Kom ons wy ons aan Hom toe, kom ons streef daarna om ons aan die Here toe te wy.
Die Here sal verskyn, so seker as die son opkom, Hy sal na ons toe kom soos stortreen,
Hy sal ons verkwik soos lentereens die grond verkwik. - Hosea 6:3
DIE KONING SE DONKIE
Ons leef en dien in Christus-sekerheid

KONTAK ONS seker7seker@gmail.com
Welkom by 'n Skrifgefokusde bestemming vir Bybelstudies, boeke, videos en groei.
Welcome to a Scripture-focused destination for Bible studies, books, videos and growth.
MENU KIESLYS EDITORIAL REDAKSIONEEL BOOKS BOEKE
 TUIS
 HUB & SPILPUNT
 - SENDING
 - BEDIENINGE
 BOONTOE
 BOEKWINKEL
 VIDEO'S
- MUSIEK
- LIG & SEKERHEID
- BLOEDFAMILIE
 VERNIET
 NUUS
 GPS NA INFO
- WIE IS ONS
- WAT GLO ONS
- ME SKANDALIZO HANDELSMERK
- PAYFAST & REGISTRASIE
- JURIDIESE JAZZ
 SEKER PRODUKSIES
 ONVERWAGS
Maretha Blog
 
Vandag kan anders wees. die uitgewersmaatskappy met boeke en Bybelvertalings wat jou hele lewe aanraak.

Kliek en kry: DIE KERK: 'n HUISGESIN DEURDRENK VAN LIEFDE

DIE KERK —

 ‘n HUISGESIN DEURTREK VAN LIEFDE

Ons het gedurende ons bestudering van die wese van die Kerk en elke gemeente uitgekom by die woord οι??κος oikos oy'-kos A dwelling (more or less extensive, literally or figuratively); by implication a family (more or less related, literally or figuratively): - home, house (-hold), temple.
 
Toe ons nog straatwerk gedoen het, het ons die mense van die nag teen die trappe van die ou Sinodale gebou opgeneem.  Daar het die lede van Klub 6:13 (Rom 6:13) met mense gepraat oor hulle siele, oor verlossing in Christus Jesus.Gee jou lewe vir Christus, het ons gesê, en stukkie vir stukkie sal alles nuut word. En vir baie het dit waar geword.
Gestel jy of jou uitreik-kleinkind het vanaand, vandag by die werk, iewers op ‘n eiland die geleentheid om die werk van die KERK te doen, om die opdrag van die KERK uit te voer om die Evangelie te verkondig.  Sou jy die uitnodiging aan daardie nog verlore siel ook só kon verwoord?
 
1Pe 2:4-5  Kom na Hom toe, die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is en laat julle ook soos lewende stene opbou, tot ‘n geestelike huis, ‘n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus.
 
En wanneer hy Jesus as Verlosser aanvaar, sal al die KERK se mense, die lede van die huisgesin van Christus, nie ook diep vanuit hulle siele vir die pas-bekeerde kon sê nie:
 
Ef 2:19-22  Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In Hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here,  in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon.
 
Wat sê elkeen wat ‘n siel na Jesus lei, eintlik volgens die Skrif?
Jesus was verwerp, maar Hy is die Hoeksteen, die uitverkore Gesalfde, die Geliefde van die Vader, so kosbaar vir Hom.  Jy dryf nie meer alleen en ellendig buite in die koue, in die fisiese of psigiese slote en tonnels rond nie. Jy kom nou in die KERK in, in die huisgesin van hierdie Vader en hierdie Seun van God is, deur die werking van die Gees. Jy is vir altyd welkom hier. Vir die wat heeltemal seker wil maak oor wat hier aangaan: wat gaan jy hier vind? Watter leer, dogma, boodskap gaan jy hier vind?
 
1Tim 3:15  Ingeval my koms vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand hom moet gedra in die huisgesin van God, dit is die gemeente van die lewende God. Die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid.  En dit staan bo alle teenspraak dat die geopenbaarde waarheid van ons godsdiens groot is: As mens het Jesus in die wêreld gekom, deur die Gees is bevestig dat die reg aan sy kant is, aan die engele het Hy verskyn; aan die heidennasies is Hy verkondig, in die hele wêreld is Hy geglo, en in heerlikheid is Hy opgeneem.
 
Wat sê elkeen wat ‘n siel na Jesus lei, eintlik volgens die Skrif? Vir die wat heeltemal seker wil maak oor wat hier aangaan: wie gaan jy hier wees?  En watter soort gesinslid gaan jy word?
 
DIT IS WAT JY HIER GAAN ERVAAR:  GOD HET JOU LIEF en maak jou nou deel van ‘n gesin. Psa 68:7 (6)  God laat eensames in 'n huisgesin woon en lei gevangenes uit na vryheid, maar wie teen God in opstand is, woon in 'n kaal woestyn.
(ASV)  God setteth the solitary in families: He bringeth out the prisoners into prosperity; But the rebellious dwell in a parched land. (BBE)  Those who are without friends, God puts in families; he makes free those who are in chains; but those who are turned away from him are given a dry land. (CEV)  You find families for those who are lonely. You set prisoners free and let them prosper, but all who rebel will live in a scorching desert. (ERV)  God provides homes for those who are lonely. He frees people from prison and makes them happy. But those who turn against him will live in the desert. (ESV)  God settles the solitary in a home; he leads out the prisoners to prosperity, but the rebellious dwell in a parched land. (GNB)  He gives the lonely a home to live in and leads prisoners out into happy freedom, but rebels will have to live in a desolate land. (GW)  God places lonely people in families. He leads prisoners out of prison into productive lives, but rebellious people must live in an unproductive land.
(KJV)  God setteth the solitary in families: he bringeth out those which are bound with chains: but the rebellious dwell in a dry land.
 
DIT IS WAARVAN JY ABSOLUUT SEKER MOET WEES:  Jy float nie meer alleen en ellendig buite in die koue, in die fisiese of psigiese slote en tonnels rond nie, liewe wedergebore broer en suster, kind van die Vader.. Jy kom nou in die KERK in, in die huisgesin van hierdie Vader en hierdie Seun van God is, deur die werking van die Gees. Jy maak saak. Iets wat jy konstant gaan aantref, iets waarvoor daar heeltyd hier gebid word,  iets waaroor die lede van hierdie gesin hulleself heeltyd opcheck en vir ondersoek deur die Gees oopstel, is die kwaliteit van die LIEFDE in daardie Kerk en gemeente.  Want: 1Pe 4:8  Bo alles moet julle mekaar hartlik liefhê, want die liefde bedek baie sondes.
 
GOD IS LIEFDE. Die huisgesin van die HERE is ‘n gesin en familie van liefde
1Jn 4:7-21  Geliefdes, ons moet mekaar liefhê, want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet, is 'n kind van God en ken God.  Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde.  Hiérin is God se liefde vir ons geopenbaar: sy enigste Seun het Hy na die wêreld toe gestuur sodat ons deur Hom die lewe kan hê.   Werklike liefde is dít: nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy Seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê.   Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Hiéraan weet ons dat ons in Hom bly en Hy in ons: Hy het ons sy Gees gegee. En ons het gesien en is getuie daarvan dat die Vader die Seun as Redder van die wêreld gestuur het.  Wie bely dat Jesus die Seun van God is – God bly in hom en hy in God.
En ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin. God is liefde; wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom.  Hiérin het die liefde sy doel volkome met ons bereik: ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus.  Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie.  Ons het lief omdat God ons eerste liefgehad het.  As iemand sê: "Ek het God lief," en hy haat sy broer, is hy 'n leuenaar; want wie sy broer, wat hy kan sien, nie liefhet nie, kan onmoontlik vir God liefhê, wat hy nie kan sien nie.  En hierdie gebod het ons van Hom gekry: Wie vir God liefhet, moet ook sy broer liefhê.
Kinders, verslaaf aan dwelms, hoor soms wanneer alles handuit ruk van hulle ouers:  “Maar ek het jou dan so lief!”  Eensame oumense, vergete in tehuis vir verswaktes, met min kontak met kinders, hoor soms by hulle sterfbed:  “Ek het Ma so lief gehad... Wanneer huwelike verbrokkel, sê die geskokte party soms:  “Maar ek het jou dan so lief...”   Die pa wat sy kind met die TV as pa laat grootword, as Pa nooit daar nie, vertel soms na ‘n selfdoodpoging :  “Ek het my kinders oneindig lief...”
 
Maar dit moet ons weet en nooit vergeet nie: Liefde is soos kos, soos daaglikse brood.  As daar nie vandag duidelike, konkrete kontak-liefde is nie, as kontak-, gesels, vashou-liefde weke lank ontbreek, moet ons nie verstom staan dat gemeentes doodgaan en kerke leegloop nie.

Kliek en kry: Die geloof en berou, voorbidding van God se mense

   

DIE GELOOF, BEROU

& VOORBIDDING VAN GOD SE MENSE.
 
Hennie sê Saterdag:  Ons het nou al 49 verjaarsdae saam gevier, 96 in totaal vir ons twee. 
Dit het soos baie geklink.  Daar was bly wees en geskok wees oor hoe die lewe hier saam met mekaar korter word.  Bly wees en broos wees, onlosmaaklik saam.  Dankbaar wees en bewus wees van verganklikheid.  Hoe weet julle wat lewensmaats verloor het, dit nie!
Ons lewe in Christus is elke dag so.  Vrygespreek en skuldig-voel. So bly, en so hartseer.  So dankbaar oor wat ons ontvang het, so geskok oor wat ons opmors.
Ons lewe as God se mense is soos twee-uur se sonlig in ons sitkamer, en laatmiddag se skaduwees in dieselfde sitkamer.
 
DIE BLYE KANT VAN GELOOF
Dikwels is ons so dankbaar soos Dawid:
 
Ps 103:1-11  Van Dawid. Ek wil die Here loof, met alles wat in my is, wil ek sy heilige Naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is Hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk. Die Here laat geregtigheid en reg geskied aan almal wat verdruk word. Aan Moses het Hy sy wil bekend gemaak, aan Israel wat Hy van plan was om te doen. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde.  Hy sal ons ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir dié wat Hom dien.
 
Dikwels roep ons uit in die woorde van Ps 116:12-14:  Wat sal ek die HERE vergeld vir al sy weldade aan my? Ek sal die beker van verlossinge opneem en die Naam van die HERE aanroep. My geloftes sal ek aan die HERE betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk.
 
In so ‘n gemoedstemming was die Israeliete toe hulle saam met Miriam haar loflied gesing het.   Vir ons het die groter weldade aangebreek, groter as wat Miriam, Dawid, al die OT gelowiges ooit geken het:
 
Heb 9:8-12  ...waarmee die Heilige Gees dít duidelik maak, dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is so lank as die eerste tabernakel nog standhou nie. Dit was ‘n beeld met die oog op die teenwoordige tyd waarin daar gawes en offers gebring word, wat hom wat die diens verrig, na die gewete nie volkome kan maak nie, omdat dit net bestaan het in spys en drank en verskillende wassinge en vleeslike verordeninge wat opgelê is tot op die tyd van herstelling. Maar Christus, wat opgetree het as Hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, een maal ingegaan in die heiligdom en ‘n ewige verlossing teweeggebring.
 
KEER OP KEER IS ONS SO DIEP DANKBAAR:  Ek dank U, ek het nie genoeg woorde om U reg te dank nie.  Ek kon myself nie red nie.  Ek kan my kinders en kleinkinders nie red nie.   Ek kan ‘n afgedwaalde broer, vriend, Moslem, ateïs, lewensmaat, minister, iemand in die stadsraad se siel nie red of met lig vul nie.  Maar God kan dit doen.  Ek kan HOM vra.
 
Dankbaarheid is onlosmaaklik deel van geloof.
 
WAT JI PACKER OOR GELOOF SKRYF
Hoe diep het JI Packer nie oor die wese van geloof en kindskap van God waaroor ons so dankbaar is, nagedink nie.  SO diep dat ek woms wonder of dit nie soms op ‘n Sondag so in die Kerk gelees kan word nie:
 
“Faith begins as the realisation, which the Holy Spirit generates, that God our Creator, in whose hands we always are and by whom our desti­ny will finally be decided, is really real, and that Jesus Christ the Saviour, once crucified now glorified, who invites us to himself for salvation, is really real too. Faith blossoms into a response of belief and trust, cre­dence (vertroue) and commitment, to the grace of God in the apostolic gospel, the promises of God in the Bible, and the personal approach to us through the Spirit’s agency of the Son of God himself.  (JESUS WERK DEUR SY GEES, Deur die toedoen van die Gees werk Jesus Self in ons.) Faith is a whole-souled  (hele-menswees, nie agste- of kwart-menswees) response to this threefold manifesting of mercy. The response combines intellectual acceptance, emotional embrace, and resolute (vasberade, standvastige) submission, with a re-ordering of our life-pattern so as to put ourselves always at our Saviour’s service, as his dependants and disciples. Hope then is faith looking ahead by the light of God’s promises, joy is faith reflecting on its knowledge of the Saviour and its prospect of eternal glory with him, and repentance is faith renouncing (versaak, aflê, vaarwel sê, breek met) the errors and shortcomings of the past.”
 
DIE SEER KANT VAN GELOOF
Ken ons ook die lewensnoodsaaklike seer kant van geloof?
Ons verwys na die skuldig voel-deel.  Die hartseer oor wat ons aangevang het vandat ons ons verstand gekry het. Hoeveel keer het ons al op ‘n Sondag na die Wet van God geluister en dan in die geloof sondevergifnis as genadegawe van God aanvaar?  Die geloofsbelydenis gedoen, ons sonde bely, geglo dat daar WERKLIK iets by God gebeur wanneer ons dit doen, en dit op grond van wat JESUS gedoen het?  Of DINK ons nie dalk dat daar in daardie oomblikke, as ons son skuld bely, WERKLIK iets gebeur nie?
 
Die basiese geloofstap in die oorlog teen sonde is hierdie daaglikse gebed:
Psa 139:23-24  Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak.  Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad!
 
 
WAT JI PACKER OOR BEROU SKRYF
“Repentance means forsaking sin. So it is more than regret and remorse, though that is its usual starting-point. It is an actual abandonment of what has been wrong, in order to replace it by what is right. Recognizing that things we have done and habits we have formed are sin in God’s sight, we say good-bye to them, asking forgiveness of them through the cross, and seeking strength to leave them totally behind, even when we think that doing this is going to feel like cutting off one’s hand or one’s foot or gouging out one’s eye (see Mt. 5:29-30; 18:8-9). The life of faith in Christ does not start until true repentance begins, and because, despite our best efforts, slippage into sin regularly recurs, true repentance needs to become a daily discipline. Christians live by being repeatedly forgiven, and we are forgiven, precisely, when we repent.”
En so word ons meer Christusgelykvormig.
 
Berou as seer kant van geloof is geloof wat die foute in ons hele lewe, tekortkominginge in ons hele lewe (huweliksverhouding, ouer-kind-verhouding, omgee vir mekaar, vleeslike en aardse  drifte, belange, gesindhede, priorieite van die verlede) aflê, versaak, aflê, vaarwel toeroep en dit bedoel.  Dit is so moeilik, so teen ons sin en so pynlik soos wat Jesus dit by wyse van beeldspraak beskryf:
 
Mat 5:29-30  As jou regteroog jou laat struikel, haal hom uit en gooi hom van jou af weg; want dit is vir jou beter dat net een van jou ledemate verlore gaan as dat jou hele liggaam in die hel gegooi word.  Of as jou regterhand (MAG, BEHEER, DOEN-hand) jou laat struikel, kap hom af en gooi hom van jou af weg; want dit is vir jou beter dat net een van jou ledemate verlore gaan as dat jou hele liggaam in die hel beland.
 
Mat 18:7-9  Hoe jammer tog vir die wêreld dat daar dinge is wat die mens afvallig maak! Sulke dinge kom noodwendig, maar wee die mens deur wie dit kom. As jou hand of jou voet jou van My afvallig maak, kap hom af en gooi hom van jou af weg. Dit is vir jou beter om vermink of kreupel (met min mag, gesag- en magsverlies) die lewe in te gaan as om met altwee jou hande of voete in die ewige vuur gegooi te word. En as jou oog  (begerige, geldhonger oë) jou van My afvallig maak, ruk hom uit en gooi hom van jou af weg. Dit is vir jou beter om met een oog die lewe in te gaan as om met altwee oë in die vuur van die hel gegooi te word.
 
Dit sluit aan by: Mat 19:23-24:  Jesus het toe vir sy dissipels gesê: "Dit verseker Ek julle: 'n Ryk mens sal moeilik in die koninkryk van die hemel kom. Ek stel dit nog sterker: Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom."
 
HERE, gee ons meer geloof!
 
VOORBIDDING
Ons het nog selde so ‘n ernstige gebedstaak gehad soos die een wat in hierdie tyd in Suid-Afrika voor ons geplaas word.  Daarom gaan ons van vandag tot Vrydag in ons persoonlike gebedsgroepe net vir die President en sy Minister in die Presidensie, sy raadgewer, bid.  Ons groeplid wat die kabinetsministers se name en portefeuljes elke dag aan ons deurgee, lig die gebedsgroepe as volg in: “Hierdie intree (voorbidding) is besonder belangrik. Die ooreenkoms Tussen die Ramaphosa en die Zuma faksie in die regerende party was dat Ramaphosa die ministers kry.  Die Zuma faksie kry die parlementêre komiteevoorsitters. Daar is groot mag in die parlementêre komitee- voorsitters se hande.  Ons weet dat omkoop gebruik kan word en inderdaad in vorige bedelings in ons geskiedenis gebruik is om die steunbasis van ‘n President te verseker. Ramaphosa kies nie daardie roete nie en het dus net steun van dié wat dit eerlik met die land bedoel. Laat ons bid vir verwarring in die geledere van enige magte van duisternis in sowel die Kabinet as in die komitees,  en dat die krag van die Gees van God vaardig sal word in die parlement. ”
Omdat hierdie saak op die hoogste vlak van kardinale belang is, bid ons gebedsgroepe nou vir drie dae net vir die President, mnr Cyril Ramaphosa en vir sy raadgewer, JACKSON MTEMBU.
 
Spr_11:14  Sonder oorwoë leiding val 'n volk; die redding lê in baie raadgewers.
 
HERE, gee ons die volharding in gebed wat deel van geloof is.  En laat ons volgens die voorskrifte van Ef 6 as voorbidders deel wees van die stryd tussen lig en duisternis.
                                                           
 

Ef 6:10-17a:   Verder nog dit: Soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel.  Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan.

Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas  (jy mag voor God verskyn, jy is vrygespreek op grond van wat Jesus gedoen het), en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê  (altyd glo wat vir mense onmoontlik is, is vir God moontlik), want daarmee sal julle al die brandpyle van die Bose (teen die President en die gelowiges in die Parlement, komitees en kabinet) kan afweer.  Sit (julle) verlossing (deur Christus) as helm op...

 

Kantaantekening, Barnes:  And take the helmet - The helmet was a cap made of thick leather, or brass, fitted to the head, Its use was to guard the head from a blow by a sword, or war-club, or battle-axe.

Of salvation - That is, “of the hope of salvation;” for so it is expressed in the parallel place in 1Th_5:8. 1Th 5:8  Maar ons wat van die dag is, moet nugter wees; ons moet geloof en liefde as borsharnas dra en die hoop op verlossing as helm.

The idea is, that a well-founded hope of salvation will preserve us in the day of spiritual conflict, and will guard us from the blows which an enemy would strike. The helmet defended the head, a vital part; and so the hope of salvation will defend the soul, and keep it from the blows of the enemy. A soldier would not fight well without a hope of victory.  

Laat ons glo dat God ons gebede reeds verhoor het.

 

Ef 6:17b-18: .. en vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God.

Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die (insig en hulp van die) Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges.

 

ENGLISH:  FAITH AND REPENTANCE

I read something so profound that sometimes I wonder whether this should not sometimes be read in church, instead of our traditional confession of faith.  Or preceding our traditional confession of faith. JI Packer wrote:

 

 Faith begins as the realisation, which the Holy Spirit generates, that God our Creator, in whose hands we always are and by whom our desti­ny will finally be decided, is really real, and that Jesus Christ the Saviour, once crucified now glorified, who invites us to himself for salvation, is really real too. Faith blossoms into a response of belief and trust, cre­dence (trust) and commitment, to the grace of God in the apostolic gospel, the promises of God in the Bible, and the personal approach to us through the Spirit’s agency of the Son of God himself.  (NOTE: Which means: JESUS HIMSELF works through his Spirit, and through the Spirit Jesus, the Son, and God the Father work in us. Not just the Spirit. Not just Jesus. The Triume God is active in all that One Person of the Godhead does and wills) ur Faith is a whole-souled  (NOTE: whole-person, not quarter or one seventh of our being) response to this threefold manifesting of mercy. The response combines intellectual acceptance, emotional embrace, and resolute (steadfast and ongoing, daily) submission, with a re-ordering of our life-pattern so as to put ourselves always at our Saviour’s service, as his dependants and disciples. Hope then is faith looking ahead by the light of God’s promises, joy is faith reflecting on its knowledge of the Saviour and its prospect of eternal glory with him, and repentance is faith renouncing (breaking with, saying goodbye to) the errors and shortcomings of the past.

 

Faith and repentance are inseparable. Daily faith and daily repentance go together and belong together as long as we live.

 

JI Packer: (and should not this also be read in church, some Sundays?) “Repentance means forsaking sin. So it is more than regret and remorse, though that is its usual starting-point. It is an actual abandonment of what has been wrong, in order to replace it by what is right. Recognizing that things we have done and habits we have formed are sin in God’s sight, we say good-bye to them, asking forgiveness of them through the cross, and seeking strength to leave them totally behind, even when we think that doing this is going to feel like cutting off one’s hand or one’s foot or gouging out one’s eye (see Mt. 5:29-30; 18:8-9). The life of faith in Christ does not start until true repentance begins, and because, despite our best efforts, slippage into sin regularly recurs, true repentance needs to become a daily discipline. Christians live by being repeatedly forgiven, and we are forgiven, precisely, when we repent. ”

 

Oh, Lord, keep us on this path: to experience all the dimensions of faith, which produces hope and joy.  And keep us on the path of faith renouncing our personal errors and the shortcomings of the past.  Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliek en kry: GEBED VIR KRISTALHELDER WATER

   
KRISTALHELDER WATER
(‘n Oordenking en gebed in die dae ná Jeugdag.)
 
In ons gebedsgroepe bid ons op ‘n ry vir die Kabinet, elke dag vir een minister.
Vanoggend, op 18 Junie 2019,  bid ons in ons geloofskring se gbedsgroepe vir LINDIWE SIZULU minister van Menslike Nedersettings, Water en Sanitasie. 
Om die minister se portefeulje te kan onthou, is daar vir die gebedsgroepe ‘n eg Suid-Afrikaanse foto by: van seuntjie van so twee, drie jaar oud, wat by ‘n kraan staan, plastiekhouer langs hom.
Hierdie kind kan nie sonder water leef nie.
Wat ‘n tragedie, wat ‘n skande, wat ‘n onreg, dink en sê ons, dat die riviere en strome van ons land besoedel word.  Dat ‘n groep in Centurion van die oorsprong van die Hennopsrivier loop en per boot roei, en op twee plekke afgekom het waar die riool van die groot nedersettings direk in die rivier spoel.  Dat hulle op plastiekeilande afgekom het, opdrifsels waarop die mens soos op rots kan loop.  Dat hulle by stroomversnellings was waar die vuil skuim drie meter hoog staan.
Dit is die PLIG van dié wat in beheer is, om die water skoon te hou, om maatreëls in plek te hê om die besoedeling van die lewenswater te verhoed.
 
En dit bring ons by die water Lewenswater.
 
Op_21:6  Verder sê Hy vir my: "Dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die Begin en die Einde. Aan elkeen wat dors het, sal Ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe, verniet.
Op_22:1  Toe het die engel my die rivier met die water van die lewe gewys. Dit is helder soos kristal en dit stroom uit die troon van God en van die Lam uit.
 
Rev 22:17  Die Gees en die bruid sê: "Kom!" En elkeen wat dit hoor, moet sê: "Kom!" En elkeen wat dors het, moet kom; elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry, verniet!
Rev 22:18  Ek betuig aan almal wat die woorde van hierdie profetiese boek hoor: As iemand iets hieraan byvoeg, sal God vir hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is;
Rev 22:19  en as iemand een van die woorde van hierdie profetiese boek wegneem, sal God sy deel aan die boom van die lewe en aan die heilige stad wegneem waarvan in hierdie boek geskrywe is.
 
Watter water ontneem ons die nageslag as ons hulle nie verkwik en aan die lewe hou met die ware, heilige, ongekontamineerde lewende water wat uit die Troon van die Lam stroom nie?  Ons is soms so bang ons maak hulle rebels omdat ons altyd oor godsdiens praat.  En, ja: vroom praatjies sal die jeug afskrik.  Moralistiese praatjies irriteer hulle. Maar ons praat nie oor godsdiens nie:  ons praat oor die Drie-enige GOD, hulle alles.  Oor hulle Vader. Oor Jesus,  hulle enigste hoop in ‘n vieslike, vuil wêreld.   Oor die Heilige Gees, God met ons, noudat Jesus by die Vader in heerlikheid regeer.
 
Wat ontneem ons ‘n kind nie as hy/sy die volgende nooit hoor nie:
Ps 46:2-5:  God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming; Hy was nog altyd bereid om te help in nood.  Daarom is ons nie bang nie, al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see,  al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. Sela.  Oor die strome van die rivier (wat uit die troon van God en die Lam vloei)  is daar blydskap in die Godstad, in die heilige woning van die Allerhoogste.
 
Dit waaroor alles gaan, staan onder andere in Eseg 47:1-9:
 
Die man met die meetstok het my teruggebring na die ingang van die tempel toe. Toe sien ek daar kom water onder die tempel se drumpel uit aan die oostekant. Die tempel het oos gekyk. Die water het regs van die tempel weggeloop, suid van die altaar verby.
Die man vat my toe by die noordpoort uit en om na die buitenste oospoort toe. Daar syfer die water toe regs langs die poort uit.
Die man het oos gestap en met die maatlyn wat hy by hom gehad het vyf honderd meter afgemeet van die oospoort af. Toe laat hy my deur die water loop. Dit was enkeldiep.
Hy het nog vyf honderd meter afgemeet en my deur die water laat loop. Dit was kniediep. Hy het nog vyf honderd meter afgemeet en my deur die water laat loop. Dit het tot by my heupe gekom.
Toe meet hy nog vyf honderd meter, maar toe was die water 'n stroom waar ek nie kon deur nie. Die water was diep, sodat 'n mens sou moes swem; dit was 'n stroom waar 'n mens nie deur kon loop nie.
Die man sê toe vir my: "Sien jy dit, mens?" Hy laat my toe al langs die stroom terugstap.
Terwyl ek so terugstap, sien ek daar staan groot, hoë bome weerskante op die stroom se wal.
Die man het vir my gesê: "Hierdie water loop weg na die streek oos toe en af na die Jordaanvallei toe waar dit in die Dooie See sal inloop. Wanneer dit in die Dooie See inloop, sal die water van die Dooie See vars word.
Waar die stroom ook kom, sal dit wemel van al die soorte diere en sal daar baie vis wees. Die water loop af na die Dooie See toe en sal die see vars maak. Waar die stroom kom, sal alles lewe.
Daar sal vissers langs die Dooie See staan van En-Gedi af tot by En-Eglajim. Dit sal 'n plek wees waar hulle nette droogmaak. Daar sal net soveel soorte vis wees as in die Groot See, en net so baie.
Net die water in die moerasse en kuile langs die Dooie See sal nie vars word nie. Hulle moet sout bly.
Weerskante op die wal van die stroom sal allerlei vrugtebome groei. Hulle blare sal nie verlep nie en hulle vrugte sal nie opraak nie. Hulle sal elke maand dra, want die stroom se water kom uit die heiligdom. Die vrugte sal daar wees om te eet en die blare om genesing te bring."
 
 
GEBED VIR KRISTALHELDER WATER
HERE, ons HERE,
O, laat die KERK, ja, die KERK, en die skole, en die ouers en die grootouers die jeug, ons kinders en nageslag, met die WOORD voed.  HERE, ons bid dat U u GEES in elke gemeente op die leraar sal uitgiet.  En op die lede van die kabinet.  En op ons, die ouers en grootouers wat o, so versigtig, so druppeltjiegewys, met die jeug oor U praat.  Laat die helder water van God uit die Troon van God oor ons jeug stroom,  laat ons daardie stroom nooit blokkeer nie.  Laat ons daardie stroom met absoluut niks besoedel nie.  Want sonder daardie water word alles siek, soos by die bo-lope van die Hennopsrivier.  Ons bid dit nie die Naam van Jesus.  Amen.
 
LORD, when we hear about filthy water in our rivers, about pollution that poisons and makes babies and children sick, about this injustice to the citizens of our country, we are angry, we are furious.
Oh, FATHER, keep us from doing the greater injustice to our children, to the children and youth of this country, to Covenant children.  Let NOTHING but your holy and uncontaminated WORD be preached and given to our children in any church,  any denomination, in schools and through our cabinet.    LORD, fill our churches and these people, fill us with the holiness, the truth, the power and the courage that only the Holy Spirit can give.  Amen.
 
 

Kliek en kry: DIE HEILIGE GEES, DIE KERK EN ONS

     Die HEILIGE GEES, DIE KERK EN ONS
 
Soms sien ons dit nie raak nie, maar daar word ten minste 374 keer in Nuwe Testament na die Heilige Gees verwys. 
Dit alleen gee vir ons ‘n aanduiding van die geweldige werk wat die Geevan die Vader en die Seun ná Jesus se hemelvaart en die eerste Pinksterdag ná sy hemelvaart in die Kerk, deur die Kerk en vir die Kerk sou doen.  En vir elkeen van ons ook, vir elkeen wat in geloof — ook deur die Gees gegee— aan Christus behoort.
 
Kom ons lees ‘n paar Skrifgedeeltes oor die Heilige Gees:
Joh 4:23  Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil juis hê dat die mense wat Hom aanbid, dit so moet doen.
Joh 4:24  God is Gees, en dié wat Hom aanbid, moet Hom deur die Gees en in waarheid aanbid."
Joh 6:63  Dit is die Gees wat iemand lewend maak; die mens self kan dit nie doen nie. Wat Ek vir julle gesê het, kom van die Gees en gee lewe.
Joh 7:39  Hiermee het Hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in Hom kom, sou die Gees ontvang. Die Gees was nog nie uitgestort nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie.
Joh 14:17  naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan Hom nie ontvang nie, omdat hulle Hom nie sien en Hom nie ken nie. Maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.
Joh 14:26  en wanneer die Vader in my Naam die Voorspraak, die Heilige Gees, stuur, sal Hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.
Joh 15:26  Wanneer die Voorspraak kom wat Ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal Hy oor My getuig.
 
Wat doen die Heilige Gees nie alles vir elke gelowige nie!
 
OORVLOED VIR DIE KERK EN DIE GELOWIGE
Die Woord verkondig ‘n geweldige uitgieting, uitstorting van alles wat die mens van God nodig het, deur sy Gees:
 
Tit 3:6-7  God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort deur Jesus Christus ons Verlosser.  So is ons dan deur sy genade vrygespreek en het ons erfgename geword van die ewige lewe wat ons verwag.
Tit 3:6-7  God poured out the Holy Spirit abundantly on us through Jesus Christ our Savior, so that by his grace we might be put right with God and come into possession of the eternal life we hope for.
 
Hoor die beskrywing: oorvloedig, abundantly.
 
Vir die oorvloedige lewe (vol liefde, hoop, waarheid, groei, geestelike vrug, lewe en krag) wat net van God kan kom, is die Gees in oorvloed op die Kerk en op elkeen van ons uitgegiet.  Wat ook al om ons gebeur, wat ook al MET ons gebeur, die werklik is: ‘’God poured out the Holy Spirit abundantly on us through Jesus Christ our Savior.”
 
DIE TWEEDE IMMANUEL IS BY ONS
Die Heilige Gees is die tweede Immanuel, God met ons, soos Jesus Self.  God met ons, noudat Jesus teruggekeer het na sy heersersposisie in die hemel.
 
1 Kor 2:12  Die Gees wat ons ontvang het, is nie die gees van die wêreld nie, maar die Gees wat van God kom. So weet ons wat God ons uit genade geskenk het.
 
EN TOG WORD ONS SO MAKLIK MISLEI
Tog, al weet ons al hierdie geweldige dinge, al staan dit so vir ons in die Skrif geskryf, kan ons op ‘n dwaalspoor beland.  Daar is immers soveel “profetiese boodskappe” wat ons via die sosiale media bereik, so baie sogenaamde openbarings en gesigte in omloop.   Dit is vooruit vir ons gesê:  so was dit kort nadat Jesus hemel toe is, so sal dit bly totdat Hy weer kom. 
 
1Joh_4:1  Geliefdes, moenie enigeen glo wat sê dat hy die Gees van God het nie, want daar is nou reeds baie vals profete in die wêreld, maar ondersoek elkeen, ondersoek of sy gees van God afkomstig is. 
 
KARDINAAL BELANGRIKE VRAE
Hoe sal ons weet dat die Heilige Gees kragtig in ons persoonlik werk, dat ons die Gees nie bedroef nie, dat ons die Gees nie teëstaan nie?  Hoe sal ons weet of iemand ‘n vals profeet is?
Of, anders gestel:
 
  • Hoe ondersoek ek myself, of ek in die oorvloed van die Gees leef?
  • Hoe ondersoek ek die inhoud en geloofwaardigheid van profesieë wat in gebedsgroepe, op die internet, deur sprekers, in selgroepe, in die kerk of in enigte situasie na ons kom?
 
EN DIE ANTWOORD UIT DIE SKRIF
1Joh 4:2-3:  Hiéraan ken julle die Gees van God: elkeen wat bely dat Jesus werklik die Christus is wat mens geword het, het die Gees wat van God afkomstig is.  En elkeen wat dit nie van Jesus bely nie, het nie die Gees wat van God afkomstig is nie. Hy het die gees van die antichris, die gees van wie julle gehoor het dat hy kom en wat nou reeds in die wêreld is.
1Jn 4:4-6  Julle behoort aan God, liewe kinders, en het die vals profete klaar oorwin omdat Hy wat in julle is, (the Spirit who is in you) groter is as die duiwel, wat in die wêreld is. Hulle behoort aan die wêreld, en wat hulle sê, is dus van die wêreld afkomstig, en die wêreld luister na hulle. ...Hieraan kan ons die Gees van die waarheid en die gees van die dwaalleer onderskei.
 
JESUS VERHEERLIK EN GETUIG VAN DIE VADER. 
DIE HEILIGE GEES VERHEERLIK EN GETUIG VAN JESUS.
J.I Packer skryf: As the Son’s prime goal in all his dealings with our sinful race was, and is, always the Father’s glory — that is, that the Father be praised for the revealed praiseworthiness of his deeds,
...so the Holy Spirit’s prime goal in his ministry to us who become Christians was, and is, always the Saviour’s glory — that is, praise for the love and compassion, wisdom and humil­ity, faithfulness and endurance of pain, and every other virtue that Jesus showed as he lived, died, lived again, and lives still, for the fulfilling of the divine saving purpose towards us.
 
From this standpoint the ongoing ministry of the HOLY SPIRIT may be compared to a floodlight trained on a building of grandeur, picking out all the manifold details of its dignity and beauty. Highlighting Christ for praise purposes is central in all aspects of the Spirit’s ministry to Christian people.
 
 
ALTYD TERUG NA DIE SKRIF
Wanneer ons twyfel oor wat ons in enige situasie hoor of lees, oor wat in Bybelstudiegroepies of per Whatapp gesê word, kan en moet ons altyd terugkeer na Skrifgedeeltes soos die volgende
 
Joh 15:26  Wanneer die Voorspraak kom wat Ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal Hy oor My (Jesus Christus) getuig.
Joh 15:27  En julle moet (van Jesus Christus) getuig, want julle is van die begin af by My."
 
Joh 16:13-14  Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei. Wat Hy sal sê, sal nie van Homself kom nie: Hy sal net sê wat Hy hoor, en Hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle verkondig. Hy sal My (Jesus Christus) verheerlik, want wat Hy van My ontvang, sal Hy aan julle verkondig.
 
Hoe veilig en duidelik word alles wanneer ons onthou dat Jesus Christus die laaste Profeet was aan Wie en deur Wie die toekoms openbaar is.
 
Heb 1:1  In die verlede het God baiekeer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete,  maar nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur die Seun.  
 
SAMEVATTEND
Wat Jesus en sy apostels (wat deur Hom opgelei en deur sy Gees geïnspireer is) aangaande die toekoms sê, staan vas en seker.  Wat nie van Hom en uit die Skrif kom nie, kom van mense of vanuit ons eie droom- of gedagtewêreld.
 
DANKGEBED: 
Heilige Gees, tweede Immanuel, God met ons, en ook God in ons... neem beheer oor ons hele lewe.  In die Naam van Jesus Christus vra ons dit.  Amen.
 
Verniet Argief

   
Lees meer...

    DIE EVANGELIE VIR DIE KERSTYD!   DIE LAM is
Lees meer...

WAY BETTER THAN POPCORN. Hendrik Rocher’s testimony: On Mother’s Day 2002 God sav
Lees meer...

DIE KRUISKONING deur Maretha Maartens. Hierdie Evangeliese toneelteks handel oor die aardse bedie
Lees meer...
Winkel
      Tuis | Blaaier | Kontak Ons    |    Vrywaring | Privaatheidsbeleid | IBS | Webmeester
© 2019 Seker.co.za
Chillies