Kom ons wy ons aan Hom toe, kom ons streef daarna om ons aan die Here toe te wy.
Die Here sal verskyn, so seker as die son opkom, Hy sal na ons toe kom soos stortreen,
Hy sal ons verkwik soos lentereens die grond verkwik. - Hosea 6:3
DIE KONING SE DONKIE
Ons leef en dien in Christus-sekerheid

KONTAK ONS seker7seker@gmail.com
Welkom by 'n Skrifgefokusde bestemming vir Bybelstudies, boeke, videos en groei.
Welcome to a Scripture-focused destination for Bible studies, books, videos and growth.
MENU KIESLYS EDITORIAL REDAKSIONEEL BOOKS BOEKE
 TUIS
 HUB & SPILPUNT
 - SENDING
 - BEDIENINGE
 BOONTOE
 BOEKWINKEL
 VIDEO'S
- MUSIEK
- LIG & SEKERHEID
- BLOEDFAMILIE
 VERNIET
 NUUS
 GPS NA INFO
- WIE IS ONS
- WAT GLO ONS
- ME SKANDALIZO HANDELSMERK
- PAYFAST & REGISTRASIE
- JURIDIESE JAZZ
 SEKER PRODUKSIES
 ONVERWAGS
Maretha Blog
 
Vandag kan anders wees. die uitgewersmaatskappy met boeke en Bybelvertalings wat jou hele lewe aanraak.

Kliek en kry: AL HET EK NET HIERDIE EEN BESKRYWING VAN DIE HEMEL GEHAD...

SOLA SCRIPTURA OOR DIE HEMEL
AL HET EK NET HIERDIE EEN BESKRYWING VAN DIE HEMEL, IS DIT VIR MY GENOEG.
 
Het jy al ooit na ‘n huis of woonstel getrek wat jy nog nooit gesien het nie? Natuurlik wou jy weet hoe dit daar is.  Jy het Google Maps en Street View geraadpleeg, of dalk die foto’s en beskrywing van die plek wat die eiendomsagent op die internet geplaas het, male sonder tal bestudeer.
 
Daar is natuurlik ‘n ander groot soeke na ons volgende woonplek  aan die gang, en honderde duisende mense soek vir beskrywings en foto’s. Mense wil hoor en wil lees van wat ander gesien het, of glo dat hulle gesien het.  Mense wil MENSE gerusstellende en vrolike dinge oor die hemel hoor vertel en beskryf.  As ons die woord “HEMEL’’ of “HEAVEN” op die voorblad van ‘n boek sien, steek ons die hand daarna uit.  Dalk ‘n beter foto of beskrywing as wat ek in die vorige beskrywing van iemand anders se droom of visioen gevind het?
 
Die uitgangspunt in hierdie Skrifstudies is sola scriptura (by scriptura alone; net wat in die Woord gevind word),  Hoekom? Omdat Jesus so vir ons, die soekendes, gebid het:
Joh 17:17  Laat hulle aan U toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid.
 
Die uitgangspunt in die bestudering van Openbaring is Solus Christus  (only Christ, net Christus.)  Dus: wie wil ons met ons oor die hemel hoor praat?  Solus Christus,  Net Christus.  Hoekom?  Omdat ons Hom vertrou.  Omdat Hy Een met die Vader is.  Omdat HY die Weg, die Waarheid en die Lewe is.  Omdat Hy die Woord is wat Mens geword het en onder ons kom woon het.  Omdat sy woord op grond van  Heb 1:1 die finale woord is.  Omdat geen mens daarop kan verbeter nie:
 
Heb 1:1-3:  In die verlede het God baiekeer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete,   maar nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur die Seun. God het Hom deur wie Hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak.  Uit Hom straal die heerlikheid van God en Hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand.   
 Ons lees vandag die eerste wonderlike Skrifgedeelte oor die hemel en oor God in die hemel in Openbaring 4.  Ons lees dit _uit die oorspronklike manuskrip_ van die NLV met Toeligting.
 
 
OPMERING:
Kom ons onthou net eers weer: Wanneer ons byvoorbeeld die heelal met sy miljoene sonnestelsels probeer beskryf, gebruik ons in die ontoereikendheid van mensetaal gereeld die woord “soos.” Byvoorbeeld: as mens snags opkyk in die lug, is al die sonnestelsels soos miljoene blinkers, soos ‘n see van liggies, soos ‘n groot swart lap met klein gaatjies waardeer lig val...
Mensetaal, het Johannes as opdragskrywer van God se openbaringe aan die Kerk en Christendom van alle tye besef, was ontoereikend om die heerlikheid van God en die verheerlikte Christus te beskryf.
 
HOE Johannes God gesien het,  was onverwoordbaar.  So het die profeet Jesaja dit ook ervaar. Ons God is onverwoordbaar heilig, ons Here Jesus onverwoordbaar en onbeskryfbaar in die heerlikheid van sy verheerlikte Wese.   Maar ons sien God saam met Hom, en kry ‘n ware beeld van van die  woon- en nuwe werksplek van  elkeen wat deur die genade van God en die kruisdood en opstanding van Jesus kinders van God geword het.
 
Ons asems slaan weg.  Ons weet hierdie is die waarheid van God. Hierheen is ons op pad,  so groot is God se genade dat Hy ons hier saam met Hom wil hê en dat Hy ons in sy heilsplan ingetrek en in-bemin het.
 
 God die Skepper word in die hemel aanbid
(Wat hierna volgens die Woord van God gaan gebeur: die sewe seëls) [Op 4:1-8:5]
 
Hierna het ek gekyk, en werklikwaar, ’n deur is (vir my deur die Gees in ‘n geestelike ervaring) oopgemaak in die hemel (die woonplek van God), en ’n stem wat ek vantevore al hard soos ’n trompet met my hoor praat het, [Op 1:10] het gesê: “Kom op hierheen, en Ek sal aan jou wys wat hierna (onafwendbaar volgens die Godsplan met die Kerk en wêreld) moet gebeur.” [Op 1:19]
2Onmiddellik was ek in die greep (in die mag) van die Gees. Ek het (deur die Gees in die gees) ’n troon in die hemel sien staan (die regeringsetel van die Kerk, wêreld, heelal gesien; die oorsprong en voleinding van God se heilsplan as middelpunt en kern van die openbaringsgeskrif) [Ps 99:1; 1 Kron 29:11-12; Rom 11:36; Kol 1:15-17l  met Iemand (die Koning van die konings en die Here van die heersers) wat daarop sit. [Jes 6:1-5; Op 19:16] 3En die Een (God) wat sit (wat die Middelpunt, Heerser van alles is), se (onverwoordbaar heilige, glansryke) voorkoms was net soos (kan maar net ontoereikend vergelyk word met die glans van) jaspis en karneool, [Jes 6:1; Eseg 1:26; 1 Tim 6:16] terwyl daar ’n reënboog (die verbonds- en genadeteken) [Gen 9:8-11; Joh 1: 16-17] met die glans van (groen) smarag (die simboliese kleur van genade)  om die troon gehang het. 4Rondom die troon (die middelpunt van die kerk-en wêreldgeskiedenis, setel van die Koning bo alle konings) [1 Tim 1:17;6:16] was daar 24 (kleiner) trone en op die trone het 24 ouderlinge (as simboliese voorstelling van die triomferende Kerk van alle tye — almal wat tot die einde in die geloof volhard en oorwin het) gesit. [Luk 22:28-30] Hulle het wit klere (van heiligheid en oorwinning) aangehad, met goue (oorwinnaars-) krone op hulle koppe. [2 Tim 4:8; Op 3:21] 5Van die troon se kant af het daar (deur al die eeue heen) weerligstrale, rammelings en donderslae (tekens van die grootheid, regverdige oordeel, mag van God, asook oproepe tot bekering) gekom.  [Eks 20:18; 2 Kron 20:9; Op 2:16;  16:18-21] Reg voor die troon het sewe vlammende fakkels gebrand; dit is die sewe Geeste van God (die Heilige Gees wat volmaak, volledig, omvattend werk, se Teenwoordigheid in die Teenwoordigheid van die Vader en die Seun) [Joël 2:28-29; Rom 8:26, 34; 1 Pet 1:12; Op 3:1;  5:6]. 6Vlak voor die troon het dit gelyk soos ’n spieëlgladde see, soos kristal (as grens tussen die heilige, onsienlike, God en die hemelwesens). [1 Tim 6:16; Op 4:8]
In die middel en rondom (Naby) die troon (die middelpunt van die openbaring en openbaringsgeskrif) het daar vier lewende wesens (gerubs of serafs, van ‘n ander orde as die engele, maar ewe-eens in diens van God) gestaan, met oë aan die voor- en agterkant (sodat hulle in hulle werkverrigting alles sien, waarneem, weet). 7Die eerste lewende wese het soos ’n leeu gelyk, die tweede soos ’n bul, die derde het ’n gesig soos dié van ’n mens gehad, en die vierde het gelyk soos ’n vlieënde arend (simbolies van die hoogste eienskappe, vermoëns in God se hele skepping). [Jes 6:2-3; Eseg 1:5-21 8Die vier lewende wesens het elkeen ses vlerke gehad wat rondom en aan die binnekant vol oë was. Hulle het dag en nag, sonder enige ruspouse, aanhou sê (die aanbidding, lofprysing, verheerliking van God gelei):
 
“Heilig, heilig, heilig
is die Here God die Almagtige, [Gen 17:1; Op 1:8;  11:17]
Hy wat was en wat is
en wat kom.” [Eks 3:14; Lev 20:26; 1 Pet 1:16]
 
9Elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toebring aan Hom wat  op die troon sit (God as bron van alles, deur Wie se krag alles bestaan, op Wie alles gerig is), [Rom 11:36] Hy wat vir altyd (as die Alfa en Omega, die Eerste en die Laaste, die Begin en die Einde) lewe  [Op 1:8;  22:13], 10val die 24 ouderlinge (hele geloofsgemeenskap van alle tye, die Kerk in heerlikheid) in aanbidding neer voor Hom wat op die troon sit. Hulle aanbid Hom wat vir altyd lewe en sit hulle krone voor die troon neer (erken die ewige, volstrekte heerskappy van God oor die Kerk en die hele skepping) en sê:
 
11“U (Skepper van hemel en aarde) is waardig (kom die reg toe), Here ons God,
om die heerlikheid
en die eer
en die mag te ontvang
omdat U alle dinge geskape het;
deur u wil is alles wat bestaan, geskape.” [Gen 1:1; 1 Kron 16:28-30a; Jes 42:8-9a;  Heb 1:10-12 ]
 
Nou lees ons dieselfde Skrifgedeelte oor die Vaderhuis en ons God vir Wie ook ons daar gaan verheerlik en aanbid terwyl ons Hom sien, in die 1983 en 2020 Bybelgenootskap-vertalings:
 
Op  4:1  Hierna het ek, Johannes, in die hemel 'n deur gesien wat oopgemaak is, en die stem, soos die geluid van 'n trompet, [2020: *basuin*]  wat ek die eerste keer met my hoor praat het, het gesê: "Kom op hierheen, en Ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur."
Op  4:2  Onmiddellik is ek deur die Gees meegevoer. [2020: *het die Gees van my besit geneem.*]Ek het gesien daar staan 'n troon in die hemel en op die troon sit daar Iemand.
Op  4:3  Sy voorkoms was soos opaal [2020: *jaspis*] en karneool. Om die troon was daar 'n reënboog met die glans van smarag.
Op  4:4  Reg rondom die troon was daar vier en twintig ander trone, en op die trone het daar vier en twintig ouderlinge gesit. Hulle het wit klere aangehad, en op hulle koppe was daar goue krone.
Op  4:5  Daar het weerligstrale, dreunings en donderslae van die troon af gekom. Vlak voor die troon het sewe fakkels [2020: *vuurfakkels*] helder gebrand. Dit is die sewe Geeste van God.
Op  4:6  Voor die troon was dit soos 'n spieëlgladde see, helder soos kristal. Naby, rondom die troon, was daar vier lewende wesens, vol oë van voor en van agter.
Op  4:7  Die eerste lewende wese het soos 'n leeu gelyk en die tweede soos 'n bul [2020: *kalf*]; die derde het 'n gesig soos dié van 'n mens gehad en die vierde het gelyk soos 'n arend wat vlieg.
Op  4:8  Elkeen van die vier lewende wesens het ses vlerke gehad, wat aan die bokant en aan die onderkant vol oë was. Hulle het dag en nag sonder om te rus, gesê: "Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, Hy wat was en wat is en wat kom."
Op  4:9  Elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toebring aan Hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe,
Op  4:10  kniel die vier en twintig ouderlinge voor Hom wat op die troon sit, en aanbid Hom wat tot in alle ewigheid lewe. Hulle sit dan hulle krone voor die troon neer en sê:
Op  4:11  "Here, ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang omdat U alles geskep het; deur u wil het alles ontstaan en is dit geskep."
  
DANKGEBED:  HERE, ons HERE, ons asems slaan weg.
Al het ons net hierdie een enkele beskrywing van die hemel, is dit vir ons genoeg.  Want ons sien U, soos wat U Uself aan ons openbaar.  Ons sien Jesus,  ons sien WIE ons Vader en ons Koning is.  Ons sien U, die enigste ware God.  HERE, al het ons net hierdie een enkele beskrywing van die Hemel gehad, is dit vir ons genoeg.  Ons dank U, ons eer U en ons wil saam met die oumense van ‘n ander era uitroep:  Kom haastig, HERE.  Ja, kom gou!
 
 
 
 
 

Kliek en kry: DIE EVANGELIE VAN GOD EN DIE NOBODIES

 

 
DIE EVANGELIE VAN GOD EN DIE NOBODIES
 
In Johannes 4 hoor ‘n geminagte vrou wat nie ‘n rasegte Jood was nie Jesus Christus sê dat Hy die Messias is. Dié Samaritaanse vrou wie se lewe op min of meer elke terrein uitmekaargeval het, moes soms so stil-stil aan profesieë gedink het — dalk terwyl sy in die hitte van die dag, wanneer mense hulle siësta neem, op pad was om te gaan water skep.  Want sy het die bakkende son trotseer, die hitte van die dag, en die teorie bestaan dat dit was om iets ergers vry te spring: die veroordeling en smaad van mense wat haar geskiedenis en haar reputasie geken het.
Sy was die nobody-vrou van haar dorp.
En daar sit die Man uit wie helderheid, suiwerheid, agapé liefde, genade, veiligheid, erbarming en goedheid straal, by die put.
Hoe weet ons dat hierdie nie net ‘n klomp mooi woorde oor Jesus is nie?  Hoe weet ons dat genade en lig uit Hom gestraal het?  Dat die nobody-vrou in sy teenwoordigheid bewus geraak het van ‘n liefde soos wat sy nooit met haar vyf eks-mans of die man met wie sy saamgeleef het, ervaar het nie?
 
Omdat die Skrif sê:
Kol 1:19, 2020 vertaling:
 
Die Seun is die beeld
van die onsigbare God,
die Eersgeborene
van die hele skepping
 
NLV MET TOELIGING (verskyn binnekort, DV)
Kol  1:19  God het besluit om met sy volle wese in Hom te woon (om elke eienskap wat in Homself is, in Jesus die Mens te laat wees. Wanneer ons dan hoor en lees en sien hoe Jesus is, hoor en lees en sien ons hoe GOD is) Kol  1:20  en om deur Hom (Jesus) alles met Homself te versoen (alles wat skeiding tussen Hom en sondaars gebring het deur Jesus uit die weg te ruim).
 
KOL 1:15  Christ is the visible likeness of the invisible God.
 
Hoe is die onsigbare God?  Waar vind ons ‘n beskrywing van die Wese en die gesindheid, die eienskappe van die onsigbare God?  GOD sê self hoe  HY, hoe JHWH (Jehova, JaHWeH is).
 
Exo 34:5  Die Here het in 'n wolk afgekom en daar by Moses kom staan en die Naam "die Here" uitgeroep. Exo 34:6  Terwyl Hy by Moses verbygaan, roep die Here: "Ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou.
Exo 34:7  Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Ek vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde, maar Ek spreek niemand sonder meer vry nie. Ek reken kinders en kleinkinders die sondes van vaders toe selfs tot in die derde en vierde geslag."
 
(Kom ons staan hierby stil.  God sê Hy spreek niemand sonder meer vry nie. Geen aardse regter doen dit nie.  God as Regter is die Regter van die allersuiwerste, alwetende geregtigheid. 
Maar: omdat God barmhartig en genadig is, het die Drie-enige God van absolute geregtigheid die Reddingsplan, die Verlossingsplan, die Heilsplan waarvan ons een deel op Kersdag vier, in werking gestel.
 As Eenheid was Hy daarby betrokke: in opoffering, en genade, in smart, in verwonding, in prysgawe. Hierdie is bo alle menslike begrip: Hoe die Vader, SEUN en Heilige Gees gely het, hoe die Vader wat Liefde is, sy sondelose Seun in ons plek moes straf, hoe die sondelose Jesus,  Hy wat Liefde is, moes ly en sterf.  Hoe die Gees van die Vader en die Seun, heilig en gevul met waarheid en geregtigheid, gely het in/met die lyding van die Vader en die Seun.
 
Ef 1:6-7  Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat Hy in die Geliefde vrylik aan ons geskenk het.  Deur die bloed van sy Seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God.
 
En so bevind die vertrapte vrou met die uitmekaargevalle lewe haar toe in die teenwoordigheid van die Man in Wie die volle wese van God beliggaam was. Sy eenvoudige klere en sy waarskynlik reeds verweerde sandale, sy sonverbrande vel en sy stowwerige voete het niks verklap van Wie Hy werklik was nie.
 
Maar Hy praat met HAAR.  Sy maak vir Hom saak.  Elke uitmekaargevalle mens wat God geskep het om sy beelddraer te wees,  maak vir God-in-Christus die HERE saak. Hierdie Man vir wie sy nie herken nie, luister na wat sy vir hom sê, sy die nobody wat tog ook oor profesieë en dinge wat sy gehoor het, nagedink het.
 
Joh 4:25  Die (nobody-) vrou het vir Hom gesê: "Ek weet dat die Messias kom, Hy wat ook die Christus genoem word. Wanneer Hy kom, sal Hy alles aan ons bekend maak."
 
En toe maak Jesus Christus,  die Seun van God Wie se Menswording ons binnekort vier, die grootste stelling in die hele Skrif aan hierdie vertrapte mens, hierdie nobody-vrou wie se lewe lankal uitmekaargeval het.
Joh 4:26  *Toe sê Jesus vir haar: "Dit is Ek, Ek wat met jou praat."*
 
O, hoe mooi is die kriptoneel vir ons, die duisende voorstellings daarvan: Josef, Maria, die lieflike ou babaseuntjie in die krip of in Maria se arms...  die donkies en beeste, dalk ‘n hoendertjie in die hoek van die stal... die sneeuvlokkies buite in die nag,  die herders, die engele, die wyse manne op pad met geskenke van  verering.  Die wyse manne ook op pad met mirre, soos met ‘n profesie, want dit is met mirre waarmee die ou kindjie se liggaam later teer versorg sou kon word voordat die grafdoeke finaal om sy verminkte, gekruisigde liggaam gedraai sou word...
 

Die Messias onthul die Godsplan tot haar redding aan die nobody-vrouJoh 4:26  *Toe  Jesus vir haar: "Dit is Ek, Ek wat met jou praat."*

Die Messias sê vir die nobody-vrou dat die kernprofesie van die Skrif in Hom vervul is.  Dat alles wat in die boek Jesaja vooruit geopenbaar is, gebeur het.  Dat HY die Een is wat nie as handsome king voor mense sou staan nie, maar as die Een in eenvoudige klere en verweerde sandale, die Een wat  nie eens ‘n eie huis besit nie.
 
Isa 53:1  Wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin kan raaksien? Isa 53:2  Die dienaar was soos 'n loot wat voor die Here uitspruit, soos 'n plant wat wortel skiet in droë grond. Hy het nie skoonheid of prag gehad dat ons na hom sou kyk nie, nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie.
 
Isa 53:1  Has anyone believed us or seen the mighty power of the LORD in action?
Isa 53:2  Like a young plant or a root that sprouts in dry ground, the servant grew up obeying the LORD. He wasn't some handsome king. Nothing about the way he looked made him attractive to us.
Isa 53:3  He was hated and rejected; his life was filled with sorrow and terrible suffering. No one wanted to look at him. We despised him and said, "He is a nobody!"
 
Jesus vir vir die nobody-vrou en vir elkeen wat belangrik voel, of soos ‘n nobody, vir elkeen wat alles het en vir elkeen van min of meer niks het nie:  "Dit is Ek, Ek wat met jou praat."*
 
 
53
 
Wie het ons boodskap (dié Godsopenbaring) [Jes 52:13-15] geglo? [Joh 12:38; ]
Aan wie het die Here
sy reddende mag (die krag van God tot redding van die gevalle mensdom) [Rom 1:16; 1 Kor 1:18] openbaar?
2My dienaar [52:13-15a; Sag 6:12-13 het gegroei  
soos ’n loot (takkie) [Jes 11:1] wat (na sy Mensheid as Afstammeling van Dawid) [Op 22:16]  uitspruit
in die teenwoordigheid
van die Here, [Luk 2:39-40; 51-52]
soos ’n plant wat groei
in droë grond (eenvoudige, onwaarskynlike omstandighede). [Mark 6:3;  Luk 9:58; Fil 2:6-7]
Hy was  (só is dit vooruit aan Ou-Testamentiese mense openbaar en het dit gebeur) nie mooi of koninklik
sodat hy ons sou aantrek (hom om dié natuurlike redes sou aanhang),
of met ’n (uitsonderlike uiterlikevoorkoms
dat ons van hom sou hou (hom om dié natuurlike rede as Verlosser sal aanvaarnie. [Joh 1:10, 14;  9:28-29]
3Hy was verag [Matt 26:67; 27:38- 44]
en verwerp deur mense,
iemand wat leed en pyn
geken het (die verpersoonliking van lyding wees). [Mark 14:34; Heb 5:7]
Hy was  soos iemand vir wie mense
die gesig wegdraai,
verag
en ons het hom nie geag nie. [Joh 1:10-11; Hand 3:13-15]
 
4Tog (Maar sonder enige twyfel)  was dit ons swakhede
wat hy (namens onsgedra het.
Hy het ons pyn (in ons plek, namens ons) verduur. [Matt 8:16-17; 1 Pet 2:24]
Ons (Israel) het aan hom gedink
as dat God hom slaan (asof met melaatsheid tref) ,  [2 Kon 15:5]
kasty en teister.
5Hy (die sondelose) [2 Kor 5:21; Heb 7:26-27is (egter) geslaan en gepynig
ter wille van ons sondes.
Hy is gestraf
sodat ons in vrede (‘n staat van versoening met God en mense) kan leef. [Joh 14:27; Heb 9:12-15]
Hy is geslaan
sodat ons gesond (vry van sonde) kan word. [1 Pet 2:24]
6Almal van ons het (van die Here af) weggedwaal
soos ’n klomp skape.
Ons het ons eie pad gevolg (ons onafhanklik van God verklaar, sy Woord en Wil verwerp). [Luk 15:3-4; 1 Pet 2:25]
En toe het die Here
ons almal se skuld en sondes  
op hom laat neerkom (sodat ons, die skuldiges deur God vrygespreek kan word). [2 Kor 5:21]
 
7Hy is (só is dit vooruit aan Ou-Testamentiese mense openbaar en het dit gebeur) geslaan en mishandel,
maar hy het sy mond
nie oopgemaak nie.
Hy is soos ’n lam
wat ter slagting gelei word.
Soos ’n skaap stil is
voor sy skeerders,
so het ook hý sy mond
nie oopgemaak nie. [Matt 27:12-14; 1 Pet 2:23]
8Hy is (só is dit vooruit aan Ou-Testamentiese mense openbaar en het dit gebeur) verdruk, skuldig bevind,
en weggelei na sy dood.
Wie van sy mense het besef
dat hy vir hulle sondes
doodgemaak word?
Dat hy eintlik in húlle plek
gestraf word? [Joh 11:49-52; 1 Pet 3:18]
9Hy het niks verkeerds
gedoen nie,
en het nooit enigiemand
bedrieg nie.
Tog is hy soos ’n misdadiger
begrawe,
in ’n ryke se graf
neergelê. [Matt 27:57-60; 1 Pet 2:22]
10Maar dit was die Here se wil
om hom (in sowel geregtigheid as in liefdevolle goedheid wat verlossing aan sondaars bring) te vermorsel
en te laat ly. [Tit 2:11-12; 1 Joh 4:9-10]
Al het die Here (Jesus as sondelose Hoëpriester) sy (eie vleklose) lewe  [1 Pet 1:19]
’n skuldoffer (versoeningsoffer) gemaak (om sondaars se saak by God reg te stel), Lev 5:14-19; Heb 13:10-12]
sal hy ’n groot (geestelike) nageslag kry [Matt 20:28; Rom 5:12-21]
en nog lank lewe (sy volle geestelike nageslag sien en ken). [Ps 22:28-32]
Die Here se (verlossings-, versoenings-, heiligmakende herskeppings-) plan
sal as gevolg van Hom ontvou. [Jes 55:11-13;  Joh 6:37-40]
11Ná sy bitter lyding [Joh 12:27-32]
sal hy (wat gesterf het vir die sonde van die mensdom) weer die (opstandings-, lewens-) lig sien  
en tevrede wees.
En deur alles wat hy beleef het (deurdat Hy God verheerlik en gehoorsaam het)[Jes 49:3; Joh 17:3}
sal my regverdige dienaar  (die Regverdige, sondelose)
dit moontlik maak vir baie
om ook regverdig te word (voor God geen sonde, skuld meer te hê nie), [Rom 5:18-19]
want hy dra al hulle sondes. [53:8; 1 Pet 3:18]
12Daarom eer Ek (die Vader) hom
as iemand
wat groot en magtig is.
Want hy was bereid
om doodgemaak te word
en as misdadiger beskou te word. [Fil 2:9-11]
Hy het die sondes
van baie gedra,
en vir sondaars gebid. [Jes 59:16; Luk 23:34; Joh 17:9-11]
 
 
Jesus  vir elkeen:*"Dit is Ek, Ek wat met jou praat."*
En KERSFEES GAAN OOR HOM, oor ‘n genade wat geen mens ooit sal begryp nie.  Oor die koms van die God van hemel en aarde na nobodies.
 

 

Kliek en kry: MY PRO'S en CONS

MY PRO’S EN CON’s.

 

Kom ons lees vanoggend Joh 15: 4-11.

Joh 15:4  Julle moet in My bly en Ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie; en so julle ook nie as julle nie in My bly nie.

Joh 15:5  Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, *want sonder My kan julle niks doen nie.*Joh 15:6  As iemand nie in My bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand.

Joh 15:7  *As julle in My bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry.* [En, o, wil jy nie meer sterkpunte in Christus hê nie?] Joh 15:8  My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my dissipels is. Joh 15:9  *Soos die Vader My liefhet, het Ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly.*Joh 15:10  *As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly.* Joh 15:11  Dit sê Ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees.

 

Ons het ‘n ketel wat verskriklik hard raas wanneer die water daarin verhit word.  Daardie geraas is die ketel se CON. Maar die ketel het ook PRO’s, soos dat die verhittingselement bedek is. Die element word beskerm teen kalk-aanpaksels, want die water hier is baie kalkagtig.

 

Wanneer ons ‘n bepaalde produk wil aanskaf, doen ons dikwels navorsing oor die sterkpunte (die PRO’s) en die swakpunte (die CON’s) van die produk. As ‘n produk talle en talle CON’s het, kies jy daarteen. Jy beplan nie om die CON’s een vir een reg te stel nie, want eintlik weet jy jy is nie in staat om dit te doen nie.

 

Elke Christen — elkeen wat deur die Woord en die Gees tot geloof in Jesus Christus, die Seun van God gekom het— ontdek met die grootste verbasing en blydskap watter wonderlike PRO’s [sterkpunte in Christus]  die Drie-enige God aan mense gee.  

·     Die PRO’s is lieflik met die lieflikheid van Jesus Self.

·     Die PRO’s van die nuwe lewe in Christus laat ons in die allermoeilikste omstandighede volhard. 

·     Die PRO’s van die nuwe lewe in Christus laat die lig van die heerlikheid van God uit ons lewe skyn en maak ons menswees tot seën.

·     Die PRO’s  in ‘n Christen se lewe is veel meer as vaardighede en talente. 

Die PRO’s van die nuwe lewe in Christus [die sterkpunte in Christus] word uit die hemel vir ons gegee. So lyk hulle:

Gal 5:22  Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid,

Gal 5:23  nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Gal 5:24  Dié wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig.

Gal 5:25  Ons lewe deur die Gees; laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal.

 

Wanneer ons egter onverskillig word, wanneer ons lewe opgeslurp word deur die dinge wat die wêreld bied (al die heerlikhede van die wêreld wat die duiwel ook vir Jesus gewys het toe hy Hom versoek het), kan ons self daarvoor verantwoordelik wees dat—

 

·       die krag van God in ons persoonlike lewe verflou;

·       dat die lig van God dowwer en dowwer in ons hart en gees skyn;

·       dat die vrede van Jesus Christus begin verander soos wat ‘n lieflike blou see grysgroen en grimmig kan raak;

·       dat die liefde van God in ons, agape-liefde, besmet word met bitterheid en wrokke, met griewe en smeulende woede;

·       dat die Christelike hoop in ons kan vervaag en in wanhoop kan verander.

 

[Die Christelike hoop is die sekerheid wat die Heilige Gees gee.  Die Heilige Gees graveer die sekerheid dat Jesus Christus volledig vertrou kan word, deur die Woord in ons in. Die Heilige Gees getuig van JESUS:  dat Jesus wat in Nasaret grootgeword het, die Seun van God en die  gestuurde van die Vader is. Dat die Vader en die Seun een God is wat nooit enige beloftes verbreek nie. Die Heilige Gees maak ons seker dat ons God se kinders is.]

 

Wanneer ons onverskillig word, wanneer ons lewe opgeslurp word deur die dinge wat die wêreld bied, wanneer ons te besig raak en twee here probeer dien, val ons geestelik terug.  Ons val terug in ander denkpatrone, in die soort lewe en gedagtes van die tyd voordat ons Christus leer ken het.

 

Dan wemel ons menswees weer van die CON’s. So lyk hulle:

 

Gal 5:19  Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend: onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid,Gal 5:20  afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naywer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, Gal 5:21  afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het: Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie.

 

 Ons het aan die begin gesê: As ‘n produk soos ‘n kamera, ketel of selfoon talle en talle CON’s het, kies ons as mense daarteen. Ons as mense beplan nie om die CON’s een vir een reg te stel nie, want eintlik weet ons mos ons kan dit nie doen nie. En hoekom sal ons dit in elk geval wil doen? Ons kies sommer net iets beters, iets met minder swakpunte.

 

So is die lewende God nie.  Hoe ernstig, hoe geduldig, hoe liefdevol en genadig wil Hy ons nie met ons CON’s help nie!  Hoe wil en kan Hy wil Hy nie alles ons verloor het, alles wat ontaard het, vir ons regstel nie!  Hoe wil Hy die tragiese con’s in ons lewe nie uitwis nie!

 

Wat is tans die swakpunte in jou lewe?  Die vernietigende CON’S wat jou lewe, jou verhoudings, jou egtheid, integriteit en jou vreugde in die HERE verwoes?  Wat is die verlore PRO’s in JOU lewe waardeur net HY verheerlik word?

 

O, Hy wat genade is, Hy wat genade op genade na sondaars gebring het, nooi elkeen van ons uit:

“Live in me. Make your home in me just as I do in you. In the same way that a branch can’t bear grapes by itself but only by being joined to the vine, you can’t bear fruit unless you are joined with me.

5-8 “I am the Vine, you are the branches. When you’re joined with me and I with you, the relation intimate and organic, the harvest is sure to be abundant. Separated, you can’t produce a thing. Anyone who separates from me is deadwood, gathered up and thrown on the bonfire. But if you make yourselves at home with me and my words are at home in you, you can be sure that whatever you ask will be listened to and acted upon. This is how my Father shows who he is—when you produce grapes, when you mature as my disciples.

9-10 “I’ve loved you the way my Father has loved me. Make yourselves at home in my love. If you keep my commands, you’ll remain intimately at home in my love. That’s what I’ve done—kept my Father’s commands and made myself at home in his love.

11-15 “I’ve told you these things for a purpose: that my joy might be your joy, and your joy wholly mature. This is my command: Love one another the way I loved you. This is the very best way to love. Put your life on the line for your friends. You are my friends when you do the things I command you. I’m no longer calling you servants because servants don’t understand what their master is thinking and planning. No, I’ve named you friends because I’ve let you in on everything I’ve heard from the Father.

 

16 “You didn’t choose me, remember; I chose you, and put you in the world to bear fruit, fruit that won’t spoil. As fruit bearers, whatever you ask the Father in relation to me, he gives you.

Kliek en kry: Kan ons soos Noag glo?

 

KAN ONS SOOS NOAG GLO?
 
Dit is lente. Ons het gister tamatiesaadjies in die grond geplant.  Die vorige dae was dit Lazy Housewife boontjies en aartappels met klein uitloopsels wat klaar daarop dui dat daar groei gaan wees. Ons moet nog net die grond voorberei vir spanspek, basilliekruid, roketslaai en ‘n hele paar ander dinge. Want ons weet, ons glo, dat die wonder weer sal gebeur: die grond in ons meenthuistuin sal kos oplewer wat ons kan voed.
 
Dit is lente, ons woon in die somerreënvalstreek en die saad moet in die grond wees wanneer die heerlike lentereëns kom. Ons weet, ons glo, dat die wonder weer sal gebeur dat waterdamp uit die see sal opstyg, bo die aarde in wolke sal kondenseer, deur die wind hierheen gebring sal word, dat elektriese storms sal losbars, dat swaelgevulde water, presies wat die plante nodig het, oor ons groentetuin en oor die velde om ons sal neergiet, biljoene kiloliters daarvan.
Wie gee, voorsien en doen al hierdie dinge waarop ons reken, al hierdie dinge wat ons met vurk en graaf in die tuin laat werk? Nie die heelal nie.  Nie die wetenskap nie.  Nie menslike vernuf en planne en moeite nie. Hy wat dit doen, is die God wat met Noag gepraat het.
 
  • Noag het God se stem voor die vloed gehoor.
  • Noag het God teen die einde van die groot vloed op die 27e  dag van die tweede maand op die ouderdom van 601 jaar vir hom hoor sê:  "Gaan uit die ark uit, jy en jou vrou en jou seuns en hulle vrouens, en al die lewende wesens wat by jou is, van watter soort hulle ook al is: voëls, diere en alles wat kruip. Hulle moet saam met jou uitgaan. Hulle moet wemel op die aarde en vrugbaar wees en baie word op die aarde." [Gen 8:13-19]
  • Noag het God hoor praat oor saaityd en oestyd, oor somer en winter, oor dag en nag. Wat God vir Noag gesê het, staan in Gen 8:21-22: Die Here het die offer (Noag se offer ná die vloed) aanvaar en Hy het by Homself gesê: "Ek sal nie weer so 'n ramp oor die aarde laat kom vanweë die mens nie. Van sy jeug af bedink die mens net slegte dinge, maar Ek sal nie weer al wat lewe laat omkom soos Ek gedoen het nie. *So lank as die aarde bly bestaan, sal saaityd en oestyd nie ophou nie, ook nie koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie.*"
 
Dink jy Noag het getwyfel toe die God wat hom en sy gesin in die ark behoue laat bly het, hierdie belofte aan hom gegee het?  Nee, nee. Hy het God met hom hoor praat, hy het God se belofte gehad, en hy en sy gesin kon gaan leef in die sekerheid dat God sy beloftes nooit sou verbreek nie.
 
Elke Bybelleser word gereeld teruggeneem na Noag.

      Noem Noag se naam wanneer jy met die Israeliete praat, sê God vir die profeet Jesaja: Jes_54:9  *Soos met die waters van Noag is dit vir My: soos Ek met 'n eed bevestig           het dat die waters van Noag nie weer die aarde sal oorstroom nie, so bevestig Ek met 'n eed dat Ek nie langer toornig op jou sal wees en jou sal straf nie.*

Noem Noag, Job en Daniël se name wanneer jy met die Israeliete praat God vir die profeet Esegiël. (Terloops: jy het seker ook al gehoor dat ongelowiges — en selfs hedendaagse teoloë  dat die stories van Noag, Job en Daniël mites en volkslegendes is wat in alle godsdienstige kulture voorkom.  Dat hulle nie regtig bestaan het nie.  Hoe ontken ons hulle bestaan as GOD Self hulle name noem en bevestig dat hulle werklik geleef het?  So  God vir Esgiël om vir Israel te :

“Of as Ek pes oor daardie land stuur en Ek my toorn daarteen laat losbreek om mens en dier daar uit te roei in 'n groot slagting,  sou so seker as Ek leef, sê die Here my God, Noag, Daniël en Job as hulle daar was, nie eens 'n enkele seun of dogter kon red nie; hulle sou net hulleself in die lewe kon hou omdat hulle volgens my wil geleef het."[Eseg 14:19-20]

Elkeen van ons word ook in die Verskriklike Jaar, 2020 nC, teruggeneem na Noag.  Die Heilige Gees lei ons na Heb 11:6-7:  *As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat Hy bestaan en dat Hy dié wat Hom soek, beloon.  Omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom*.

 

  • Noag het God se stem ten minste drie keer gehoor, en daar was by hom geen twyfel oor God se opdrag nie. 

  • Daar was by hom geen twyfel dat hy God kon vertrou vir behoud in die vloed nie.  Daar was by hom geen twyfel dat daar weer saaityd en oestyd en genade hoop vir hom en sy gesin sou wees nie.

  • Daar was by hom geen twyfel dat God bestaan en dat Hy dié wat Hom soek (dié wat Hom bly opsoek, met Hom bly praat, sy wil bly vra, van Hom afhanklik bly, in hierdie lewe help en deurdra nie.  Dat God aan ELKEEN wat Hom soek (bly opsoek, afhanklik van Hom bly) gee wat daardie een net by God kan kry.

 

Wat het jy vandag nodig?  Wat kan net God vir jou gee, en dit deur Jesus Christus alleen, op geen ander manier nie?  Vergifnis, hoop, oorwinning oor sonde, visie, perspektief, waarheid, lig, blydskap, lewensmiddele, kos uit die grond, reën uit die wolke, ‘n oes op die lande en in die tuin, vrede, elke nodige openbaring van Homself, sy Heilige Gees, sin en betekenis in die lewe, die ewige lewe hierna...  en dit is die mees duiselingwekkende  belofte van God: Joh_14:2  *In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou Ek nie vir julle gesê het Ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie.*

 

Kan jy en ek in die geloof lewe soos Noag?  Ja, ja.  AS ONS NA DIE STEM VAN GOD SOEK, as ons ons hand agter ons oor hou om Hom duidelik te hoor, sal ons sy stem in die Bybel vind.  Dit is sy stem op skrif.   So praat Hy met ons, soos met Noag.

Wie na sy stem soek, sal beloon word.

 

Kan ek en jy in die geloof lewe soos Noag?  Is daar ‘n antwoord op ons talle vrae in die Verskriklike jaar:

Kan ek weer blydskap vind? 

Kan my lewe herstel word?

Kan ons gemeente ooit weer floreer?

Kan hierdie misdadiger deur God gered word?

Kan korrupsie in ons dorp uitgeroei word?

Sal ek finansieel kan oorleef? 

Kan ek getroos word ná die dood van my moeder? 

Sal die kind vir wie ek so baie bid, gered word? 

Sal ek regtig lewe ná die dood?  

 

JA! Sê God.  JA, EK HET DIT VIR JOU BELOOF. Maak jou Bybel oop en sien die JA van God.  Die JA van God is ‘n Persoon, net soos die Brood van die lewe ‘n Persoon is.  Net soos wat die Lig vir die wêreld ‘n Persoon is.  Net soos wat ware liefde ‘n PERSOON is.  Net soos wat die ewige Waarheid ‘n PERSOON is.  Die Ja van God is ‘n Persoon:

 

 ANV: 2 Kor 1: 20-22:  Hy (Jesus Christus) is die "ja" van God, die "ja" op al die beloftes van God. Daarom is dit ook deur Christus dat ons tot eer van God daarop "Amen" sê. God self het ons saam met julle op hierdie vaste grond gevestig: op Christus. God het ons vir Hom afgesonder, ons as sy eiendom beseël en die Heilige Gees in ons harte gegee as waarborg van wat ons nog sal ontvang.

 

Kan ek en jy in die geloof lewe soos Noag?  Ja, ons kan, want die JA van GOD dat AL sy beloftes ook in en na hierdie verskriklike jaar vervul sal word, is ‘n PERSOON, ons HERE JESUS CHRISTUS.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Verniet Argief

   
Lees meer...

    DIE EVANGELIE VIR DIE KERSTYD!   DIE LAM is
Lees meer...

WAY BETTER THAN POPCORN. Hendrik Rocher’s testimony: On Mother’s Day 2002 God sav
Lees meer...

DIE KRUISKONING deur Maretha Maartens. Hierdie Evangeliese toneelteks handel oor die aardse bedie
Lees meer...
Winkel
      Tuis | Blaaier | Kontak Ons    |    Vrywaring | Privaatheidsbeleid | IBS | Webmeester
© 2021 Seker.co.za
Chillies