Kom ons wy ons aan Hom toe, kom ons streef daarna om ons aan die Here toe te wy.
Die Here sal verskyn, so seker as die son opkom, Hy sal na ons toe kom soos stortreen,
Hy sal ons verkwik soos lentereens die grond verkwik. - Hosea 6:3
DIE KONING SE DONKIE
Ons leef en dien in Christus-sekerheid

KONTAK ONS seker7seker@gmail.com
Welkom by 'n Skrifgefokusde bestemming vir Bybelstudies, boeke, videos en groei.
Welcome to a Scripture-focused destination for Bible studies, books, videos and growth.
MENU KIESLYS EDITORIAL REDAKSIONEEL BOOKS BOEKE
 TUIS
 HUB & SPILPUNT
 - SENDING
 - BEDIENINGE
 BOONTOE
 BOEKWINKEL
 VIDEO'S
- MUSIEK
- LIG & SEKERHEID
- BLOEDFAMILIE
 VERNIET
 NUUS
 GPS NA INFO
- WIE IS ONS
- WAT GLO ONS
- ME SKANDALIZO HANDELSMERK
- PAYFAST & REGISTRASIE
- JURIDIESE JAZZ
 SEKER PRODUKSIES
 ONVERWAGS
Maretha Blog
 
Vandag kan anders wees. die uitgewersmaatskappy met boeke en Bybelvertalings wat jou hele lewe aanraak.

Kliek en kry: OOGKONTAK

https://www.youtube.com/watch?v=Sih23TpXUA0

Kevin Carter's Pulitzer Prize winning photograph of a starving Sudanese child and a vulture in the background
 
OOGKONTAK
 
Die omvang van my persoonlike rykdom is geweldig: ‘n Binnekamer, God se oë op my. ‘n Lewensmaat, susters, skoonsusters, dogters, skoonseun, kleinkinders, vriendinne, nog liewe mense gaan tot ons familiekring toegevoeg word, lojaliteit, kontak, mense wat saam met ons by ons ronde tafel kom sit, lieflike, Godvresende bure van ons ouderdom, goedgesinde terreinbestuurder, beheerraadvoorsitter,  jongmense soos  Jana, twee Elsjes, Willem en Ilza, Bernardt, Shéri, Lientjie, Susan, Lenika, Colette, Monya, eie volwasse kleindogters in my lewe...  En drie katte wat in my oë kyk.
 
Maar eenmaal het ek my kleindogter Maggy se sjokoladehasie met ‘n mes deurgesny, om tussen haar en sussie Lilian te verdeel. Sy wou my keer, ek was te vasberade om my eie kop te volg. Toe dit stukkend was, het sy, wat ons skoonseun ‘n meltdown noem, gehad. Sy wou geen stukkie sjokolade eet nie. Sy  was vier of vyf, en sy het vir my gesê: “ Dit was mooi, en jy het dit gebreek.”
 
Daar is ‘n foto van 'n seuntjie waarna ek in hierdie dae nie wil kyk nie, want die kind daarop kyk vir my.  Sy ouers wat oor sy geboorte gejuig het, sy sussie wie se boetie hy was, kyk vir MY en vir kinders wat vir die foto kyk.  Vir die KERK.  Hierdie lieflike kind se liggaampie is gister begrawe of veras.  Hy het die dood bo die lewe gekies. Hy was deel van ‘n skoolgemeenskap, ‘n gemeente-gemeenskap, ‘n graad op skool.  Hoe het mense hom laat voel? mag sy ouers vra.  Hulle mag dit jare en jare lank bly vra.
 
So mag die ouers van duisende kinders, studente wat die hand aan hulle eie lewens geslaan het, bly vra.  Tot vandag toe mag sulke ouers vir ons almal sê: “Hierdie kind was mooi, en julle het hom gebreek deur hom vriendelike, sagte oogkontak te ontsê.”
 
 • So kan daar van duisende, tienduisende, honderdduisende gesê word:  “Hierdie mense was bly, en julle het hulle bedroef gemaak deur hulle oogkontak te ontsê.”
 • Ja, hierdie vrou se hoop vir haar huwelik was helder, en jy het gekies om haar nie meer in die oë te kyk nie. Jy het haar oogkontak ontsê.
 • Hierdie mens wat bly oor die pos, die geleentheid, die studiegeleentheid, die gemeente wat hulle gevind het, die plek wat hulle “my gemeente” kon noem, waar al die gawes van die Gees aanwesig is... en dié wie se oë hulle nie wou raaksien nie, dié wie se opsetlike ignoreer, dié wie se onversetlike weiering om hulle met sagte oë aan te kyk, het hulle verwar, ontstel, soos Hagar laat voel.  Dié wat hulle straf en veroordeel met die weerhouding van oogkontak, het hulle weggedryf.
 
1. PRAAT DIE BYBEL VAN Oë?  Ja, sommer in Genesis al.
 • GEN 29:17: ANV)  Lea het sagte oë gehad, maar Ragel was mooi gebou. Sy was beeldskoon. (ERV)  Leah's eyes were gentle, but Rachel was beautiful.
 • (KJV)  Leah was tender eyed; but Rachel was beautiful and well favoured.
 
Sommige van wie oogkontak weerhou word, is gelukkig: hulle het baie ander vriende, baie ander broers en susters in die HERE. Hulle het ‘n lewensmaat wat hulle vashou, ‘n hegte familie. ‘n Gemeente met sulke afgewende, opsetlik afgewende oë daarin, is nie al wat hulle het en al waarop hulle gehoop het nie. Ander wat so met weerhouding van oogkontak en die koue skouer gestraf word, het niks hiervan nie. Al waarop hulle gehoop het, word nie vir hulle gegee nie: oogkontak. Raaksien, kyke, oogkontak soos dié van Jesus, soos van God Self.
 
Want God sien raak. In Jesus sien ons raaksien, oogkontak, aanraking, goedgesinheid, die innig jammer kyk.
 
2. SO SIEN GOD DIE SKOK EN WANHOOP IN DIE Oë VAN ELKE VERTRAPTE WAT SKAARS ‘N STEM HET, DIE OPSTANDIGE VERTRAPTES, DIE VERNEDERDE VERTRAPTES, DIE VERTRAPTES WAT AGTER TOE DEURE BESPREEK WORD:  So en so sleg is hulle. So ‘n bedreiging is hulle.  So opstandig is hulle. So is hulle nie soos wat ek hulle wil hê nie. Hulle moet op hulle plek gesit word. Ek moet my voet neersit met hulle, wat hulle ook al sê of probeer sê.
 
SARA het Hagar sleg behandel.  Hagar was die weggejaagde, vertrapte slavin, die huisbediende van ‘n ander ras, want sy was ‘n Egiptiese meisietjie.  Haar seun was dus ‘n kind van gemengde bloed, Egipties sowel as Semities.  En die God van die OU en Nuwe Testament het haar raakgesien:
 
Gen 21:18-18  Staan op, tel die kind op en troos hom, want Ek sal hom 'n groot nasie laat word." Gen 21:19  Toe het God haar oë oopgemaak en sy het 'n put met water gesien. Sy het die velsak vol water gaan maak en vir die kind water gegee.   HY het haar vertroos, haar gegee wat sy nodig het.
 
3. Hoe het hierdie ding gebeur? SARA het gedink sy doen reg, sy moet vir Isak veg.
 
4. HOE LYK GELOWIGES, selfs sogenaamd sterk gelowiges, SE OË OOK MAAR BAIE GEREELD?  Soos die gelowige Dawid s'n, en om dieselfde redes as die gelowige Dawid s'n. 
Psa 6:7-10  Ek is uitgeput van verdriet, ek huil die hele nag deur, ek deurweek my bed met trane. My oë het dof geword van verdriet, verswak deur wat my teëstanders my aandoen. Gee pad van my af, julle almal wat onreg doen, want die Here het ag geslaan op my geroep om hulp, die Here het geluister na my smeking, die Here het my gebed aangeneem.
 
5. HOE OP AARDE GEBEUR SO-IETS? 
 
Omdat ander gelowiges gesindhede wat nie van Christus is nie, as die beste, finale gesindheid wat mens jeens daardie spesifieke mede-gelowige moet hê, in yster giet.
Spr 21:2  In sy eie oë is alles wat 'n mens doen, reg, maar die Here toets die gesindheid.
 
6. DAAR IS NET EEN AANVAARBARE GESINDHEID VOOR GOD:  OM TE WIL DOEN WAT REG IS IN SY Oë.
 
Eks_15:26  Hy het gesê: "Julle moet goed luister na wat Ek, die Here julle God, sê! Julle moet doen wat reg is in my oë, gehoor gee aan my gebooie en alles doen wat Ek vir julle voorskryf. Dan sal Ek geeneen van die siektes waarmee Ek Egipte getref het, oor julle bring nie, want dit is Ek, die Here, wat julle gesond hou."
 
7. WAT Sê DIE SKRIF VAN GOD SE Oë?
2 Ch 16:9  Die Here het sy oë oral op die aarde sodat Hy dié kan help wat met hulle hele hart op Hom vertrou. Maar nou het jy dwaas opgetree en daarom sal jy van nou af oorlog hê."
 
8. Wat, onder andere, is sy wil en nie sy wil nie?  WAT, o.a., is reg en verkeerd in sy oë?
Mar 9:41-45  Elkeen wat vir julle 'n beker water te drinke sal gee omdat julle aan Christus behoort, hy sal beslis die beloning daarvoor kry. Dit verseker Ek julle.
Elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in My glo, van My afvallig laat word, vir hom is dit baie beter as 'n groot meulsteen aan sy nek vasgemaak en hy in die see gegooi word.As jou hand jou van My afvallig laat word, kap hom af! Dit is beter dat jy vermink in die lewe ingaan as dat jy altwee jou hande het en na die hel toe gaan, in die onblusbare vuur. en: Daar gaan die wurm nie dood nie en word die vuur nie geblus nie.
En as jou voet jou van My afvallig laat word, kap hom af! Dit is beter dat jy kreupel die lewe ingaan as dat jy altwee jou voete het en in die hel gegooi word. en: Daar gaan die wurm nie dood nie en word die vuur nie geblus nie.
Mar 9:47-48  En as jou oog jou van My afvallig laat word, pluk hom uit! Dit is beter dat jy met een oog die koninkryk van God ingaan as dat jy altwee oë het en in die hel gegooi word.  Daar gaan die wurm nie dood nie en word die vuur nie geblus nie.
 
9. HOE RAAK ‘n MENS SO VERKEERD?
 
Kom ons vind die wordingsproses van gruwelike doodsheid jeens mense in die Skrif self. Hoe WORD mens so?  Deur van jouself meer te maak as wat ‘n mens moet wees.  Deur jouself as die sentrum te sien, nie vir God nie.  Deur nie te wil kyk hoe ‘n afgod lyk, en of ek van myself ‘n afgod maak nie:
 
Ps 135:15-18  Wat die nasies het, is afgode, van silwer en goud, die werk van mensehande;  'n mond het hulle, maar praat kan hulle nie, oë het hulle, maar sien kan hulle nie;  ore het hulle, maar hoor kan hulle nie, hulle haal nie asem nie.
Ps 135:18  Wie hulle maak en op hulle vertrou, sal net soos hulle word.
 
Wie homself die werk van sy eie hande maak, wie aan homself behoort, homself bo die God van die Woord verhef deur nie totaal leeg van sy eie idees, konsepte, wrokke, voorveronderstellings, vooroordele, wat ook al, NIKS voor God te word en daarom ALLES van homself vir God en sy naaste kan gee nie, sal soos sy eie dooie skepping, soos sy eie maaksel  word:
 
... Ps 135: 15-17: die werk van mensehande; 'n mond het hulle, maar praat kan hulle nie, oë het hulle, maar sien kan hulle nie; ore het hulle, maar hoor kan hulle nie, hulle haal nie asem nie.
 
10. HOE LYK DIE WARE GOD?
 
Mat 20:29-32  Toe hulle uit Jerigo uitgaan, het 'n groot menigte Jesus gevolg.
Twee blinde mans wat langs die pad gesit het, het gehoor dat Jesus verbykom. Toe roep hulle uit: "Here, Seun van Dawid, ontferm U tog oor ons!" Die mense het met hulle geraas en gesê hulle moet stilbly, maar hulle het al hoe harder geroep: "Here, Seun van Dawid, ontferm U tog oor ons!"Jesus het gaan staan, hulle geroep en gevra: "Wat wil julle hê moet Ek vir julle doen?"
Mat 20:33-34  Hulle sê toe vir Hom: "Here, dat ons oë oopgaan."
Jesus het hulle innig jammer gekry en hulle oë aangeraak. Dadelik kon hulle sien en het hulle Hom gevolg.
 
11. WAT IS DIE ONVERMYDELIKE GEBED WAT ELKEEN VAN ONS VANDAG MOET BID?
Here, dat ons oë oopgaan."
 
12. Dan sal Jesus ons, elkeen wat sy/haar blindheid insien, innig jammer kry en ons oë aangeraak. Ons sal sien, en Hom gehoorsaam, vreugdevol en onvoorwaardelik volg, na watter simpel mense Hy ook al uitreik.  Want GOD het die wêreld so lief gehad.

Kliek en kry: KINDERKOMBERSIE

 

Kinderkombersie

Hierdie winter was rof gewees. Komberse raak hoog op die agenda wanneer die kwik tot -2°C daal.  Hoe groter die kombers, hoe beter.
 
Hoe verloop my en jou lewe as Christen tans?  Deur middel van hierdie basiese toets kan ek en jy die grootte van ons spirituele kombers nogal heel goed bepaal.  Al wat jy moet doen, is om in jou gedagtes of op skrif ‘n regmerkie by die Skrifgedeelte aan te bring wat jou gemoedstoestand, jou emosioneel-spirituele status die beste beskryf.  Dit geld vir vandag, maar dit geld ook vir die afgelope maande of jare.  Of dalk vir jare, reeds.
 Merk dus nou maar:
 1. Rom 8:35-39:   Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard?  
 2. "Dit is oor U dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word."  
 3. In al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet.  
 4. Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte   of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.
 5. Psa 57:8  Ek voel weer veilig, o God! Ek voel weer veilig! Ek wil 'n lied sing, ja, ek wil sing.
 6. Ps 88:14-15:   Ek roep na U om hulp, Here, vroeg in die môre al bid ek tot U.  Waarom verstoot U my, Here, waarom trek U U van my af terug?
 7. Psa 88:16  Ek ly swaar, ek kwyn al weg van my jeug af. Dit is 'n swaar las waarmee U my teister. Ek weet geen raad meer nie.
 8. 1Co 2:9  "Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie," en wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir dié wat Hom liefhet.
 9. Jer 20:7  U het my mislei, Here, en ek het my laat mislei. U was te sterk vir my, U het gewen. Ek word heeldag uitgelag, almal spot met my.
 10. Jer 20:9  En wanneer ek dink ek sal my aan Hom nie steur nie en nie meer in sy Naam praat nie, dan word dit in my soos 'n vuur wat brand en waarvan ek nie kan loskom nie. Ek is moeg van weerstand bied daarteen, ek kan nie meer nie.
 
Hoeveel van die tien Skrifgedeeltes het jy gemerk as tekenend van JOU lewe in die HERE?  Vier, sewe, nege, tien?
 
Kom ons kyk rustig na die WARE CHRISTELIKE LEWE.
 
Dalk sê jy al lankal: Die ware Christelike lewe is net so rof soos die lewe van die nie-Christen, en waarskynlik rowwer. Die daaglikse kastyding.  Die eindelose OORLOG teen sonde. Die periodieke getas-tas in diep donkerte.
 
Daar is mense in die geloofsgemeenskap wat nie met jou saamstem nie, en vir jou sê: As probleme kom, moet hulle net na die Troon van Genade geneem word, en hulle sal wegraak, versmelt. 
 
Maar jy is reg wanneer jy wil sê: ‘’Van ‘n 120 jaar lange stryd, soos wat Noag met die ark-bouery gehad het,  soos dié van Abraham in Kanaän,  soos dié van Paulus, is daar min vermelding in ons bemoediging van mekaar. Wie sê ooit:‘Hoe lank jou stryd ook al gaan wees, ek gaan by jou bly in gebed?’”
So ‘n lering, so ‘n aanname wat chroniese swaarkry wegpraat en ontken (of kategories as iets van die Satan en as die gevolg van ongeloof bestempel)  is ‘n kinderkombersie, onvoldoende teen die koue, koue, koue winters van verlies, onreg,  trauma, leed. 
Dit is ‘n uiters ongemaklike soort Christenskap om in te wees.
En dit is ‘n te klein kombersie wat ons ander aanbied.
 
 
MAAR:
Die keerkant is ook waar:  Bejammerenswaardig is die mens wat byna geen vreugde in die Christelike lewe sien nie: ‘’Wat help dit om te kla?”  Bedoelende: hier ploeter ek met my onvoldoende kombersie rond, bibberend, heeltyd net roepend om genade, soos ‘n Comrades-atleet wat moet aanhou en aanhou, en ek kan nie meer nie?
En wat ‘n treurige, persoonlik moedelose vertrooster is dit wat die aandag van ander nie op die eindelose liefde, sorg, krag, die genade en die Vaderhart van die Vader, die onuitspreeklike liefde van Christus en die troue nabyheid en leiding van die Heilige Gees vestig nie!
 
NEE:  die ware Christelike lewe is ‘n groot kombers vir grootmense.  Daar is baie leed en trauma daarin, en baie, baie vreugde en verrukking.  Om NET die goeie in die Christelike lewe te beklemtoon, is om vals hoop te gee, ‘n kinderkombersie wat NIE die gebrokenheid van die aarde dek nie.  Of die wonde van sonde, die skokke van die hart, die onbegrip van ‘n ouer wat by die bed van ‘n eenjarige dogtertjie met ‘n kankergewas in die ingewande sit nie.
Dis ‘n godsdiens wat meer van God verwag en eis en toedig as wat HY vir sy kinders en vir die wêreld , vir ons aardse bestaan, beloof het.
Bekering, oorgawe aan GOD, verander nie ander se temperament nie.  Self nie my eie, volledig nie. Verhoudingsprobleme verdwyn nie noodwendig nie. Finansies, studieprobleme, landsprobleme... Die lang-lang pad met verkragte kind. Kapings, inbrake, kuberdiefstal.
Die tye wanneer ek trane van dankbaarheid en geloof stort.
As enigeen van die twee ontbreek, het ek ‘n kinderkombersie.
 
 • Jes 28:20  Die bed sal te kort wees om reguit op te lê, die kombers te smal om jou daarmee toe te maak.
 
1 Kor 10:13  Geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; as die versoeking kom, sal Hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan.
 
Dit is die ware Christelike lewe. Die Bybel gooi hierdie kombers oor ons.  En wat ook al in ons lewe gebeur, watter heerlike genesing van ons liggaam, watter wonderbaarlike gawe van ‘n werk met ‘n vaste salaris wat ons ontvang, watter motorongeluk ons ook al tref, by watter siekbed ons ook al sit...  ons klou nie net aan een blokkie van die groot, voldoende gehekelde kombers vas nie.  Dit is te klein, dit is onvoldoende.  Ons steek ons hande uit en ontvang die groot, wonderbaarlik voldoende kombers van die HELE Skrif.
 
En ons word vertroos.
Ons word versterk.
Ons word meer Christusgelykvormig gemaak.
Ons voel veilig.
Ons verstaan wat met ons gebeur.
Ons is in die waarheid.
 
O, HERE, ons dank U vir alles wat U vir ons hier, toegedek deur die groot kombers van u WOORD gee.  
HEB 4:12: (ANV)  Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart.
 
 (CEV)  What God has said isn't only alive and active! It is sharper than any double-edged sword. His word can cut through our spirits and souls and through our joints and marrow, until it discovers the desires and thoughts of our hearts.
 
Dankie, HERE, vir u WOORD!
 
 

Kliek en kry: BLOEDLAND

BLOEDLAND
Die Woord in die lewe van vandag
Exo 12:11-13  Julle moet dit haastig eet, aangetrek vir die reis, skoene aan die voete en kierie in die hand. Dit is die paasfees van die Here. Daardie selfde nag sal Ek deur Egipte gaan om al die eerstelinge van die Egiptenaars, mens en dier, te tref. Met al die Egiptiese gode sal Ek afreken. Ek is die Here!  Die bloed aan die huise waarin julle is, sal 'n teken wees: waar Ek die bloed sien, sal Ek die huis oorslaan, en die vernietigende slag waarmee Ek Egipte gaan tref, sal julle nie tref nie.
 
My suster se dogter, die ma van vier jong kinders, het gister 'n noue ontkoming gehad met 'n voertuigkaper wat haar in Nelspruit wou oortuig haar motor het 'n papwiel.  Hy het teen die ruite geslaan, die agterdeur probeer ooppluk ens.  Alles was gesluit.  Sy het geskree dat hy moes weggaan, hy het vir haar met vingers gewys hy gaan haar skiet.  Sy het oor ‘n rooi lig gery, teen die verkeer in, en geen motoris het aandag aan haar krisis gegee nie.  My sus sê ons moet mekaar  waarsku om NIE vir so 'n slenter te val nie.  RY net, dat julle wegkom. Die jong vrou, ‘n kind van die HERE, sê sy het nooit ervaar dat die HERE nie by haar is nie. Toe kry sy nog 'n spoedkaartjie net daarna. Sy vra toe vir die spietkop wat moet sy nou doen want sy gaan nie Balfour toe ry om die saak te beveg nie. Hy se sy moet sê sy werk net part time and life is hard.
 
Wat sê die Skrif oor hierdie vreeslike tyd in die land wat ons BLOEDLAND kan noem? Die Skrif vertel van net so ‘n tyd, duisende jare gelede:
 
PRED 3:16  Verder het ek in hierdie wêreld gesien: waar daar reg moet geskied, is daar onreg; waar daar geregtigheid moet wees, is daar oortreding.
JES 59:7-9  Hulle is daarop uit om kwaad te doen, hulle aarsel nie om onskuldige bloed te vergiet nie. Daarom is daar geen sprake van reg en geregtigheid vir ons nie. Ons wag op lig, maar dit bly donker, ons wag op 'n straaltjie lig, maar ons pad bly pikdonker.
 
 Waar vind ons krag in hierdie pikdonker?  Hierdie bekende lied is vanoggend die padpredikant, die padwyser:
 
Daar is krag, krag
Wonderbare krag
In die bloed van die Lam
Daar is krag, krag
Wonderbare krag
In die dierbare bloed van die Lam
 
Ons moet kyk wat die Woord aangaande GOD se siening van bloed en bloedvergieting, en veral aangaande die Bloed van Jesus sê:
 
 1. GOD HAAT BLOEDVERGIETING EN ROOF.
1Ki 21:17-19:  Die woord van die Here het toe tot Elia die Tisbiet gekom en vir hom gesê:  "Maak klaar en gaan ontmoet vir Agab wat in Samaria as koning oor Israel regeer. Hy is nou by die wingerd van Nabot, wat hy gaan vat het.  Jy moet vir Agab sê: 'So sê die Here: Jy het gemoor en nou vat jy ook nog?' Sê verder vir hom: So sê die Here: Op dieselfde plek waar die honde die bloed van Nabot opgelek het, sal hulle jou bloed ook oplek. Ja, joune!"
 
Ja, vanoggend weet ons dat God se oordeel oor elke rower-bloedvergieter vas en seker staan.  En Hy weet dat ons ons vanoggend net eenvoudig in sy geregtigheid verbly en soos die mense van ouds in ons smart dankbaar is dat Hy dit sal doen.
 
 1. BLOED IS VIR GOD KOSBAAR, HEILIG, ONAANTASBAAR, EN WIE BLOED VERGIET, VAN HOM SAL SY LEWE GEËIS WORD.
Luk 11:47-50  Ellende wag vir julle, want julle bou grafmonumente vir die profete, maar julle voorvaders het hulle vermoor.  So bewys julle dat julle die dade van julle voorvaders goedkeur, want húlle het die profete vermoor en júlle bou die grafte.  Daarom het Die Wysheid van God gesê: 'Ek sal profete en apostels na hulle toe stuur, maar hulle sal sommige van hulle doodmaak en ander vervolg.'  So is die huidige geslag dan skuldig aan die bloed van al die profete wat vergiet is van die skepping van die wêreld af:   van die bloed van Abel af tot by die bloed van Sagaria, wat tussen die altaar en die tempel doodgemaak is. Ja, Ek sê vir julle, hulle bloed sal van die huidige geslag geëis word!
 
HERE, ons voorvaders het bloed vergiet, en ons kan nooit voortleef asof dit nou maar net gebeur het nie.  O, laat ons geen monumente oprig waardeur ons bloedvergieters vereer nie.  As ons ooit geleef het asof die bloedvergieting wat ons voorouers gepleeg het, net hulle sonde was, vergewe ons.  REINIG ons van die sonde en gruwel en skuld van alle bloedvergieting by enige van ons voorouers.
 
 1. EN DAAR IS HEILIGE BLOED.
Luk 22:20  Met die beker na die maaltyd het Hy net so gemaak en gesê: "Hierdie beker is die nuwe verbond, beseël deur my bloed, wat vir julle vergiet word.
Joh 6:53-55  Maar Jesus sê vir hulle: "Dit verseker Ek julle: As julle nie die liggaam van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe in julle nie. Joh 6:54  Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en Ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. My liggaam is die ware voedsel, en my bloed is die ware drank.
1Jn 5:11-12  En die getuienis behels dít: God het ons die ewige lewe gegee, en dié lewe is deur sy Seun. Wie die Seun het, het die lewe; wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie.
 
 1. WAT BETEKEN HIERDIE VREEMDE WOORD DAT ONS JESUS SE BLOED MOET DRINK?
The plain meaning of the passage is, that by his bloody death - his body and his blood offered in sacrifice for sin - he would procure pardon and life for man; that they who partook of that, or had an interest in that, should obtain eternal life. He uses the figure of eating and drinking because that was the subject of discourse; because the Jews prided themselves much on the fact that their fathers had eaten manna; and because, as he had said that he was the bread of life, it was natural and easy, especially in the language which he used, to carry out the figure, and say that bread must be eaten in order to be of any avail in supporting and saving men. To eat and to drink, among the Jews, was also expressive of sharing in or partaking of the privileges of friendship. The happiness of heaven and all spiritual blessings are often represented under this image.- Albert Barnes’ Notes on the whole Bible.
 
 1. DEUR DIE BLOED VAN DIE LAM HET DIE HERDER TERUGGEKOM.
Heb 13:20  God wat vrede gee, het ons Here Jesus wat deur die bloed van die ewige verbond die groot Herder van sy kudde is, uit die dood teruggebring.
 
 Die HERDER IS HIER.  Die HERE is my HERDER.  DONKER DIEPTES OP PAD: EK SAL NIE BANG WEES NIE.
 
 1.  ONS OORWINNING EN HELING, ONS HOOP EN AL DIE MOED WAT ONS VANDAG NODIG HET, is in en deur die BLOED VAN DIE LAM EN DIE GETUIENIS aangaande JESUS CHRISTUS, die Gewer van HEILIGE BLOED.
 
Rev 12:10-11:  Toe het ek 'n stem in die hemel gehoor wat hard uitgeroep het: "Nou het ons God die redding gebring, nou is sy mag en koningskap hier, en die gesag van sy Gesalfde! Die aanklaer van ons medegelowiges is uit die hemel uit gegooi, hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het.   Hulle het self die oorwinning oor hom behaal danksy die bloed van die Lam en die boodskap waarvan hulle getuig het; en hulle het nie hulle lewens so liefgehad dat hulle onwillig was om vir Hom te sterwe nie.
 
Gebed
 
HERE, ons plaas elkeen hier en haar hele familie onder die bloed van die LAM.  Laat ons self die oorwinning oor vrees, trauma, skokke, aanslae, boosheid behaal deur die bloed van die LAM en die boodskap waarvan ons getuit:  JESUS CHRISTUS, die SEUN VAN DIE LEWENDE GOD, IS ONS HERDER.
 
EN ‘n baie praktiese wenk van ‘n vriendin:
Hier is n wenk wat ek jare gelede gelees het en aan my kinders geleer het destyds toe ek hul moes leer bestuur. In verkeer stop altyd so dat jy die moter voor jou se bande op die teer of pad kan sien :dit gee genoeg spasie dat jy in n nood kan uitswaai en wegry. Dit het al Danel gehelp toe iemand haar ruit wou breek en sy die moter vorentoe laat rol het die man sy hand teen die moter kis geslaan. Ek en Kobus kon ook uitswaai toe iemand ons agterruit probeer uitkap by n robot omdat hy spasie gehad het.
 
Isa 59:1  Die arm van die Here is nie te kort om te help nie en sy oor is nie te doof om te hoor nie.
 
 
 
We almost had a hi-jack in our family yesterday. To the young mother it was traumatic. While she was trying to escape by driving against the traffic, and ignoring red traffic lights, not a single human being paid attention or tried to help her.  The LORD, the Great Shepherd of his flock, He Alone protected her.  So this morning we sing:  There is power, power, wonderful power in the Blood of the Lamb. And this morning we ask the Holy Spirit to hear what HE is saying to us about blood, bloodshed, life through the Blood of the Lamb ... and hope/spiritual victory in this dangerous country: Ecc 3:16  Everywhere on earth I saw violence and injustice instead of fairness and justice.
Isa 59:1  The LORD hasn't lost his powerful strength; he can still hear and answer prayers.  
Heb 13:20-21:  God gives peace, and he raised our Lord Jesus Christ from death. Now Jesus is like a Great Shepherd whose blood was used to make God's eternal agreement with his flock.  I pray that God will make you ready to obey him and that you will always be eager to do right. May Jesus help you do what pleases God. To Jesus Christ be glory forever and ever! Amen.  
THIS MORNING THERE IS HOPE, THERE IS PROTECTION.
THIS MORNING WE MAY PRAY A SIMPLE PRAYER SUCH AS THIS:
 LORD, this morning I pray for …. Keep and protect them under your Blood, oh Shepherd of our souls and bodies.  In the Name of Jesus, Amen.…. Keep and protect them under your Blood, oh Shepherd of our souls and bodies.  In the Name of Jesus, Amen.

 

 

 
 
 
 
 
 

Kliek en kry: 'n Ander Trajek

‘n Ander Trajek
 
Supermarkte is mos die nuwe kuierplekke, geselsplekke.  En ek kan nie eens probeer bereken hoeveel keer ek die afgelope paar maande ‘n ontmoeting met ou vriende gehad, uitgevra het oor hulle gesondheid, en dan die antwoord ontvang het: “Oudword is nie vir sissies nie.”
Om heeltyd siek te voel, pyn te hê, te wonder wat dié en dié simptoom is, is sekerlik nie lekker nie.  Dit is neerdrukkend, dit kan ‘n mens baie, baie depressief maak.
 
Die verstommende Skrifwaarheid aangaande ouer word op geestelike gebied is egter iets heeltemal anders.  Die Skrif sé vir elke dertigjarige wat op  16 tot bekering gekom het, vir elkeen van die 10 bendeleiers wat tydens die groot saamtrek op die Kaapse vlakte tot bekering gekom het, vir elke 80-jarige Christen wat self kanker het of by die siekbed van ‘n kind of kleinkind met kanker waak,  vir elke gemeente wat feesvierend tot stand gekom het en nou nog daar in die middel van ‘n  demografies veranderde Vrystaatse dorp soos Springfontein, Hobhouse, Hertzogville, Bultfontein en Petrusburg staan:  oudword in die geloof is nie, mag nie kreupel, lam, leeg,  gelate, tragies, half-dood en kragteloos wees nie. 
 
Die Skrif sê immers:
 
2Co 4:16  Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag ná dag vernuwe.  So staan dit in 2Co 4:16  Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. 2Co 4:17  Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. 2Co 4:18  Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig.
 
Daar is dan byna niks oor nie!
 
Hoe gebeur dit dan dat gemeentes wat jubelend gebore is, feesvierend en vol hoop gestig is, nou sulke sewe-agste leë Kerkgeboue is?  Dat alles so gelate, so droef en sonder geestelike lewenskrag geword het?
 
Hoe gebeur dit dat daardie sestienjarige wat so brandend vir Christus en die Koninkryk van God was, nou ‘n lewensontevrede, formalistiese, geestelik onbetrokke lidmaat van ‘n halfdooie, inherent liefdelose gemeente is?
 
Paulus het ‘n vraag gevra
 
Paulus het op so ‘n gemeente afgekom, op meer as een so ‘n gemeente.  Een daarvan was Efese.  Hy moes die Galasiërs ook aanspreek oor hoe ‘n vleeslike en geestelike lewe lyk.   En as vertrekpunt het hy ‘n uiters belangrike vraag aan die Efesiërs gevra.  So klink die verhaal:
 
Act 19:1  En terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus die boonste landstreke deurgereis en in Éfese gekom; en daar het hy sommige dissipels gevind
Act 19:2  en hulle gevra: Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En hulle antwoord hom: Ons het nie eens gehoor dat daar ‘n Heilige Gees is nie.
 
Wat sou jy geantwoord het?
 
Hoe belangrik is die antwoord op hierdie vraag nie. Wat gebeur regtig met ons bekering?  Het jy die volle waarheid gehoor?  Het die KERK die volle waarheid gehoor, soos wat Efese se mense moes hoor?
 
Elke pasgebore baba in die geloof ontvang die Versorger
 
Wanneer ons tot bekering kom deur die werk van God in ons, is nie slegs regverdigmaking, verlossing deur die geloof  en  die ewige lewe in Christus ter sprake nie. 
Wat verder ter sprake is, is
 • dat hierdie pasgebore kind van God ‘n Versorger ontvang, die Heilige Gees. 
 • Dat hierdie nuwe baba in die geloof net deur die Heilige Gees heilig (aan God toegewy) en geestelik kan lewe,
 • dat God die Gees daardie dag aan elkeen gegee het.  Het jy die Heilige Gees ontvang?
 
Ek het nie geweet nie, niemand het my gesê nie!
Miljoene gelowiges is soos wat daardie Christene van Efese in Paulus se tyd was.  Daardie mense het nie geweet dat hulle in die krag van die Gees sou kon leef en geestelik sou kon groei en teen versoekings staande sou kon bly nie.  
En geeneen van hulle het dalk eens daaraan gedink dat hulle God ook vir die Heilige Gees sou kon dank en loof nie! 
Bedroef ons nie inderdaad die Heilige Gees wanneer ons sy inwoning in ons lewe ignoreer, en nie glo dat God kragtig in ons deur sy Gees wil werk nie? En God nooit eens vir die Heilige Gees dank nie!  
 
Verder voort op jou eie treinspoor?
 
Hoe baie mense kom tot bekering, aanvaar die verlossing in Christus, en lewe dan meestal maar voort op hulle eie treinspoor. Andrew Murray skryf wat dit beteken om op jou eie treinspoor te wees: “Ek kan in my menslike natuur besluite  neem, beplan, bedrywig wees, skryf, optree, werk, God probeer dien, baie uitrig... alles in die krag van die menslike wil!!! Alles met vleeslike wysheid en insigte. ”
 
En wat is die gevolg?  Waar ons op ons eie trajek is, steek die donker dinge van ons ou self spoedig en gereeld kop uit.  Ons dra die vrugte van ons ou natuur: liefdeloosheid, bitterheid, jaloesie, twiste, hoogmoed, ongevoeligheid...  Dan is daar baie geskinder in die kerk en in ons huise.  Dan is daar rusies in die huis, bitterheid in die hart, gevegte en alles wat sleg is.   En dit onder mense wat Sondae kerk toe kom.
 
Vir ewig en altyd op hierdie spoor?
 
Later sê ons:  Dit sal nooit verander nie.  Soos die een gemeente is, so is die ander.  Of: Ek sal nooit kan verander nie: my humeur of ongeduld is nou maar eenmaal my swakpunt.  En so probeer ons as gemeentes alles waaraan die menslike natuur kan dink,  so is ons in ‘n tref- en trapstyl, met so min van die Gees.  Ons probeer in eie krag doen wat die Gees alleen kan doen. So doen ons dit ook in ons huise, op die sportveld, by die werk.  Soggens staan ons op en dink: Vandag gaan net so moeilik wees soos gister, net moeiliker.
 
Elke spoorwegkind weet wat die woord “rangeer” beteken.  Treine word by wyse van wissels op die treinspoor na bepaalde trajekte gerangeer. As die wissels nie reg gestel is nie, kan die trein op die verkeerde spoor beland, veral snags.  Dan is dit van koers af, en in die grootste gevaar.  Die enigste manier om op die regte spoor te kom, terugkeer na die wisselpunt en teruggaan na die regte spoor wat na die regte bestemming lei.
 
Twee Persone van die Goddelike Drie-eenheid het na die mensdom gekom
Toe Christus as Verlosser en Middelaar aan ons verkondig is, het ons geestelike mentor(s) dalk nagelaat om vir ons van die lewe deur die Gees te vertel, en dat God die Vader twee van die drie Persone van die Goddelike Drie-Eenheid na elkeen van sy kinders laat kom:
 1. Jesus wat die Vader aan ons openbaar, ons met God versoen, ons sonde deur sy bloed uitgewis het, en aan ons die ewige lewe gee. 
 2. En sy Heilige Gees om ons meer en meer soos Jesus te maak, om ons te help, te lei, te versorg, te vertroos en ons te help om tussen die waarheid en die leuen te onderskei.
 
Daar is twee trajekte, een na uitsigloosheid en nederlaag, en een na groei, vreugde, heiligmaking en die lewe.    
In hierdie lewe is daar die trajek van ons eie menswees, ons ou natuur, ons ou wil en begeertes, planne en idees.  Daardie trajek lei nie na die lewe, na oorwinning en vrede nie. Maar daar is die wonderbare trajek van die Gees: God se Heilige Gees wat ons op die dag van ons bekering aan die hand vat en lewenslank die pad met ons wil loop.
 
Dit is die oorwinningslewe: om op die trajek onder die krag en leiding van die Gees te wees. Om Hom te raadpleeg voor  elke besluit. In elke verhouding.  IN elke situasie.  
 
Hoe kom ons op die trajek van die Gees?
 
Terugkeer begin by die belydenis:  “Ek het die Gees ontvang, ek kan Hom raadpleeg, ek word deur Hom gelei. Dit is om alle ander opsies te laat vaar en diep in my siel en menswees te sê: “Net U, my Here.  Net volgens u leiding deur u Gees. Net U weet hoe en waar ek moet gaan, wat ek moet doen, wat ek hiervan moet dink. En ek is so jammer ek het U so dikwels bedroef deur op my eie trajek te wees, vanwaar ek gereeld na u geroep het om my te help.
Here, nie meer my eie trajek nie: bring U my waar U my wil hê, tot die eer van die Naam van my God.” 
En God sal elkeen wat dit doen, onder die vaandel van sy Gees plaas.  Hy sal daardie gelowige deur sy Gees lei, versterk, vertroos en meer en meer soos Jesus laat word.
 
Verniet Argief

   
Lees meer...

    DIE EVANGELIE VIR DIE KERSTYD!   DIE LAM is
Lees meer...

WAY BETTER THAN POPCORN. Hendrik Rocher’s testimony: On Mother’s Day 2002 God sav
Lees meer...

DIE KRUISKONING deur Maretha Maartens. Hierdie Evangeliese toneelteks handel oor die aardse bedie
Lees meer...
Winkel
      Tuis | Blaaier | Kontak Ons    |    Vrywaring | Privaatheidsbeleid | IBS | Webmeester
© 2018 Seker.co.za
Chillies