petrus. Paulus.  Jakobus. Die Kerk, gemeentes, lees maar Openbaring 2-3.
 
Het enigeen van hierdie mense vooraf geweet dat hulle God sou verlaat?  Dat hulle so diep sou val?  Weet gemeentes en die Kerk dit? Al die afdwaling, al die sonde wat die mens en die volk en die Kerk van God verwyder?
 
O, HERE, HERE, stamel Paulus, ons wat hierdie skat in ons het — al die openbarings van Wie en hoe U is, die wonderlike skat van u wil,  die ondenkbare wonderwerk van u liefde vir ons, die geheim van die ewige lewe —is maar kleipotte wat maklik breek.  Ons is nes al die ander.  Ons is niks beter as  Adam en Eva. Abraham. Isak. Jakob. Moses. Die hele bevryde Israel. Saul.  Dawid. Jona. Hiskia. Petrus. Paulus.  Jakobus. Die Kerk, gemeentes waarvan ons in Openbaring 2-3 lees nie.  ONS is die Openbaring 2-3 gemeentes.  Die lidmate teen wie U so baie kan hê.
 
WAT SONDE DOEN
En nou weet ons, wat nes al die ander is, wat sonde doen.  Dit bring skeiding tussen ons en God:
 
Jes 59:1-2:  Die arm van die Here is nie te kort om te help nie en sy oor is nie te doof om te hoor nie.  Dit is julle oortredinge wat skeiding gebring het tussen julle en julle God, dit is julle sondes wat maak dat Hy Hom nie aan julle steur nie en nie na julle wil luister nie.
 
En nou weet ons die wêreld, die mens wat nie by die voete van die HERE is nie, ook die KERK wat nie by die voete van die HERE is nie,  lyk soos wat dit in Jes 59 beskryf word.  En so sal die mens wat nie by die voete van die HERE is nie, die KERK en volk en nasie wat nie by sy voete is nie, tot die einde van aardse tyd lyk.  Want niks draai nie, behalwe in Christus.  Behalwe in union with Christ.  Behalwe in innige verbondenheid met die HEILIGE, die Sondelose, die Almagtige, wat die mens, die huwelik, die Kerk en volk en nasie kan en wil verander:
 
Jes 59:3-18:  Julle hande is met bloed bevlek, julle vingers met onreg. Julle praat net leuens, julle bedink net onreg.  Niemand stel sy saak eerlik nie, geen uitspraak is betroubaar nie. Almal vertrou op leë woorde, wat hulle sê, is nie waar nie, hulle is swanger van kwaad, hulle bring onreg voorthulle dade is misdade, hulle pleeg net geweld. .. Hulle is daarop uit om kwaad te doen, hulle aarsel nie om onskuldige bloed te vergiet nie. Hulle planne is bose planne: oral waar hulle gaan, is daar verwoesting en ondergang. Isa Hulle ken nie so iets soos 'n pad van vrede nie, waar hulle loop, is daar geen reg nie; hulle loop krom paaie, wie hulle volg, sal nie vrede ken nie. Daarom is daar geen sprake van reg en geregtigheid vir ons nie. Ons wag op lig, maar dit bly donker, ons wag op 'n straaltjie lig, maar ons pad bly pikdonker. Ons oortredings teen U is baie, ons sondes kla ons aan. Ons oortredings bly ons by, ons bly bewus van ons sondes: die oortreding en die geveinsdheid teenoor die Here, die ontrou teenoor ons God, die beplanning van onderdrukking, die verdraaiing van die reg, die uitdink en rondvertel van leuens. Die reg het van die toneel verdwyn, die geregtigheid is ver van ons af, want die waarheid struikel waar daar reg gespreek word, eerlikheid kan nie daar inkom nie. Die waarheid het verdwyn, wie ophou om kwaad te doen, word daaroor vervolg. Die Here het dit gesien en dit is verkeerd in sy oë dat daar geen reg is nie.
 
Kom ons lees en luister net verder:
Hy sien dat daar niemand tussenbeide tree nie, Hy is verbaas daaroor. Daarom tree Hy self op en laat Hy self sy geregtigheid geld.  Hy trek geregtigheid aan soos 'n pantser en redding is die helm op sy kop; Hy trek straf aan as klere, Hy hang woede om Hom soos 'n mantel. Hy vergeld volgens verdienste: toorn vir sy teëstanders, straf vir sy vyande, vergelding vir die eilande soos hulle verdien. Van oos tot wes sal die Naam en die mag van die Here geëer word. Wanneer die teëstander aanstorm soos 'n rivier, jaag die Gees van die Here hom op loop.
 
EN DAN, OPEENS... WEERLIGWOORDE
Jes 59:20-21:Die Here kom na Sion toe as Verlosser, na dié toe in Jakob wat hulle van hulle sonde bekeer. So sê die Here.  Wat My betref, sê die Here, dit is my verbond met die volk: my Gees wat op jou is en my woorde wat Ek in jou mond lê, sal nie uit jou mond en uit die mond van jou kinders en jou kindskinders verdwyn nie, sê die Here, nie nou nie en nooit nie.
 
MAAR: Ons is dan niks beter as  Adam en Eva nie. Of Abraham. Isak. Jakob. Moses. Die hele bevryde Israel. Saul.  Dawid. Jona. Hiskia. Petrus. Paulus.  Jakobus. Die Kerk, gemeentes waarvan ons in Openbaring 2-3 lees nie.  ONS is die Openbaring 2-3 gemeentes. 
 
Hoe sorg die HERE dan dat “my Gees wat op jou is en my woorde wat Ek in jou mond lê, sal nie uit jou mond en uit die mond van jou kinders en jou kindskinders verdwyn nie, sê die Here, nie nou nie en nooit nie... ?”
 
WATTER PLAN SOU ONS GEMAAK HET?
Ons kan byna vir mekaar vra, en dalk kan ons dit maar vra:  Watter plan sou jy en ek met halsstarrige, eiewys, uiters selfversekerde, traak-my-nie-agtige, o, so filosofiese,  sonde-siek Verbondsmense gemaak het om te verseker dat “my Gees wat op jou is en my woorde wat Ek in jou mond lê, sal nie uit jou mond en uit die mond van jou kinders en jou kindskinders verdwyn nie, sê die Here, nie nou nie en nooit nie... ?” 
 
DIE TEKEN VAN GOD SE TROU
Wat is die teken van God se trou in die lewe van sulke mislike Verbondsmense aan wie Hy ewige trou beloof het?  Hoe bring Hy hulle terug na Hom? 
 
Hy bring hulle terug wat dit in sy Woord vertel word. Hy bring hulle terug soos wat Hy die verlore seun teruggebring het.  Soos wat die herder die skaap wat in ‘n doringbos vassit, terugbring.  Deur die varkhok.  Deur die doringbos. Deur dae en nagte in die pens van ‘n vis. Deur 40 jaar in die woestyn. Deur trane, trane, trane.  Deur Jabbok-ervarings. Deur die diepste vernedering, soos dié van Nebukadnesar.  Selfs deur die dood van ‘n baba, soos in Dawid se geval.
 
Wie dink ons is ons?  Paulus (kleipot wat weet hy gaan kleipot bly, die krag is van God?)  Of Petrus (“ Al sou almal  U in die steek laat, ek sal nooit nie!”)
 
En só bring Hy Verbondsmense terug, so snoei Hy hulle terug.  Dit is die ander kant van sy trou:  dat Hy ons terug haak wanneer ons doringbosse toe gaan.  Dat Hy ons by die varkhok laat verlang na die Vaderhuis.  Dat Hy ons in die woestyn laat bly, sodat ons na Hom sal roep. Dat ons in die duisternis van ’n vis se maag sit, stokalleen, totdat ons na Hom roep en met ons hele wese na Hom terugkeer.  Want ons verlaat Hom so gou en so maklik, en sy trou is dat HY sy greep nie van ons afhaal nie.  
 

'n GEDIG OOR MARAKKAS, KARKOERE, WAT UITMEKAARGESKIET WORD

 
I asked the Lord, that I might grow
In faith, and love, and every grace;
Might more of His salvation know,
And seek more earnestly His face.
 
I hoped that in some favored hour
At once He’d answer my request,
and by His love’s constraining power
Subdue my sins, and give me rest.
 
Instead of this, He made me feel
the hidden evils of my heart;
And let the angry powers of hell
Assault my soul in every part.
 
Yea more, with His own hand He seemed
Intent to aggravate my woe;
Crossed all the fair designs I schemed,
Blasted my gourds, (marakkas) and laid me low.
 
‘Lord, why is this?’ I trembling cried,
`Wilt thou pursue Thy worm to death?’
`This in this way,’ the Lord replied,
`I answer prayer for grace and faith.
 
These inward trials I employ
From self and pride to set thee free;
And break thy schemes of earthly joy,
That thou mayst seek thy all in Me.’
John Newton, 1791
 
 

Kliek en kry: DIE KRAG VAN GOD, NOU

DIE KRAG VAN GOD
           NOU
 
Daar is dinge en sake waarvoor ons moet wag.   Dit is die NOG-NIE tye.  Die NIE NOU NIE-tye. Ons bid, en God laat ons wag. Ons bid, en ons wag.  Ons volhard in gebed, partykeer voel dit asof dit nutteloos is om so te volhard, ons wag, en ons weet nie waarom nie.  Daar is ‘n wag-en-volhard-werklikheid in elke Christen se lewe. En natuurlik kan die Bose en ons ou natuur sulke NOG-NIE tye, NIE NOU NIE-tye  in stres omskep.  In rustelose benoudheid. In ‘n gevoel van magteloosheid en groeiende ongeloof.
 
Ek weet nie van jou nie, maar in sulke tye dink ek soms:  Dit is om van mal te word. Hierdie uithou.  Hierdie knaende aanslag van die Bose en my eie ou natuur:  Is GOD soos wat Hy van Homself in die Bybel sê?  Doen Hy, sal Hy doen wat die Skrif sê?  Gaan hierdie nog ‘n lang wagtyd wees? Werk alles werklik mee ten goede vir dié wat God liefhet?  En as dit nie influisteringe van die Bose en ons eie ou natuur is nie, dan wonder ek wát influisteringe is.  Ek dink ons is in NOG NIE-tye op ons broosste en weerloosste vir geestelike terugvalle, insinkings, verkeerde keuses.  
 
 Waarlik: Temptations are places and times of decision in which Satan works to... bring us down in an experience of defeat, while God acts to build us up through an experience of overcoming.-J.I. Packer
 
JA, daar is NIE NOU NIE, NOG NIE- dinge en tye in die lewe van die nuwe mens, die kind van God, elkeen wat in Christus is.  God weet waarom.  Ons begrip van die waarom is nie altyd goed genoeg nie.
 
 En dan is daar die NOU, die ewig onveranderlike NOU vir die kind van God,  vir elkeen in Christus.  Hiervoor hoef ons nooit ‘n sekonde lank te wag nie.  Hiervoor sal ons nooit hoef te wag nie.  Hieroor sal God nooit NOG NIE of NIE NOU NIE sê nie.  Dit sal Hy nooit tydelik van ons weerhou nie. Die oomblik dat ons dit vra, SAL ons dit kry.
Wat is hierdie geweldige ding wat God NOOIT van ons sal weerhou nie?  Die krag van God.  Die HEILIGE GEES in aksie in ons: insiggewend, raadgewend, sterkte-gewend, kennis-gewend, waarheid-gewend, eerbied-gewend, troos-gewend, hulpgewend, uitgietend.   Hand 1:8:  Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Jes 11:2  Die Gees van die Here sal op hom rus: die Gees wat wysheid en insig gee, die Gees wat raad en sterkte gee, die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here.   Die Gees wat van JESUS sal bly getuig as die Herder, LIG, Vriend, Verlosser,  Vryspraak, Leermeester,  Middelpunt, Middelaar tussen God en mens.
 
Joh 15:26-27  Wanneer die Voorspraak kom wat Ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal Hy oor My getuig.  En julle moet getuig, want julle is van die begin af by My."
 
Joh 8:31-32  Toe sê Jesus vir die Jode wat in Hom glo: "As julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my dissipels; en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak."
 
 
Luk 11:13  As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee – die Vader in die hemel nog baie meer! Hy sal die Heilige Gees gee vir dié wat vra."
 
Nooit sal GOD  NIE NOU NIE vir ons  sê wat die krag van God vra,  wat vir HOM vra dat die HEILIGE GEES God se werk in ons gedagtes, denke, verstand, liggaam, siel en gees tot sy eer sal doen.
 
Hoe ondenkbaar, hoe geweldig, watter troos en vreugde om dit te weet!  Dit is die NOU-werklikheid.     Ons weet mos hoe ons is, elkeen van ons:    
 ‘n BREEKBARE, BROSE MENS: 2 Kor 4: 7:  Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek.   En nou sê die Woord vir ons: Die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie.
 
Wanneer werk die krag wat alles oortref,  wanneer werk die HEILIGE GEES?  NOU.
 
En Paulus bid dat ons dit sal besef, sal weet, sal insien, sal glo.
Ef 1:18-21  Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle (nou) kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag (NOU) is wat Hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat Hy uitgeoefen het toe Hy Christus uit die dood opgewek en Hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het:  hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom.  
 
Waarvoor is ons NOU te dom, te swak, te broos, te stukkend?   Wat kan jy NOU nie hanteer nie, insien nie, waarmee kan jy nie cope nie? 
Daar is dinge waarvoor ons moet wag, en God ken die redes.  Hy weet wat Hy vir ons beplan.
 
En dan is daar die krag van God, die HEILIGE GEES in aksie in elke angs en vrees, in elke dimensie van ons breekbare kleipot van ‘n liggaam, in ons siel en wese:  NOU, onmiddellik, ewig.   Mag God ons geestesoë so open dat ons kan weet hoe geweldig groot sy krag NOU is wat Hy uitoefen in ons wat glo.   Want die krag van God is nie iets wat ons uit geskenkpakkie haal nie:  dit is Goddelike krag wat deur sy Gees in ons uitgegiet word.
 
NOU, vir elkeen wat in Christus is en vra.  Onvoorwaardelik NOU.
En die krag van God verander alles.
 
LUKE 11:13  As bad as you are, you still know how to give good gifts to your children. But your heavenly Father is even more ready to give the Holy Spirit to anyone who asks.  Isa 11:2  And the spirit of the LORD shall rest upon him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and of the fear of the LORD.  2 Cor 4:7: (GW) Our bodies are made of clay, yet we have the treasure of the Good News in them. This shows that the superior power of this treasure belongs to God and doesn't come from us.
 
Oh, Father, how often we find waiting so hard.  How often we desire immediate answers from You, immediate changes, the word NOW in your answer to our prayers.  But ever so often the answer is: WAIT. Wait patiently.  Endure. Persevere. To me/some of us it feels as if we are most vulnerable during these times of waiting. As if the temptation to doubt, to trust You a little less, is more severe and persistent than ever.  But, LORD, thank you, thank You, praise your Holy Name that there is one prayer, one plea to which the answer is always: NOW, yes, you will receive it NOW.   That You immediately fill us with Divine power when we ask for it,  and thousands of times when we just yearn for it.  For Divine power is the Holy Spirit in action in us, Divine Power is the outpouring of God's wisdom and truth, insight and knowledge, truth and righteousness, God's light and forgiveness, God's Word and words into us, into these fragile clay vessels.  NOW. at this moment, when we need You.  Our Father in heaven, there is no God like You.  Thank You for the Holy Spirit in action.  Thank You for God's power working in us, NOW.  Amen.
 
 
2 Kor 4:7: (GW)  Our bodies are made of clay, yet we have the treasure of the Good News in them. This shows that the superior power of this treasure belongs to God and doesn't come from us.
 
 

Kliek en kry: VAN PELGRIM TOT PELGRIM

 
VAN OU-OU PELGRIM TOT PELGRIM VAN 2018
 
My suster stuur gisteraand vir my ‘n foto van twee katte wat sit en wag dat hulle eienaar vir hulle kos moet gee.  En sy skryf daarby: “Soos die oë van katte is op die hand van hulle mies, so is ons oë op U gevestig o Here, totdat U ons genadig is.’’  Dit is natuurlik ‘n eietydse verwerking van die bekende Ou-Testamentiese pelgrimslied: Ps 123:1-2  'n Pelgrimslied. Ek sien na U op, U wat uit die hemel heers.  Soos die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, soos die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op die Here ons God, totdat Hy Hom oor ons ontferm.
 
Hoekom verbaas toon, die klank en inhoud van die pelgrimslied my so? Was dit dan nie vir die Israeliete lekker om hulle pelgrimstogte na Sion te onderneem, om op reis te gaan na die tempel, waar hulle saam met duisende ander in aanbidding kon vergader nie, so seker van die Teenwoordigheid van die HERE GOD in die Allerheiligste van sy Tempel? 
 
Habakuk het tog bely en geskryf:  Hab 2:20  Die Here is in sy heilige tempel: almal op aarde moet in sy teenwoordigheid stil wees!
Dawid het tog geskryf: Ps 132:13-16:  Ja, die Here het Sion gekies en dit vir Hom as woning begeer:  "Dit is my rusplek vir altyd; hier wil Ek woon, dit is my begeerte. Ek sal Sion ryklik seën met wat hy nodig het, aan sy armes voedsel in oorvloed skenk. Ek sal aan sy priesters die oorwinning gee en my troue dienaars sal juig.
 
Was dit dan nie vir die Ou-Testamentiese mense die heerlikste ervaring om na die plek, die berg, die gebou te gaan waar hulle so baie na aan die ewige God sou kon wees nie? Om net te weet: elke tree bring ons nader en nader en nader aan God in sy heilige tempel!
 
Hoekom dat dié mineurtoon van die pelgrimslied wat ons as Psalm 123 ken? Hoekom gebruik die pelgrim wat ‘n reis so vol blydskap oor die eindbestemming aanpak, dan woorde soos “ontferm,” “opsien na die HERE”, in totale afhanklikheid na die HERE opkyk, soos wat die slaaf en slavin hoopvol en sonder enige eie rykdomme en bates kyk of daar vir hulle kos, klere, iets in die hand van hulle eienaar/eienares is?
 
Ps 123:1-2  'n Pelgrimslied. Ek sien na U op, U wat uit die hemel heers.  Soos die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, soos die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op die Here ons God, totdat Hy Hom oor ons ontferm.
 
Want: die reis wat die Ou-Testamentiese mense moes onderneem, die pad was gevaarlik, uiters gevaarlik: wilde diere, rowers, droogtetye, storms, brandende son, te voet.  Doodgewone mense met liggaamlike swakhede, mense wat deur slange gepik en skerpioene gesteek kon word, mense wat kon val en struikel,  geen snelweë, uitgelewer aan die ongenade van die natuur en mense, net afhanklik van die genade van God.
 
Kanaän, die plek van vryheid waarheen God Israel uit Egipte gebring het, was nie Switserland van die 21e eeu nie.  Want so skryf die spirituele digters van liedskrywers van Kanaän, so skryf en sing GOD se mense in Kanaän:
 
  • Ps 34:6 : Hierdie ellendige het geroep, en die HERE het gehoor, en Hy het hom uit al sy benoudhede verlos.
  • Ps 34:18: Hulle roep, en die HERE hoor, en Hy red hulle uit al hul benoudhede. Ps 46:1-2  Vir die musiekleier. Van die kinders van Korag. Met sopraanstemme. ‘n Lied. God is vir ons ‘n toevlug en sterkte; as hulp in benoudhede is Hy in hoë mate beproef.
 
En óns, die gelowiges van 2018, se pelgrimspad na die uur en die ewigheid waarin ons God persoonlik gaan sien?
 
Jesus het gesê:
Mat 7:13-14  Gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei, is wyd en die pad daarheen breed, en dié wat daardeur ingaan, is baie.  Maar die poort wat na die lewe lei, is nou en die pad daarheen smal, en dié wat dit kry, is min.
Joh 16:33  Dit sê Ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in My. In die wêreld sal julle dit moeilik hê; maar hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin."
 
 
En hoor hier:
Hand 14:21-22  Paulus en Barnabas het die evangelie ook in Derbe verkondig, en baie mense het daar gelowig geword. Daarna het hulle na Listra, Ikonium en Antiogië toe teruggegaan. Hulle het die gelowiges geestelik versterk en hulle aangespoor om getrou te bly in die geloof. "Ons sal eers deur baie verdrukking moet gaan voordat ons in die koninkryk van God kom," het hulle gesê.
 
1 Tess 3:2-4:  Ons het vir Timoteus, ons broer en medewerker in diens van God, wat saam met ons die evangelie van Christus verkondig, na julle toe gestuur om julle in julle geloof te versterk en moed in te praat  sodat nie een van julle onder die vervolginge sou begin wankel nie. Dat ons ter wille van ons geloof vervolg sal word, staan vas. Dit weet julle. Toe ons nog by julle was, het ons julle al gewaarsku dat ons vervolg sal word, en soos julle weet, het dit ook gebeur.
 
Kol 1:23  Maar dan moet julle vas en sterk bly staan in die geloof en julle nie laat losruk van die hoop wat in julle gewek is deur die evangelie wat julle gehoor het nie. Dit is die evangelie wat aan al die mense op die aarde verkondig is en waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het.
 
 
En nou kom daar, 5000 jaar uit die verlede, die lied van ‘n pelgrim uit die Ou-Testamentiese tyd na jou en my:
Ps 34:1-11  'n Lied van Dawid. Hy het hom kranksinnig gehou by Abimelek. Dié het hom weggejaag en hy het padgegee. Ek sal die Here altyd weer prys, sy lof sal altyd op my lippe wees.  Ek sal die roem van die Here sing; dié wat swaar kry, sal dit hoor en daaroor bly wees.
Sing saam met my oor die grootheid van die Here en laat ons saam sy Naam prys.   Ek het die Here aangeroep en Hy het my geantwoord, Hy het my gered uit alle doodsgevare.  Dié wat swaar kry, sien op na Hom en straal van blydskap, hulle word nie teleurgestel in hulle verwagting nie.  Ek is een van die ellendiges wat geroep het. Die Here het gehoor, uit al my benoudhede het Hy my gered.  Die Engel van die Here slaan sy laer op rondom dié wat die Here dien, en red hulle.  Kom ondervind en sien self dat die Here goed is! Dit gaan goed met die mens wat by Hom skuil.  Julle wat aan die Here behoort, dien Hom! Wie Hom dien, het geen gebrek nie. Selfs leeus ly gebrek en kry honger, maar wie die Here se hulp vra, kom niks kort van al die goeie dinge nie.
 
Die Engel van die HERE, sê die Skrif, trek ‘n laer rondom die wat Hom vrees, en red hulle uit.  En hierdie Engel is nie Migael of Gabriël nie.  Die ENGEL, hoofletter, is die Derde Persoon van die Drie-Eenheid, JESUS Christus Self, wat 'n laer in sy ewige trou rondom jou opstel.
 
Baie, baie dankie, HERE, want net U kan so direk met ons praat. Ons eer U en vra U in voortgesette afhanklikheid om daardie laer om elkeen wat U vandag — soos elke dag—ontsettend nodig het, deur niks te laat opbreek nie, asseblief.  Amen.
 
FROM PILGRIM TO PILGRIM
 
My sister sent me this photograph last night, and she wrote: “Behold, as the eyes of cats look to the hand of their masters; as the eyes of a cat to the hand of its owner,so our eyes wait on Jehovah our God, until He shows grace to us. ”
 
It is based on Ps 123:1-2, of course:  Psa 123:1  “A Song of Ascents. I will lift up my eyes on You, O Dweller in Heaven. Behold, as the eyes of servants look to the hand of their masters; as the eyes of a maiden to the hand of her mistress; so our eyes wait on Jehovah our God, until He shows grace to us. ”
 
How dangerous life has become!  How physically and spiritually dangerous!  Today we may face life-threatening situations, and soul-threatening onslaughts end attacks.  We may on the brink of losing hope and faith in God.  We may be wavering in faith and unconditional trust. Jesus told us that this would be so, that our lives would be like this, because of Him.  And today we are addressed by an Old Testament pilgrim who, under guidance of God’s Holy Spirit, has a message for us, his fellow-pilgrims:
 
LITERAL TRANSLATION: Psa 34:1  A Psalm of David, when he changed his behavior before Abimelech; and he drove him away, and he went. I will bless Jehovah at all times; His praise shall always be in my mouth.
Psa 34:2  My soul shall make its boast in Jehovah; the humble shall hear and be glad.
Psa 34:3  O magnify Jehovah with me; and let us exalt His name together.
Psa 34:4  I sought Jehovah, and He answered me, and delivered me out of all my fear.
Psa 34:5  They looked to Him and were filled with light; and their faces were not ashamed.
Psa 34:6  This poor man cried; and Jehovah heard, and saved him out of all his distress.
Psa 34:7  The Angel of Jehovah camps around those who fear Him, and He sets them free.
Psa 34:8  Taste and see that Jehovah is good; blessed is the man seeking refuge in Him.
Psa 34:9  Fear Jehovah, His saints, for they who fear Him lack nothing.
 
LORD, thank You for this 500- year old message.  Thank You that the Angel of Jehovah camps arount those who fear You.  How safe we are in your camp, LORD, now and forever.  Let us live in this truth, in this reality, whatever becomes.  Amen.
 
 
 
 
 
Verniet Argief

   
Lees meer...

    DIE EVANGELIE VIR DIE KERSTYD!   DIE LAM is
Lees meer...

WAY BETTER THAN POPCORN. Hendrik Rocher’s testimony: On Mother’s Day 2002 God sav
Lees meer...

DIE KRUISKONING deur Maretha Maartens. Hierdie Evangeliese toneelteks handel oor die aardse bedie
Lees meer...
Winkel
      Tuis | Blaaier | Kontak Ons    |    Vrywaring | Privaatheidsbeleid | IBS | Webmeester
© 2019 Seker.co.za
Chillies