Kom ons wy ons aan Hom toe, kom ons streef daarna om ons aan die Here toe te wy.
Die Here sal verskyn, so seker as die son opkom, Hy sal na ons toe kom soos stortreen,
Hy sal ons verkwik soos lentereens die grond verkwik. - Hosea 6:3
DIE KONING SE DONKIE
Ons leef en dien in Christus-sekerheid

KONTAK ONS seker7seker@gmail.com
Welkom by 'n Skrifgefokusde bestemming vir Bybelstudies, boeke, videos en groei.
Welcome to a Scripture-focused destination for Bible studies, books, videos and growth.
MENU KIESLYS EDITORIAL REDAKSIONEEL BOOKS BOEKE
 TUIS
 HUB & SPILPUNT
 - SENDING
 - BEDIENINGE
 BOONTOE
 BOEKWINKEL
 VIDEO'S
- MUSIEK
- LIG & SEKERHEID
- BLOEDFAMILIE
 VERNIET
 NUUS
 GPS NA INFO
- WIE IS ONS
- WAT GLO ONS
- ME SKANDALIZO HANDELSMERK
- PAYFAST & REGISTRASIE
- JURIDIESE JAZZ
 SEKER PRODUKSIES
 ONVERWAGS
Maretha Blog
 
Vandag kan anders wees. die uitgewersmaatskappy met boeke en Bybelvertalings wat jou hele lewe aanraak.

Kliek en kry: GEBED VIR DIE KERK

GEBED VIR DIE KERK
(die gemeente, vergadering van die lewende GOD)
 
Christian minds have been conformed to the modern spirit: the spirit, that is, that spawns great thoughts of man and leaves room for only small thoughts of God.” ? J.I. Packer  
 
Kom ons vra ‘n vraag waarop ons net ja of nee moet antwoord:
Is jy gemaklik met die Kerk in Suid-Afrika?
Indien wel, om watter rede(s)?
Indien nie, om watter rede(s)?
 
Wat sê die Nuwe Testament van, aan en vir die KERK en sy lidmate, vir jou en my as mense in union with Christ?  Wat sê die Woord van, aan en vir enige gemeente, denominasie, afgestigte gemeente, lidmate wat wil wegbreek van ‘n gevestigde gemeente, iemand wat pas tot bekering gekom het en nou ‘n geestelike tuiste soek?  En vir die goddelose wêreld?  Wat sê jy as iemand jou vra wat die KERK van Jesus Christus nou eintlik is?
 
DIE MENSE VAN DIE KERK
Eph 2:18-22:   Deur Hom het ons almal, Jode en nie-Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader. Eph 2:19  Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God.  Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is.  In Hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here,  in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon.
 
FEIT: ONS KAN NIE DIE CHRISTELIKE LEWE BUITE, SONDER OF IN OPPOSISIE TOT DIE KERK LEEF NIE.  Wat is die alternatief  vir die Skrif?
 
 
Eph 2:18-22  And because of Christ, all of us can come to the Father by the same Spirit.  You Gentiles are no longer strangers and foreigners. You are citizens with everyone else who belongs to the family of God.  You are like a building with the apostles and prophets as the foundation and with Christ as the most important stone.
Christ is the one who holds the building together and makes it grow into a holy temple for the Lord.  And you are part of that building Christ has built as a place for God's own Spirit to live.
 
DIE TAAK VAN DIE KERK
          1Tim 3:15-16  Die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid. En dit staan bo alle teenspraak dat die geopenbaarde waarheid van ons godsdiens groot is: As mens het Jesus in die wêreld gekom, deur die Gees is bevestig dat die reg aan sy kant is, aan die engele het Hy verskyn; aan die heidennasies is Hy verkondig, in die hele wêreld is Hy geglo, en in heerlikheid is Hy opgeneem.
 
          1Ti 3:15-16  But if I delay, this letter will let you know how we should conduct ourselves in God's household, which is the church of the living God, the pillar and support of the truth. No one can deny how great is the secret of our religion: He appeared in human form, was shown to be right by the Spirit, and was seen by angels. He was preached among the nations, was believed in throughout the world, and was taken up to heaven.
 
The purpose of the church is to make the invisible kingdom visible through faithful Christian living and witness-bearing – J.I. Packer
 
DIE DOMINEES, PASTORE, PRIESTERS, LEIERS, BEDIENAARS VAN DIE WOORD, VDM:
 
Tit 1:1-2:   Van Paulus, 'n dienaar van God en 'n apostel van Jesus Christus. Ek het die opdrag ontvang om die uitverkorenes van God te lei tot die geloof en tot kennis van die waarheid, dié waarheid wat lei tot die diens van God   en wat hoop gee op die ewige lewe. God wat sy woord hou, het die ewige lewe lank gelede aan ons belowe. Nou het Hy op die bestemde tyd sy woord bekend gemaak deur die prediking wat as opdrag aan my toevertrou is deur God ons Verlosser.
 
ENGLISH: Tit 1:1-2  From Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ. I was chosen and sent to help the faith of God's chosen people and to lead them to the truth taught by our religion,  which is based on the hope for eternal life. God, who does not lie, promised us this life before the beginning of time,  and at the right time he revealed it in his message. This was entrusted to me, and I proclaim it by order of God our Savior.
 
JI Packer skryf: “It looks like people getting so caught up in religious practices that they “have allowed God to become remote.”  Ons kan daartoe toevoeg:  Mens in die Kerk is so besig met argumente en redenasies, dat Christus in die gesprekke en op die kansel uitgewis word.
 
GEBED VIR DIE KERK
          HERE, ons HERE, ons bid vir u Kerk in Suid-Afrika.  Ons vra U om u KERK — elke gemeente en elke denominasie — te suiwer van dwaalleringe en valse profesieë, van die leer van die vrou Isebel (Op 2:20), van verskriklike sonde en onheiligheid wat vir die lidmate vergoeilik en as ‘n beter vertolking van u Woord aangebied en opgedis word.  Ons bid teen die uitwissing van Christus op die kansel (of onder die kansel), teen elke boodskap waarvan nie gesê kan word: “So spreek die HERE!” nie. Here, hou ons met hart en siel, met wil en gees en verstand op die highway of holiness, die gewyde pad, net tot die eer van u Naam.  Herskep die gemeente waarin elkeen van ons aanbid, tot wat dit volgens die Woord is:
         
 1Tim 3:15-16  Die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid. En dit staan bo alle teenspraak dat die geopenbaarde waarheid van ons godsdiens groot is: As mens het Jesus in die wêreld gekom, deur die Gees is bevestig dat die reg aan sy kant is, aan die engele het Hy verskyn; aan die heidennasies is Hy verkondig, in die hele wêreld is Hy geglo, en in heerlikheid is Hy opgeneem.
 
ENGLISH: 
LORD, You know how uneasy many of us are about the condition and teachings of the Church in South-Africa, about the attempted eradication of Christ on the pulpit and under the pulpit
 
Yet your Word says about/to the PEOPLE of the Church:
Eph 2:18-22:   And because of Christ, all of us can come to the Father by the same Spirit. You Gentiles are no longer strangers and foreigners. You are citizens with everyone else who belongs to the family of God. You are like a building with the apostles and prophets as the foundation and with Christ as the most important stone.
Christ is the one who holds the building together and makes it grow into a holy temple for the Lord.  And you are part of that building Christ has built as a place for God's own Spirit to live.
 
Yet your Word says about THE TASK AND RESPONSIBILITY of the Church:
1Ti 3:15-16  But if I delay, this letter will let you know how we should conduct ourselves in God's household, which is the church of the living God, the pillar and support of the truth.   No one can deny how great is the secret of our religion: He appeared in human form, was shown to be right by the Spirit, and was seen by angels. He was preached among the nations, was believed in throughout the world, and was taken up to heaven.
 
Yet your Word says about/to THE MINISTERS AND LEADERS of the Church:
Tit 1:1-3  From Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ. I was chosen and sent to help the faith of God's chosen people and to lead them to the truth taught by our religion,  which is based on the hope for eternal life. God, who does not lie, promised us this life before the beginning of time,  and at the right time he revealed it in his message. This was entrusted to me, and I proclaim it by order of God our Savior.
 
O, LORD, have mercy upon us.
Help us, guide us, discipline us, teach us and make us obedient to be your Church again.  Amen.
 
 

 

Kliek en kry: DIE VERSTEK-LEEFSTYL VAN DIE GELOWIGE

 

GRAFIKA: Ben White

 
DIE VERSTEK (default)-LEEFSTYL VAN DIE GELOOF
 
Ons sien toe die snoepsnit van die nuwe SURVIVOR-REEKS.  Vir my lyk dit verskriklik om net met water en sonweerder toegerus te word en verder moet jy dit máák.  Jy moet oorleef.
Eintlik is dit die lewe.  Dikwels wonder ons: Hoe gaan ons dit máák? 
Vir talle mense eindig die sin net daar.  Hoe gaan ons oorleef?
As gelowiges vra nie meer.  Nie net: “Hoe gaan ons oorleef?” nie, maar:  “Hoe gaan ons volgens die wil van GOD LEEF?” En beslis vra ons hierdie vraag aangaande die moeilike tye wat op ons wag.
Kom ons lees Job 2: 1-10.
 
 
Toe die hemelwesens weer op 'n dag voor die Here kom staan, het die Satan ook tussen hulle voor die Here kom staan. Toe vra die Here vir hom: "Waar kom jy vandaan?" En die Satan antwoord die Here: "Ek het die wêreld deurkruis." Die Here vra toe vir die Satan: "En my dienaar Job, het jy hom nou gesien? Sy gelyke kry jy nie op aarde nie: hy is vroom en opreg, hy dien My en vermy die kwaad. Hy het vroom gebly, al het jy My daartoe gebring om hom sonder rede te ruïneer." Die Satan sê toe vir die Here: "Dit bewys nog niks. 'n Man sal mos alles gee wat hy het, as hy net kan bly lewe. Maar raak nou net aan sy liggaam en kyk of hy U dan nie in u gesig vervloek nie." Toe sê die Here vir die Satan: "Goed, hy is in jou mag. Net sy lewe mag jy nie neem nie." Die Satan het van die Here af weggegaan en vir Job met pynlike swere getref, van sy kop tot sy tone.  Job het op 'n ashoop gaan sit en hy het 'n potskerf gevat en hom daarmee gekrap.
Job 2:9-10:  En sy vrou het vir hom gesê: "Bly jy nog steeds vroom? Vervloek God en sterf!"
Toe sê hy vir haar: "Jy praat nou soos 'n vroumens sonder verstand. As ons die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie?" Onder alles het Job met geen woord gesondig nie.
 
KOM ONS KYK NA DIE STRUGGLE HIER IN ONS LAND: Al die pyn, al die onreg, al die verwerping, al die ontbering, al die miskenning, al die blindheid, al die smart daarvan.
Dit was verskriklik. So erg, dalk erger as die konsentrasiekampe van die Anglo-Boere-oorlog, die Nazi-kampe.  Die Babiloniese ballingskap. 
Met Milton kan ons saampraat: Ons weet “what man has done to man.” En is die wete van aandadigheid, indien ons aandadig was, nie selfs erger nie?
 
Hoe radeloos sê ons deesdae vir mekaar: “As ons nou net almal saam kan voortgaan: so skuldig, so broos, so verontreg, so jammer, so verwond, so berouvol... as ons die struggle net agter ons kan plaas, sodat ons as nasie kan begin groei, saamleef en opbou.”
 
‘n Mens kan vashaak in die struggle.  Ons kan ons oë net op die struggle, die pyn die ontbering, die smart hou.  Hierdie eeu se reuse-metafoor in ons land is inderdaad die struggle. Die struggle is die groot ding.  Dit is in baie gesprekke groter as die Woord van God. Die gesprekke is nie oor God se wil nie.  Nie oor sy voorskrifte nie.
  • Ons beleef die woede en die nuwe woede oor al die verwoesting.  
  • Ons beleef die wraak en die wraakgedagtes van dié op wie mense hulle gewreek het. 
  • Dis ‘n nagmerriesituasie, want die gees van ons land is die gees van struggle: van woede en berou.  Van radeloosheid en moedeloosheid. Van wraak en weerwraak. 
 
Maar dit is nie al nie.  Iets soos die struggle is ook by baie van ons die groot ding in ons lewe. Ons vra:  Hoekom is dit my aangedoen? Wie het my dit aangedoen? My ouers, my vrou, my werkgewer?   Het hierdie swaarkry sy oorsprong by God?  As dit nie Hy is nie, wie is dit dan? Verduidelik dit vir my.
 
Gereeld steek ons vas, gereeld stol ons: Ek moet eers verstaan voordat ek met my lewe, my dienswerk vir die Here, kan aangaan.  Hierdie struggle moet uitgeveg word,  ongeag wat in my en in jou afgebrand en vernietig word.
So word ek oorheers deur my verontregting, skade, verlore geleenthede, verliese, ontbering, donker tye. En ek wil van God weet, ek betrek Hom by die struggle, waar Hy toegelaat het dat dit my aangedoen word.
 
Maar daar is die Woord, en wat in die Woord staan.
 
 Deu 29:29  Wat nie geopenbaar is nie, is bekend aan die Here ons God, maar wat geopenbaar is, is vir altyd bekend aan ons en ons nageslag: ons moet lewe volgens al die woorde van hierdie wet."
 
Ons lees die boek Job, en ons weet wat — hoog verborge vir die mens— al Job se verliese, trauma, skokke voorafgegaan het.  Eintlik weet ons meer as Job.  Nooit het God vir JOB gesê hoekom hy alles moes verduur nie.  (Ons, egter, weet wat God toegelaat het, en waarom.)  Al wat Job geweet het, wat hy bly glo het, is dat die almagtige, alwetende God heilig is (moreel vlekloos, sondeloos, on-blameerbaar vir enige fout, misdryf, onreg, gruwel, boosheid.)  Dit sou Godslastering wees om HOM te beskuldig van denkpatrone en misstappe wat soos dié van sondige mense is.  Daarom het Job geweier om God te vervloek.
 
Job het geweet wat Nuwe-Testamentiese gelowiges so moeilik internaliseer:
1Co 13:9-13 Want ons ken maar gedeeltelik, en ons profeteer maar gedeeltelik, maar wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik is, uitgedien wees. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar noudat ek 'n man is, is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken soos God my ten volle ken.  En nou: geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde!
 
Wat, dan, is die verstek-leefstyl van die Christen, ongeag wat op die aarde aangaan?
 
 2Pe 1:3-11  Sy Goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en Hom te dien. Dit kom deurdat ons Hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag.  Deur dit te doen, het Hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat Hy belowe het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is, en deel kry aan die Goddelike natuur.  En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deugsaamheid, die deugsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug,  die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense.  As julle dit alles besit en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken.
 Iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is kortsigtig; nog erger, hy is blind en het vergeet dat hy van sy vroeëre sondes gereinig is. Daarom, broers, moet julle julle des te meer daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie.  En dan sal daar vir julle vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser, Jesus Christus.
 
Om die verstek (default)-lewe van die geloof in en deur die Gees te leef, is om vrede in hierdie wilde, chaotiese en onregverdige wêreld te vind.  Dit is die pad na hoop en rus.
 
2Co 4:16-18  Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig.
 
HERE, help ons om in die verstek-leefstyl van die geloof te lewe: soos Job, soos Paulus, soos die Seun van God Self.  Dankie vir die suiwerheid van u Woord wat ewig ons lamp vir ons weg deur die wêreld is en sal wees.  Amen.
 
 
 

Kliek en kry: DIE KONINKRYK VAN GOD. GEBED VIR ALLE JOHANNESSE

 
 
Die KONINKRYK VAN GOD 
GEBED VIR ALLE JOHANNESSE
 
Ek praat toe weer ‘n stukkie met die petroljoggie, Johannes.  Ek noem hom altyd:  Man wie se naam GENADE beteken. 
So vra ek vir hom: “Johannes, what do you feel in your heart about election day?” Hy staan eers en dink.  Dan antwoord hy: “Madam, this election day is going to be difficult. Die ANC gaan sukkel om sy posisie te behou. Die mense is moeg, hulle is moeg van empty promises.”
 
Ons praat verder, ek sê vir hom ons bid om reg te kan stem. “Yes,” sê Johannes met die naam van my eindeloos meer bevoorregte kleinseun. En ek kan daardie Yes nie peil nie.
 
Met die tuiskoms vra ek vir Hennie:  “Stem ontnugterde, uitgeputte, geplunderde arm mense redelik? Skyn die helder lig van rede, die insig en wysheid wat die Gees gee, tans in miljoene Suid-Afrikaners soos Johannes die petroljoggie wie se naam genade beteken?”
 
Ek wil nie vanoggend eerstens vir Johannes se stem vir die regte party bid nie.  Ek wil vanoggend vir miljoene, miljoene Johannesse bid. Vir hulle lot, en net teen die draak wat hulle beroof en verarm.  My eie skuld van die hede en verlede bely.  Vir die HERE vra om my die dinge waarop dit Woensdag en AL DIE JARE NA WOENSDAG in S.A. gaan aankom, te laat sien. Om my nooit toe te laat om in selfsug, eiebelang, blindheid, ongevoeligheid, onbetrokkenheid, liefdeloosheid te leef nie.
Want so sê die Woord.
 
Fil 1:9-11  Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling,  sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees,  en deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer.
 
Luk 17:20-21  En toe Hy deur die Fariseërs gevra is wanneer die koninkryk van God sal kom, het Hy hulle geantwoord en gesê: Die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. Luk 17:21  En hulle sal nie sê: Kyk hier! of: Kyk daar! nie; want die koninkryk van God is binne-in julle.
 
Mar 10:17-30  Net toe Jesus uit die huis uitkom om verder te gaan, kom daar iemand aangehardloop. Hy val toe voor Hom op sy knieë en vra Hom: "Goeie Leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?"  Daarop sê Jesus vir hom: "Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, behalwe God alleen.  Jy ken die gebooie: 'Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie,' jy mag nie iemand veronreg nie, eer jou vader en jou moeder."  "Meneer," sê hy vir Hom, "dit alles het ek van my kinderdae af nagekom."   Jesus het na hom gekyk en hom liefgekry en vir hom gesê: "Net een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het, en gee die geld vir armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg My!"  Hy het egter geskrik toe hy dit hoor en het bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad.  Jesus kyk toe na sy dissipels rondom Hom en sê vir hulle: "Hoe moeilik sal mense wat ryk is, in die koninkryk van God kom." Die dissipels was verbaas oor hierdie woorde van Hom. Jesus sê toe verder vir hulle: "Kinders, hoe moeilik is dit om in die koninkryk van God te kom.  Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom."  Dit het hulle geweldig ontstel en hulle het vir mekaar gesê: "Wie kan dan gered word?" Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê: "Vir mense is dit onmoontlik maar nie vir God nie, want vir God is alles moontlik." Petrus sê toe vir Hom: "Kyk, óns het alles verlaat en ons volg U." Jesus antwoord: "Dit verseker Ek julle: Daar is niemand wat ter wille van My en ter wille van die evangelie afgesien het van sy huis of broers of susters of moeder of vader of kinders of eiendom nie, of hy kry nou in hierdie tyd honderd keer soveel: huise en broers en susters en moeders en kinders en eiendom, saam met baie vervolging, en in die bedeling wat kom, die ewige lewe. ”
 
"Net een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het, en gee die geld vir armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg My!"  Hy het egter geskrik toe hy dit hoor en het bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. 
 
Wat ‘n geweldige opdrag.  Wat beteken MARK 10:21?  Een van die ou kommentare sê:   See whether you love “God” more than you do your “wealth.” By doing that you will show that your love of God is supreme; that your obedience is not merely “external” and “formal,” but “sincere” and “real;” the thing now “lacking” will be made up.
 
Jesus het verder gesê: "Dit verseker Ek julle: Daar is niemand wat ter wille van My en ter wille van die evangelie afgesien het van sy huis of broers of susters of moeder of vader of kinders of eiendom nie, of hy kry nou in hierdie tyd honderd keer soveel: huise en broers en susters en moeders en kinders en eiendom, aam met baie vervolging, en in die bedeling wat kom, die ewige lewe. ”
 
Huise, broers, susters ... Wat beteken hierdie Skrifgedeelte?  Een van die ou kommantar sê: - This cannot be taken literally, as promising a hundred times as many “mothers, sisters,” etc. It means, evidently, that the loss shall be a hundred times “compensated” or made up; or that, in the possession of religion, we have a hundred times the “value” of all we forsake. This consists in the pardon of sin, in the favor of God, in peace of conscience, in support in trials and in death, and in raising up “friends” in the place of those who are left - “spiritual brethren, and sisters, and mothers,” etc. And this corresponds to the experience of all who ever became Christians.
 
En nou, op die vooraand van die groot en belangrike verkiesing van 2019 bid ons, en ons bid anders as die mense van die wêreld:
  • HERE, die koninkryk van God, u ewige Koninkryk, is binne-in ons.
Hier, in die Koninkryk van God,  is daar u toorn oor ongeregtigheid.  Oor onreg, oor uitbuiting, oor korrupsie, oor absoluut niks omgee vir die Johannesse van Suid-Afrika nie. O, vergewe elkeen van ons wat op watter wyse, bewustelik en onbewustelik in die verlede hiertoe bygedra het.  Elkeen wat die armes arm gehou het.  Vergewe ons, HERE.
  • HERE, die koninkryk van God, u ewige Koninkryk, is binne-in ons.
Hier, in die Koninkryk van God, pleit ons vir u genade Woensdag.  Ons pleit dat U u leiers en konings en priesters in ons nasie en vir ons nasie sal aanwys en salf,  en as ons die waarom-vraag moet beantwoord, dat die antwoord wyd en breed en opreg sal wees: omdat ons U bo alles liefhet, omdat u Naam weer hier verheerlik moet word, omdat u Wil weer hier moet geskied, omdat ons U bo alles liefhet.  En omdat ons die Johannesse liefhet of begin liefkry, en u heil vir hulle begeer, net soos u genade oor ons eie kinders en kleinkinders.
  • HERE, die koninkryk van God, u ewige Koninkryk, is binne-in ons.
Hier, in die Koninkryk van God,  wil ons heeltyd, nou en al die dae van ons lewe na Stemdag, onderskei waarop dit werklik in ons lewe aankom.  Wat werklik van belang is in die Koninkryk van God.
 
 
 

Kliek en kry:

OP DIE GEWYDE PAD
PAD VAN DIE REGVERDIGES
Gebed voor stemdag 2019.
 
JES 35:8-9  Daar sal 'n grootpad deur die woestyn loop en dit sal bekend staan as die gewyde pad. Onrein mense sal nie daarop loop nie, dit sal net wees vir mense wat reg lewe; dwase sal nie meer op die pad kom nie.  Daar sal nie leeus op die pad wees nie, daar sal nie roofdiere op loop nie, hulle sal glad nie daar kom nie. Net die mense wat deur die Here gered is, sal die pad gebruik.
 
Enigeen wat die nuus volg, sal weet dat daar chaos in, rondom, onder politieke partye en ‘n soort moedelose onsekerheid by die kiesers heers. Opdragte van die Staatspresident word verontagsaam.  Staatsinstellings is gekaap. Minstens twee partye wil beslag lê op grond en eiendom.  Bestaande koalisies kan ineenstort. ‘n Hofsaak is aan die gang oor die ou SA vlag waarvan die openbare vertoon nou na alle waarskynlikheid as haatspraak geklassifiseer gaan word en strafregtelik vervolgbaar gemaak gaan word.
 
Ons paaie, van Ellisras tot Saldanha, van Stellenbosch tot Soekmekaar, van Stilbaai tot Kimberley, lei dwarsdeur hierdie gemors, hierdie Godonterende scenario so vol leuens en bedrog, woede en haat, so grootliks vol eiebelang en duisternis, na die stembus.
 
Is dit hoegenaamd moontlik om die gewyde pad, God se pad, in Mei 2019 te bewandel?
 
Dit is God se wil dat elkeen van ons op sy gewyde pad sal wees, juis nou terwyl alle paaie na die stembus lei.  Dit is nodig dat God se mense by elke stemlokaal in elke kiesafdeling in elke provinsie in die land met die wil van God in hulle harte en denke sal aankom: sy wil vir die mense van daardie streek en kiesafdeling.  Dat elkeen wat gaan stem, weer die totale wysheid van die Ons Vader gebed deur sy Gees sal insien en ALLES aan Hom sal oorgee.
Dat ons van die gewyde pad, ‘n wonderlike grootpad waarop twyfel verdwyn, sal begin bid soos Jesus ons geleer het:
 
Mat 6:9-13
 So moet julle bid:
Ons Vader wat in die hemel is,
 laat u Naam geheilig word;
laat u koninkryk kom;
laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.
Gee ons vandag ons daaglikse brood;
en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree;
en laat ons nie in versoeking kom nie maar verlos ons van die Bose.
 
Waaraan dink ons, wat bely God se kinders nou terwyl alle paaie na die stemlokaal in MY kiesafdeling, MY gebied met sy spesifieke politieke klimaat, sy welvaart of sy armoede, sy huidige goeie of korrupte leiers, sy groei of agteruitgang, sy geslote kokonne of sy brandende buitebande lei?
 
God se kinders steek hulle hande na Hom uit en sê: 
Met U, ons Vader, loop ons stemlokaal toe. In U teenwoordigheid is ons pad ‘n gewyde pad.
Vader, vul my hele wese, my denke en gedagtes so volledig met wat u Gees daarin plaas, dat ek saam met al u kinders in hierdie kiesafdeling volgens die insig en raad en wysheid wat U aan ons gee,  rustig en in volle sekerheid van u leiding my kruisie sal trek vir leiers en partye in MY streek wat self die Jesus-gebed bid en aan wie U die gesag, die wysheid, die insigte, die moed en die vermoë tot volharding reeds gegee het of sal gee om as leiers instrumenteel te wees in die verheerliking van u Naam, die uitbreiding van u Koninkryk op aarde en die uitvoering van u wil ten opsigte van die versorging, beskerming en opheffing van radelose, honger, bedreigde en wanhopige mense.  Laat hierdie dinge, gebeur soos wat Dawid gebid het:
 
2 Sam 7:24  U het u volk Israel (ons nasie) vir U gevestig as 'n volk wat vir altyd aan U behoort. En U, Here, U het hulle God geword.
 
Want as ‘n kwart van alle mense tussen 18 en 65 in ‘n land werkloos is, as niemand veilig is nie, as ons die allervreeslikste gedagtes aangaande ander mense dink, as moord en geweldsmisdaad iets algemeen is,  word u Naam NIE geheilig nie, u Koninkryk word nie gesien nie en u Wil word nie in so ‘n land gedoen nie.
 
HERE, ons bid dat die oë van elkeen van u kinders in elke afsonderlike kiesafdeling op U sal wees, dat die hart van elkeen van u kinders by elke stembus sal luister wat u Gees sê.   Ons, u kinders op die gewyde pad, beroep ons op U.  Ons vra dat U wil hier sal geskied.  Want, waarlik, Matt 12:18- 21 word NOU hier vervul.
 
Mat 12:18  "Hier is my Dienaar wat Ek aangestel het, my Geliefde oor wie Ek My verheug; Ek sal my Gees op Hom laat kom, en Hy sal die wil van God aan die nasies bekend maak.   Hy sal nie twis nie en nie skreeu nie, en niemand sal sy stem op die strate hoor nie. 'n Riet wat geknak is, sal Hy nie afbreek nie en 'n lamppit wat rook, nie uitdoof nie; Hy sal die wil van God laat seëvier.  En op Hom sal die nasies hulle hoop vestig."
 
DIS wat ons nou doen,  Jesus.  Ons hande is in die hand van ons Vader.  Ons loop dwarsdeur die gemors en die anargie en die chaos op die gewyde pad van gebed en persoonlike oorgawe, van die prysgawe van eiebelang, van diep en onvernietigbare omgee vir dié wat honger, kaal, dors en wanhopig is.  Help ons om te haat wat U haat en lief te hê vir wie U liefhet.
Help ons, open ons oë, om die man/vrou te kan identifiseer vir wie U in elke kiesafdeling wil laat salf as leier.   Laat dit vir ons oor niks anders gaan as om te sien en te hoor en te doen wat U vir ons sê nie.
Op U vestig ons ons hoop, vir die lewe ná ons aardse bestaan, en ook vir die lewe in ons land.
 
Met U, ons Vader, loop ons stemlokaal toe. In U teenwoordigheid is ons pad ‘n gewyde pad.
 
Werk soos wat U werk en alleen kan werk, Here.  Ons weet u werke is volmaak.
 
Ps 92:5-9:   U groot dade, Here, het my baie bly gemaak, ek wil juig oor wat U gedoen het.  Groots is alles wat U doen, Here, ondeurgrondelik u gedagtes.  Wie dit nie besef nie, is 'n dom mens, wie dit nie insien nie, is sonder verstand. Al is die goddelose voorspoedig, al floreer almal wat onreg doen, hulle sal vir goed uitgewis word.  U regeer vir ewig, Here.
 
PRAYER FOR ELECTION TIME
 
LORD JESUS, how terrible and chaotic, how dangerous and totally untrustworthy are the roads of the wicked that are now leading to the ballot box in each and every constituency in our country!
Oh, praise your holy Name that we may on the  road of the righteous.
 
Isa 35:8-9  There will be a highway there, called "The Road of Holiness." No sinner will ever travel that road; no fools will mislead those who follow it.  No lions will be there; no fierce animals will pass that way. Those whom the LORD has rescued will travel home by that road.
 
Thank You, LORD, that we may ask your Spririt for guidance and insight.  Thank You for the immense relief to choose the consecrated road, and that we may know that in each and every constituency God has already put some godly leader with the leadership qualities that HE Himself has provided.  That now we may all just pray that our eyes may be opened to discern God's will regarding leadership in our specific area.
 
So now we pray:
 
Matt 6: 19-13:
Our Father in heaven: May your holy name be honored;
may your Kingdom come; may your will be done on earth as it is in heaven.
Give us today the food we need.
Forgive us the wrongs we have done, as we forgive the wrongs that others have done to us.
Do not bring us to hard testing, but keep us safe from the Evil One.'
 
We pray David’s prayer, Father.  We pray that this may be true for us as a nation too:
 
2Sa 7:24  You have made Israel  (this nation) your own people forever, and you, LORD, have become their God.
 
 
 
 
Verniet Argief

   
Lees meer...

    DIE EVANGELIE VIR DIE KERSTYD!   DIE LAM is
Lees meer...

WAY BETTER THAN POPCORN. Hendrik Rocher’s testimony: On Mother’s Day 2002 God sav
Lees meer...

DIE KRUISKONING deur Maretha Maartens. Hierdie Evangeliese toneelteks handel oor die aardse bedie
Lees meer...
Winkel
      Tuis | Blaaier | Kontak Ons    |    Vrywaring | Privaatheidsbeleid | IBS | Webmeester
© 2019 Seker.co.za
Chillies