Kom ons wy ons aan Hom toe, kom ons streef daarna om ons aan die Here toe te wy.
Die Here sal verskyn, so seker as die son opkom, Hy sal na ons toe kom soos stortreen,
Hy sal ons verkwik soos lentereens die grond verkwik. - Hosea 6:3
DIE KONING SE DONKIE
Ons leef en dien in Christus-sekerheid

KONTAK ONS seker7seker@gmail.com
Welkom by 'n Skrifgefokusde bestemming vir Bybelstudies, boeke, videos en groei.
Welcome to a Scripture-focused destination for Bible studies, books, videos and growth.
MENU KIESLYS EDITORIAL REDAKSIONEEL BOOKS BOEKE
 TUIS
 HUB & SPILPUNT
 - SENDING
 - BEDIENINGE
 BOONTOE
 BOEKWINKEL
 VIDEO'S
- MUSIEK
- LIG & SEKERHEID
- BLOEDFAMILIE
 VERNIET
 NUUS
 GPS NA INFO
- WIE IS ONS
- WAT GLO ONS
- ME SKANDALIZO HANDELSMERK
- PAYFAST & REGISTRASIE
- JURIDIESE JAZZ
 SEKER PRODUKSIES
 ONVERWAGS
Maretha Blog
 
Vandag kan anders wees. die uitgewersmaatskappy met boeke en Bybelvertalings wat jou hele lewe aanraak.

Kliek en kry: DIE BROOD WAT LEWE GEE

DIE LEWENSBELANGRIKE VERHAAL.

 

As jy nou twee stories moet uitsonder wat jou tot in jou hart raak, wat sal dit wees?  Twee is te min, want ek wil sommer ‘n klomp geliefde stories in my eie lewe opnoem:  Kipling se THE CAT WHO WALKED BY HIMSELF,  ALICE IN WONDERLAND, BEAUTY AND THE BEAST,  SURPRISED BY JOY  (CS Lewis), ANGELA’S ASHES...

Jy hoef nie eens een van hierdie stories te lees nie, want smaak verskil. Hierdie stories gee vir ons plesier,  hulle is nie so lewensbelangrik soos die storie wat ons vanoggend gaan lees nie.  Want hierdie verhaal is andersHierdie verhaal is vir die hele wêreld

 • Hierdie verhaal is vir elke gesin, elke egpaar, elke ouer, elke student en elke kind op skool of nog nie in die skool nie.  Jy mag die verhaal van Dawid en Goliat dalk vergeet, maar nie hierdie een nie.

 • Dit is vir elke bejaarde en elke verskriklik besige go-getter.  Dit is vir arm en middelklas en ryk, vir mense van alle velkleure en tale en lande.

 • Dit is die verhaal van die brood wat vir mense uit die hemel gegee is. Jy mag die verhaal van Jona dalk vergeet, maar nie hierdie een nie.

 • Dit is die verhaal van Jesus wat vir mense sê dat elkeen van hulle die ware brood uit die hemel moet eet om nooit weer honger te kry nie  en om vir ewig te lewe. Jy mag die verhaal van Gideon en die skaapvelletjie dalk vergeet, maar nie hierdie een nie.

 

Kom ons lees die verhaal vir elke mens, vir jou en elkeen in jou lewe. Dit is die lewensbelangrike verhaal, en voordat ons dit lees, som ons dit op in hierdie woorde wat in een van die Bybelvertalings voorkom:

THIS BREAD IS A PERSON.

EK IS DIE BROOD WAT LEWE GEE, het Jesus gesê.

Dit was weer een van daardie dae waartydens die Jode vrae aan die Man van Nasaret gestel het: sommige in groot erns en onsekerheid: is hulle nie dalk werklik besig om nuwe waarhede aangaande hulle saak met God van dié Jesus van Nasaret te hoor nie?  Maar daar was ook dié wat met alles in hulle in verset was teen wat Jesus geleer het. Hulle wou Hom ontmasker as ‘n vals profeet, ‘n ketter.  Dié keer het dié wat vrae aan Jesus gestel het, oorwegend tot die vyandige en agterdogtige groep behoort:  

 

Joh 6:28-31:  Hulle vra Hom toe: "Wat moet ons doen om te doen wat God van ons verlang?"  

En Jesus antwoord hulle: "Wat God van julle verlang, is dat julle moet glo in Hom wat Hy gestuur het." (Jesus het geweet hulle glo nie dat Hy van die hemel af gekom het om God aan hulle te kom openbaar nie.)

Hulle sê toe vir Hom: "Watter wonderteken kan u doen sodat ons dit kan sien en in u kan glo? Wat gaan u doen?  (Hier is die klank van ‘n uitdaging: as God jou gestuur het, Jesus van Nasaret, doen dan wondertekens.  Asof hulle nie al genoeg gesien het nie: dowes wat hoor, verlamdes wat loop...En hulle gaan selfversekerd voor: Jy moet weet dat ons God se uitverkore volk is, Jesus van Nasaret.)  Ons voorouers het manna in die woestyn geëet, soos daar geskrywe staan: Hy het aan hulle brood uit die hemel gegee om te eet."

 

Joh 6:32  Jesus het hulle geantwoord: "Dít verseker Ek julle: Dit is nie Moses wat vir julle die brood uit die hemel gegee het nie, maar dit is my Vader wat vir julle die ware brood uit die hemel gee.  (Jesus kyk hulle in die oë en sê: Joodse volk, Hy wat die manna gegee het waarvan julle  voorvaders gelewe het, is my Vader. Joodse volk, die God van hemel en aarde is my Vader.   Jesus is besig om te sê dat Hy van die hemel af kom, dat Hy die Seun van God is, die Seun van die Gewer van die manna wat die Israeliete 40 jaar lank gevoed het. Kan jy jou die skok indink? Toe Jesus vir die vrou by die put van Sigar gesê het dat Hy die Messias is, “Dit is Ek, Ek wat met jou praat,” het sy Hom geglo.)

(Joh 4:26  Toe sê Jesus vir haar: "Dit is Ek, Ek wat met jou praat.")

Hier sê Jesus weer dat die Jode en die mensdom geen ander Messias, geen ander Verlosser, geen ander Middelaar tussen God en die mense moet verwag nie. God die Vader het HOM vir die mensdom gegee. Hy alleen, niks en niemand anders nie, vul die leegheid en die gat van sinloosheid in die mens.  Hy alleen laat die mense lewe, nou en tot in alle ewigheid.  Jesus sê dit by wyse van beeldspraak, van ‘n voorbeeld wat alle mense van alle tye en tale en ouderdomme, alle volke en alle sosiale stande verstaan. Want jy was nog klein, toe vra jy al brood wanneer jy honger was. Jy mag al oud wees, jy mag in die tronk of op straat wees, jy mag op skool wees en pouses jou toebroodjie uit jou kosbakkie haal...en jy weet: brood neem honger weg. As ons in die moeilikste omstandighede brood het om te eet, sal ons kan leef. Daar is goedheid in brood. As alle kos weggeneem word en ek het brood en water, sal ek nie sterf nie.  

 En so vertel Jesus die lewensbelangrike verhaal van die Heilige God van hemel en aarde wat meer vir die wêreld wou doen as wat Hy ooit vir die Jode in die woestyn gedoen het.  Hy vertel van God se plan met sondaars, van God se liefde.  Van die Goddelike daad wat geen mens ooit kon uitdink nie.  Van Homself, en die rede vir sy koms na die aarde.  Want Hy is nie net die Man van Nasaret nie.  Hy is die Christus, die Gesalfde van God, die EEN vir wie ons nodiger as aardse brood en manna het om elke dag te kan leef en om ná hierdie lewe vir altyd by God te mag wees. Jesus sê:)  

Joh 6:33  Die brood wat God gee, is Hy wat uit die hemel kom en aan die wêreld die lewe gee."

Joh 6:34  Hulle (Die Jode) sê toe vir Hom: "Meneer, gee ons tog altyd hierdie brood."

Joh 6:35  Maar Jesus sê vir hulle: "Ek is die brood wat lewe gee.  (THIS BREAD IS ‘n PERSON.  Julle het My nodiger as wat julle enige aardse brood het.) Wie na My toe kom, (elke enkele mens) sal nooit weer honger kry nie (so ‘n leë gevoel van sinloosheid en verlatenheid in sy/haar siel en gees hê nie), en wie in My glo, sal nooit weer dors kry nie.

Joh 6:36  Maar wat julle betref, Ek het reeds gesê: Julle sien My, en tog glo julle

 

Joh 6:46  Dit wil nie sê dat iemand anders al die Vader gesien het nie; net Hy wat van God af kom, Hy (Ek, Jesus, wat hier met julle praat)  het die Vader gesien.

Joh 6:47  Dit verseker Ek julle: Wie in My glo, het die ewige lewe.

Joh 6:48  Ek is die brood wat lewe gee.

Joh 6:50  Maar hier is die brood wat uit die hemel kom sodat 'n mens daarvan kan eet en nie sterwe nie.

Joh 6:51  Ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. En die brood wat Ek sal gee, is my liggaam. Ek gee dit sodat die wêreld kan lewe."

 

Wat gebeur by die eet van brood, elke keer wanneer jy gewone brood eet?

Jy steek jou hand uit.  Jy gooi dit nie weg nie.  Jy vat dit, jy eet dit en maak dit deel van jouself.

Jesus sê: Die brood wat ek gee, is my liggaam.  Ek gee dit sodat die wêreld kan lewe. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe.                                                                                           

Hy sê:  Moet My, die enigste Verlosser, die enigste Seun van God, die Een wat van die hemel af gekom het, nie ignoreer nie.  Moenie ander sin en betekenis gaan soek nie.  Moenie probeer om die lewe by iets of iemand anders te vind nie.  Moenie langer met dié ontsettende leegheid en al die wonde en gate wat sonde in jou slaan, voortleef nie. Moenie sterwend voortsleep, omdat jy Hom as die lewe, as die Een wat jou met Homself en die waarheid, hoop en genade van God wil voed, bly ontwyk nie.  Moenie sê dat jy sonder die Lewnsbrood kan klaarkom, dat jy geestelik sonder HOM kan klaarkom nie. 

 

Vir dié wat meer wil weet:  Albert Barnes skryf:

Life of the world - That sinners might, by his atoning sacrifice, be recovered from spiritual death, and be brought to eternal life. The use of the word world hero shows that the sacrifice of Christ was full free ample, and designed for all men, as it is said in 1Jo_2:2, “He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world.” In this verse Jesus introduces the subject of his death and atonement. It may be remarked that in the language which he used the transition from bread to his flesh would appear more easy than it does in our language. The same word which in Hebrew means “bread,” in the Syriac and Arabic means also “flesh.”

1 Joh 2:2  Hy is die versoening vir ons sondes; en nie net vir óns sondes nie, maar ook vir dié van die hele wêreld.

Terug na die slotgedeelte van die verhaal wat geeneen van ons ooit durf vergeet of geringskat nie: Joh 6:60  Toe hulle dit hoor, het baie van Jesus se dissipels gesê: "Wat Hy nou sê, is darem te erg. Wie kan daaraan gehoor gee?"

Moet dit nie ook sê nie.  Want hierdie verhaal moet jy hoor. Hierdie verhaal mag jy nooit vergeet nie. In hierdie verhaal, hierdie woorde van Jesus, is die lewe vir jou.

Kliek en kry: AS ONS VANOGGEND...

AS ONS VANOGGEND... 
Ons leef in die Covid 19-pandemie.  So lyk ons wêreld nou.
 
AS ONS VANOGGEND ‘N DENKFOUT MOET IDENTIFISEER, WAT SOU DIT WEES?
 Dikwels sê mense, en in ons huis sê ons dit ook gereeld: “Alles is nou so onseker. Niemand weet wat die toekoms inhou nie. Niks is meer voorspelbaar nie.  Dit is ‘n nuwe normaal wat op ons wag.”
Wat is verkeerd met hierdie stelling? Die vertolking aangaande die tyd VOOR die Covid-19 pandemie.
By implikasie sê ons dat dinge toe nie onseker was nie.  Wel, nie so onseker nie.  Ons sê eintlik dat ons darem so effens geweet het wat môre inhou.  Dat die toekoms nie soos ongekende vaarwaters gevoel het nie.  Dat ons darem ‘n hele paar sekerhede aangaande die lewe op hierdie planeet gehad het.  Dit die verlede regtig veiliger en meer hanteerbaar was OMDAT ons nie elke dag só oor die toekoms gedink het soos nou nie.
 
Ons het dalk/miskien/nogal/meestal gevoel ons sou kon cope. Die bedreigings was nie so erg soos nou nie. Ons het dalk gevoel ons sou dit máák, ons sou dinge in stand kon hou. Dit was die denkfout.  Dat ons iewers dalk gedink het alles vorentoe op aarde is NIE onseker nie.
 
Was alles NIE so erg onseker op ander dae in Mei in die wêreldgeskiedenis nie?  Kon mense op op 19 Mei 1968,  19 Mei 1653,  19 Mei 1898,  19 Mei 2020 en 20 IYar 1312 vC, toe die Israeliete van Sinai af weggetrek het, seker gewees het van wat op die aarde, vir hulle volk en vir hulle persoonlik voorlê?
 
DIE REGTELLING UIT DIE SKRIF:
Wat sê die Woord van God vir enige mens, enige dag in die wêreldgeskiedenis?  Wat het God vir ons voor die virus gesê, maar dalk het ons dit nie so goed gehoor nie.  Wat sê God nou vir ons almal?
 
Jak 4:13-15:   Kom nou, julle wat sê: "Vandag of môre sal ons na dié en dié stad toe gaan en 'n jaar lank daar bly; ons sal sake doen en geld maak." Julle wat nie eers weet hoe julle lewe môre sal wees nie! Julle is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn.  Julle moet eerder sê: "As die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen."
 
Jas 4:13  Come now, you who say, Today or tomorrow we will go into such and such a city and spend a year there and carry on our business and make money.
Jas 4:14  Yet you do not know [the least thing] about what may happen tomorrow. What is the nature of your life? You are [really] but a wisp of vapor (a puff of smoke, a mist) that is visible for a little while and then disappears [into thin air].
Jas 4:15  You ought instead to say, If the Lord is willing, we shall live and we shall do this or that [thing].
 
Die Israeliete, die Joodse volk het nog in geen sekonde van hulle lewe geweet wat vir hulle voorlê nie.  Die mense van Lukas 7 ook nie. Die weduwee van Nain, die Romeinse offisier, Johannes die Doper, die Fariseërs wat Jesus in ‘n hoek wou vaskeer ook nie. 
 • O, hulle het nie geweet watter vreeslike dinge vir hulle voorgelê het nie.
 • O, hulle het nie geweet wat God vir hulle in Christus wou doen en leer nie.
 • O, hulle het nie geweet hoe groot die krag van GOD in Jesus, Immanuel, God met ons, in hulle nood sou wees nie!
 • Aan die vrou wat Jesus se voete voor sy begrafnis gesalf het, het die Gees egter die wete gegee dat sy Hom NOU moes eer, NOU moes dien, NOU haar dank en aanbidding en eer aan Hom moes toebring.
 • O, die mense van Lukas 7 het nie geweet hoe genadig, innig, lewegewend, liefdevol, persoonlik God Homself met die mens verbind nie.  Hoeveel God raaksien, hoe God elke poging raaksien en vir ewig tevrede met elkeen se getuienis en liefdeswerk is nie!
  
AS ONS VANOGGEND DRIE BEWYSE MOET VIND VAN GOD SE Oë WAT GOEDKEUREND EN TEVREDE OP ELKEEN RUS WAT OP HOM HOOP EN HOM STILWEG BLY DIEN, KAN ONS MAAR NET NA LUKAS 7 GAAN:
 
Hoor  hoe gee Jesus erkenning aan dit (die geloofswoorde, die volharding, die liefde vir HOM) wat mense nie eens ag as iets wat erkenning van God waardig is nie:
 • OOR DIE ROMEINSE OFFISIER: Luk 7:9  Jesus was verwonderd toe Hy dit hoor. Hy draai toe om na die mense wat agter Hom aangekom het en sê: "Ek sê vir julle: In Israel het Ek nie so 'n groot geloof teëgekom nie."
 
 • OOR JOHANNES DIE DOPER: Luk 7:24  Nadat die boodskappers van Johannes vertrek het, het Jesus met die mense oor Johannes begin praat en gesê: "Waarna het julle in die woestyn gaan kyk? Na 'n riet wat deur die wind heen en weer gewaai word? Luk 7:25  Nee? Maar wat het julle dan uitgegaan om te sien? 'n Man met deftige klere aan? Nee, kyk, dié wat swierige klere dra en in weelde lewe, kry 'n mens in koninklike paleise. Luk 7:26  Maar wat het julle dan uitgegaan om te sien? 'n Profeet? Ja, Ek verseker julle, nog meer as 'n profeet. Luk 7:27  Dit is hy van wie daar geskrywe staan: 'Kyk, Ek stuur my boodskapper voor jou uit; hy sal die pad vir jou regmaak.' Luk 7:28  Ek sê vir julle: Onder die mense op aarde is niemand gebore wat groter as Johannes is nie, en tog is die geringste in die koninkryk van God groter as hy."
 
 • OOR DIE VROU WAT HOM NET IN DIE OOMBLIK GEDIEN HET. Luk 7:44  en Hy draai na die vrou toe om en sê verder vir Simon: "Sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom – en jy, water vir my voete het jy My nie gegee nie, maar sy, met haar trane het sy my voete natgemaak en met haar hare het sy dit afgedroog. Luk 7:45  'n Soen het jy My nie gegee nie, maar sy het vandat sy hier ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. Luk 7:46  My kop het jy nie eens met olie gesalf nie; sy het my voete met reukolie gesalf. Luk 7:47  Ek sê vir jou, omdat haar sondes wat baie is, vergewe is, daarom bewys sy baie liefde. Maar hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde."
 
 
AS ONS VANOGGEND 3 DINGE VIR MEKAAR UIT DIE SKRIF OP GROND VAN DIE WESE VAN GOD IN JESUS CHRISTUS MOET SÊ, WAT SAL DIT WEES?
Rom 12:12 
 • Verbly julle in die hoop;
 • staan vas in verdrukking;
 • volhard in gebed.
Kom ons herbesin vanoggend.
Kom ons vertrou Jesus vanoggend.
Kom ons juig vanoggend omdat Jesus alles wat ons in ons eenvoud  tot sy eer doen en sê, so liefdevol en opreg raaksien en erkenning daaraan gee.
Kom ons doen wat in Rom 12:12 staan!

 

 

 

Kliek en kry: AGENDA. WAT MOET JESUS DOEN?

 

 
AGENDA
HOE MOET DIE WARE MESSIAS, DIE CHRISTUS, WERK?
 
 
As ek en jy ‘n agenda vir God, vir Jesus, sou kon opstel, hoe Hy hierdie dag, hierdie jaar en die volgende paar jare moet inklee, hoe sou JOU agenda vir God daar uitgesien het?  Wat moet Jesus, die Christus, doen?  Wat moet Hy beslis NIE doen nie? Wat is vir Hom verbode en buite orde? Wat wil jy Hom hoegenaamd nie sien doen nie? As HY wát doen, ontslaan jy HOM as God en lewe jy jare of die res van jou lewe lank in negatiwiteit en verbittering jeens Hom?  En as jy oor Hom dink of praat, dink en sê jy:  God het my tot in my murg toe teleurgestel.
 
Dis nie ‘n gek vraag nie.  Dit is ‘n vraag wat die mensdom, ja, miljoene gelowiges, nou reeds in hulle gedagtes beantwoord sonder dat dit so gevra is. Ook Christene sê dit nie, maar hulle het hulle konsepte oor hoe die ware God moet werk.
Ons moet vir mekaar vra wat ONS agenda vir God, vir Jesus sou gewees het as ons dit vir Hom kon opstel.  Ek dink van die eerste dinge op MY agenda vir Hom sou wees:
 • om geeneen van ons geliefdes siek te laat word nie. 
 • Om die virus hier by ons en oral op aarde net ‘n dramatiese dood te laat sterf, deur Goddelike ingryping. 
 • Om ons almal vry te laat uitgaan.
 • Dalk sou die volgorde op my agenda heeltemal verkeerd wees.  Dalk sou ek nie die Koninkryk van God en sy geregtigheid, sy Wil, bo-aan geplaas het nie, maar die vernietiging van die virus heel bo.  HIER is my agenda vir U, HERE JESUS.
 
Ons oorweeg dit meestal nie om ‘n agenda vir Christus op te stel nie.
MAAR in die donker kelder, in gevangenskap, kan ons vrae begin stel:  waarom werk U NIE volgens my en so baie ander se agenda vir U nie, JESUS?  Ek haal vir ons die verband aan tussen ons lewe nou, en Johannes die Doper se lewe, 2000 jaar gelede:  
 
Rod Mattoon: Trials can become so intense that you feel surrounded by problems. You face them wherever you turn. It is almost like being locked in a dungeon and you can't get out. Do you understand what I am describing? Have you ever been in this predicament? If so, then you can understand what John the Baptist was facing in his life. John the Baptist has been literally imprisoned by King Herod because he took a stand against the king's sin of infidelity with his brother's wife. The great Machaerus palace complex was the location of this prison. It was built by Herod the Great and was the home of Herod Antipas. Machaerus was located near the end of the southern border of Perea in a rough, desolate, mountainous area east of the Dead Sea. (Ed: According to Flavius Josephus, it is the location of the imprisonment and execution of John the Baptist) The prison was a small, dank, and dark dungeon below the lavish palace living quarters. It would be a severe trial for anyone, but especially for a man like John the Baptist, who was an outdoor person and was accustomed to much freedom of movement, the fresh air, the sun, and the enjoyment of the view of rippled hills, lush, emerald valleys, and brilliant, azure skies. John's incarceration would stop his public ministry. Unless he was delivered from this dungeon, it would appear that "his opportunities of active usefulness were terminated. All that he could see before him was a long imprisonment, or a violent death." It is in this situation, that doubt, confusion, and concern begin to tug at John's mind. He does some double-checking in the dungeon about the identity of the Lord Jesus Christ and whether He was the Messiah. Great men are not exempt from seasons of doubt. It is hard to find a greater man than John the Baptist, but he still had a time when doubt momentarily clouded out certainties. One reason we know the Bible is God's Word is because it does not camouflage the failures of its greatest men and women.
 
Daar is twee teorieë aangaande die feit dat Johannes die Doper twee van sy dissipels na Jesus gestuur het.  Die een is dat Johannes gevoel het hy verstaan Jesus nie meer nie.  Hy verstaan Jesus se agenda nie meer nie.  Hy verstaan Jesus se agenda vir sy persoonlike lewe nie meer nie.  En hierdie man, Johannes die Doper, was vervul met die Heilige Gees van sy geboorte af.  Kan jy jou dit indink?  ‘n Geesvervulde man in ‘n worstelstryd, nie teen vlees en bloed nie, maar, soos Ef 6:12 
 
Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug.
 
Jesus se groot versoekinge was in die woestyn, op pad na Jerusalem, in Getsemane.
Johannes die Doper s’n was, volgens die eerste vertolking van hierdie Skrifgedeelte, hier in die ondergrondse kelder, waar hy ALLES verloor het.  ALLES.
Dalk is dit ook die plek van ons groot versoeking, juis nou.
 
Johannes was ‘n Geesvervulde, kragtige, gehoorsame, nederige getuie van die Messias. Ons lees van sy lewe voor die tronkkelder, en watter begeerlike geestelike lewe het hy nie gehad nie!  
 
JOHANNES WAS GEESVERVULD:
Luk 1:13 ... maar die engel sê vir hom: "Moenie bang wees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor. Jou vrou, Elisabet, sal aan jou 'n seun skenk, en jy moet hom Johannes noem. Luk 1:14  Hy sal 'n bron van blydskap en vreugde vir jou wees, en baie sal bly wees oor sy geboorte, Luk 1:15  want hy sal groot ees in die oë van die Here. Wyn en bier sal hy glad nie drink nie, en reeds van sy geboorte af sal hy met die Heilige Gees vervul wees.
 
SY BOODSKAP WAS:
Mat 3:10  Die byl lê klaar teen die wortel van die bome. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Mat 3:11  Ek doop julle wel met water omdat julle julle bekeer het, maar Hy wat ná my kom, is my meerdere, en ek is nie eers werd om sy skoene uit te trek nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Mat 3:12  Hy het sy skop in sy hand en Hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak. Sy koring sal Hy na die skuur toe bring, maar die kaf sal Hy met 'n onblusbare vuur verbrand."   
 
SY VISIOEN EN VERSEKERING WAS:
In daardie tyd het Jesus van Galilea af na Johannes toe by die Jordaan gekom om deur hom gedoop te word. Mat 3:14  Maar Johannes het dit probeer verhinder deur te sê: "Ek moet eintlik deur U gedoop word, en U kom na my toe?" Mat 3:15  Jesus het hom geantwoord: "Nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen." Daarna het Johannes ingestem. Mat 3:16  Jesus is toe gedoop en het dadelik daarna uit die water gekom. Meteens het die hemel bokant Hom oopgegaan, en Hy het die Gees van God soos 'n duif sien neerdaal en op Hom kom.
Mat 3:17  Daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het: "Dit is my geliefde Seun. Oor Hom verheug Ek My."
 
SY PASSIE EN GETUIENIS WAS:
Joh 1:29  Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom. Hy sê toe: "Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem! Joh 1:30  Dit is Hy wat ek bedoel het toe ek gesê het: 'Ná my kom daar 'n Man wat my vóór is, want Hy was voor my reeds daar.' Joh 1:31  Ek het self ook nie geweet wie Hy is nie, maar ek het gekom en ek doop met water sodat Hy aan Israel bekend gestel kan word."
Joh 1:32  Verder het Johannes getuig: "Ek het duidelik die Gees soos 'n duif uit die hemel sien kom, en Hy het op Hom gebly. Joh 1:33  Ek het self ook nie geweet wie Hy is nie, maar God wat my gestuur het om met water te doop, het vir my gesê: 'Die Een op wie jy die Gees sien kom en bly, dit is Hy wat met die Heilige Gees doop.'
Joh 1:34  Ek het dit self gesien en daarom getuig ek: Hy is die Seun van God."
 
‘n WORSTELSTRYD NIE TEEN VLEES EN BLOED NIE
En nou?  Nou is daar onvervulde verwagtinge op ‘n diep persoonlike vlak in Johannes die Doper.  Ek hoor wat U vir ander doen, Jesus van Nasaret, Seun van God.  Maar vir my?  Vir my?
 Waarlik, sy worstelstryd was nie teen vlees en bloed nie.  As ons aan Christus se agenda vir onsself begin twyfel, word ons soos Johannes in die tronk (volgens die eerste vertolking.)  Wat sê die Woord dan vir ons in ons intens persoonlike worsteling met vertwyfeling oor Christus se agenda vir ons persoonlik?  HIER is die Skrif-antwoord:
 
HOE BLY ONS STAANDE?
Ef 6:13-18:   Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan.
 Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas,
 en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete.
Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die Bose kan afweer.
Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God.
 Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees.

 

 

 

Kliek en kry: Wat gebeur het toe twee getraumatiseerde vroue onder God se vleuels gaan skuil het

 

GRAFIKA: Whither thou goest. Sandy Freckleton Gagan
 
 
WAT GEBEUR HET TOE
TWEE GETRAUMATISEERDE VROUE
ONDER GOD SE VLEUELS GAAN SKUIL HET
 
 • Daar was ‘n vrou in die tyd van die Ou Testament wat soveel beleef het van wat ons nou beleef:  DROOGTE wat hulle gesin tot ‘n voorheen ondenkbare besluit gedwing het DROOGTE, soos wat ons mense dit jare lank geken het. DROOGTE wat streke in die land kaal gelaat en geharde boere in trane  gehad het.
Rut 1: Rth 1:1  In die tyd van die leiers (Rigters) was daar op 'n keer hongersnood in die land, en 'n man met sy vrou en sy twee seuns het uit Betlehem in Juda weggetrek om 'n heenkome te soek in die gebied van Moab. Rth 1:2  Die man was Elimelek, sy vrou Naomi, en sy twee seuns Maglon en Kiljon. Hulle was afkomstig uit Efrata in Betlehem in Juda. Hulle het in Moab aangekom en hulle daar gevestig.
 • DOOD.  Hierdie vrou, Naomi, het haar man verloor. In daardie tyd het weduwees geen inkomste gehad nie, geen pensioenfonds nie, net mooi niks nie. As hulle seuns gehad het, goeie seuns, het hulle seuns vir hulle gesorg.
Rth 1:3  Toe Naomi se man, Elimelek, sterf, het sy en haar twee seuns alleen agtergebly.
Rth 1:4  Die twee seuns het later getrou met die Moabitiese meisies Orpa en Rut. Naomi en haar seuns het omtrent tien jaar in Moab gebly.
 • DOOD: Waaraan is ELIMELEK dood?  En die twee seuns, later?  Niemand weet nie. Rth 1:5  Toe haar twee seuns Maglon en Kiljon ook sterf, het Naomi alleen agtergebly sonder haar seuns en sonder haar man. Daar was nou drie weduwees. Daar was ‘n situasie wat net as ‘n krisis beskryf kon word. Naomi moes besluite in die krisis maak, moeilike besluite om ‘n toekoms sonder enige waarborge in te stap.  Naomi besluit om terug te gaan na haar tuisdorp.Rut het by Naomi gebly.
Rth 1:15  Toe sê Naomi: "Kyk, jou skoonsuster het teruggegaan na haar volk en na haar gode toe.  (Hier was ‘n keuse:  die toekoms by iets anders as God, of die onbekende toekoms MET die God van Abrahan, Isak en Jakob. Vir ons: God, die Ewige, die God van die Ou- en Nuwe Testament.  Die God van jou voorvaders, jou voorgeslagte.) Naomi sê toe vir Rut:  Gaan jy nou ook saam met haar terug." Rth 1:16  Maar Rut het geantwoord: "Moet my tog nie dwing om van u af weg te gaan en om om te draai nie, want waar u gaan, sal ek gaan; waar u bly, sal ek bly; u volk is my volk; u God is my God; Rth 1:17  waar u sterf, sal ek sterf en daar sal ek begrawe word. Ek lê 'n eed af voor die Here: net die dood sal ons skei." Rth 1:18  Naomi het besef dat Rut vasbeslote was om saam met haar te gaan en sy het opgehou om haar te probeer ompraat.
 • Rut se besluit was:  die onbekende toekoms in my weerloosheid saam met ‘n ander, ouer vrou in haar weerloosheid, maar saam met haar klou ek aan die God van Abraham, Isak.
 • Watter waarborge het Naomi en Rut?  Geen menslike waarborge nie. Maar hulle gaan in die onbekende toekoms met die God van Abraham, Isak en Jakob praat.  Hulle gaan bid, hulle gaan leiding en seën van Hom vra.
Met hulle aankoms in Betlehem was daar groot opgewondenheid in die stad, en die vrouens het gesê: "Maar dis mos Naomi!" Rth 1:20  Hierop het Naomi vir hulle gesê: "Moet my asseblief nie meer Naomi noem nie, noem my Mara, want die Almagtige het die lewe vir my baie bitter gemaak. Rth 1:21  My lewe was vol toe ek hier weg is, maar die Here het my leeg laat terugkom. Waarom noem julle my nog Naomi? Die Here het dan teen my gedraai (my sekuriteite laat verdwyn), die Almagtige het 'n ramp oor my gebring."
 
 • Wat sê Naomi hier?  Blameer sy God? Is sy nou verbitterd jeens Hom. Vra sy: “Verduidelik julle vir my hoekom ek, hoekom word my gesin so swaar gestraf?”  Steek sy iets weg: dat haar man en seuns deur hulle eie dwase besluite in Moab dood is?  Dit is mos nie wat gebeur het nie.  Dit is net die feite:  Die Almagtige het ‘n ramp oor my gebring.  John Piper noem dit BITTER PROVIDENCE.  Bittere Albeskikking. 
 • Ons het met die eienskappe van God te doen.  Hy is Almagtig.  Hy is Alomteenwoordig. Hy is Alwetend.  Hy is Albeskikkend. En Hy is ondenkbaar, ALTYD sorgsaam, beskermend, liefdevol, genadig en wys in sy verhouding met dié wat Hom dien, dié wat Hom in die allergrootste krisisse as die EEN kies onder wie se vleuels daardie een in krisisse gaan skuil.
 • Rut het uit die mond van BOAS gehoor wat elke mens in uiterste nood van God en van God se mense moet hoor,  Juis nou, terwyl miljoene Suid-Afrikaners wat kaalgestroop word, in soveel opsigte met Naomi en Rut, hierdie twee vroue, kan identifiseer:
Rth 2:3  Sy het toe geloop om in die land te gaan are optel agter die graansnyers aan. Sy het uitgekom by dié deel van die land wat behoort het aan Boas, die familielid van Elimelek. Rth 2:4  Boas het toe juis self uit Betlehem daar aangekom en hy het vir die snyers gesê: "Mag die Here by julle wees," en hulle het hom geantwoord: "Mag die Here u seën." Rth 2:5  Boas vra toe vir sy voorman: "Wie is daardie meisie?"
Rth 2:6  en hy antwoord: "Sy is 'n Moabitiese meisie wat saam met Naomi van Moab af gekom het. Rth 2:7  Sy het gevra of sy are agter die snyers mag optel. Sy het toe gekom en is nog al die tyd besig van vanmôre af tot nou toe. Sy rus nou net 'n bietjie." Rth 2:8  Boas sê toe vir Rut: "Luister, my dogter, moenie op 'n ander land gaan are optel nie; moet ook nie hier weggaan nie. Bly hier by die meisies. Rth 2:9  Bly op die land waar hulle oes, en volg hulle. Ek het die mans aangesê om jou nie lastig te val nie. En wanneer jy dors is, gaan na die waterkruike toe en drink van die water wat die werksmense vir hulle geskep het." Rth 2:10  Rut het diep gebuig voor Boas en gevra: "Waarom is u so goed vir my en stel u belang in my, in 'n buitelander?" Rth 2:11  Boas antwoord haar toe: "Ek weet van alles wat jy vir jou skoonma gedoen het na die dood van haar man en dat jy jou ouers en jou geboorteland verlaat het en na 'n volk toe gekom het waarvan jy vantevore niks geweet het nie. Rth 2:12  Mag die Here jou beloon vir wat jy gedoen het. Mag jy 'n welverdiende beloning ontvang van die Here die God van Israel onder wie se vleuels jy kom skuil het."
 • Lees maar die res van die boek Rut.  Rampe gee nie geboorte aan voorspoed nie.  Rampe kan mense vernietig.  Moet ‘n ramp nooit vertrou as gewer en katalisator van wonderbaarlike nuwe bedelings nie.  Rampe is rampe.
 • GOD laat nuwe bedelings aanbreek.  God bewerkstellig nuwe dinge.  GOD weet wat Hy vir mense beplan wat onder sy vleuels skuil.  Net soos wat Hy geweet het wat Hy vir Naomi en Rut beplan het, en so is dit ewig.  So onveranderlik is God, en ons sien dit in die verhaal van Naomi, Rut, Boas, hulle seuntjie Obed, vader van Isai, vader van koning Dawid, uit wie se koningshuis Jesus Christus as Mens gebore is.
 
Jer 29:11  Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting! Jer 29:12  Dan sal julle My aanroep, tot My kom bid, en Ek sal julle gebede verhoor. Jer 29:13  Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken as julle met julle hele hart daarna vra.
Kom ons lees Ps 37:25  Ek was jonk en ek het oud geword, maar nooit het ek 'n regverdige verlate gesien of dat sy nageslag brood soek nie.  Hy  (Die regverdige) is altyd vrygewig, hy leen uit sonder rente: met sy nageslag sal dit goed gaan.
 • Wie was die regverdiges in die verhaal van Naomi, Rut en Boas?  Al drie.
 • Twee van hulle kon verskriklik verlate gewees het, en brood gesoek het.  Hulle het nie.  Presies soos wat dit hier staan, het dit met hulle gebeur.  Hulle het meer as genoeg uit die liefde en genade van God ontvang. HOE? 
 • Hulle kos en versorging het nie deur ‘n luik in die hemel op die twee getraumatiseerde weduwees wat onder God se vleuels gaan skuil het, geval nie.  God het ‘n ANDER regverdige se oë geopen, dat hy die Moabitiese vrou in haar nood tussen die mense van sy volk raakgesien het.
 
Psalm 37:25: Hy  (Die regverdige) is altyd vrygewig, hy leen uit sonder rente: met sy nageslag sal dit goed gaan. 
 • So was Boas.  Want so lewe regverdiges:  die woord SUINIG en SELFSUGTIG en BLIND VIR NOOD bestaan nie by hulle nie.
 
HERE, watter wonderlike verhaal het U vir ons hier laat neerskryf.
 • Maak dit vandag ‘n verhaal van vertroosting en hoop, ‘n verhaal van sekerheid in elkeen wat hier lees of luister se lewe. 
 • Aan U die eer.  Want U is die Betroubare, die Genadige, die GOD wat sorg en laat versorg.
 • Ons eer en aanbid U.  Dankie dat elkeen wat nou swaarkry, onder u vleuels kan skuil.  Amen.
 
 
 
 
 

 

 
Verniet Argief

   
Lees meer...

    DIE EVANGELIE VIR DIE KERSTYD!   DIE LAM is
Lees meer...

WAY BETTER THAN POPCORN. Hendrik Rocher’s testimony: On Mother’s Day 2002 God sav
Lees meer...

DIE KRUISKONING deur Maretha Maartens. Hierdie Evangeliese toneelteks handel oor die aardse bedie
Lees meer...
Winkel
      Tuis | Blaaier | Kontak Ons    |    Vrywaring | Privaatheidsbeleid | IBS | Webmeester
© 2020 Seker.co.za
Chillies