Kom ons wy ons aan Hom toe, kom ons streef daarna om ons aan die Here toe te wy.
Die Here sal verskyn, so seker as die son opkom, Hy sal na ons toe kom soos stortreen,
Hy sal ons verkwik soos lentereens die grond verkwik. - Hosea 6:3
DIE KONING SE DONKIE
Ons leef en dien in Christus-sekerheid

KONTAK ONS seker7seker@gmail.com
Welkom by 'n Skrifgefokusde bestemming vir Bybelstudies, boeke, videos en groei.
Welcome to a Scripture-focused destination for Bible studies, books, videos and growth.
MENU KIESLYS EDITORIAL REDAKSIONEEL BOOKS BOEKE
 TUIS
 HUB & SPILPUNT
 - SENDING
 - BEDIENINGE
 BOONTOE
 BOEKWINKEL
 VIDEO'S
- MUSIEK
- LIG & SEKERHEID
- BLOEDFAMILIE
 VERNIET
 NUUS
 GPS NA INFO
- WIE IS ONS
- WAT GLO ONS
- ME SKANDALIZO HANDELSMERK
- PAYFAST & REGISTRASIE
- JURIDIESE JAZZ
 SEKER PRODUKSIES
 ONVERWAGS
Maretha Blog
 
Vandag kan anders wees. die uitgewersmaatskappy met boeke en Bybelvertalings wat jou hele lewe aanraak.

Kliek en kry: Die Godstad en sy bewoners

DIE GODSTAD EN SY BEWONERS

 

IOpenbaring 21, die voorlaaste hoofstuk in die Bybel, die slotgedeelte van die Troonpredikasie aan die Kerk van alle eeuesien die KERK iets so onbeskryflik heerlik dat alles in ons as lede van Christus uitroep:

 • HERE, hou my op koers, want ek wil ook daar wees! Waarsku my, HERE, as ek afdwaal, want ek wil ook daar wees.  Moet my nie aan die drifte en begeertes van my ou natuur oorlaat nie, HERE, want ek wil ook daar wees! 
 • Wees streng met my, dissiplineer en tug my, HERE, want ek wil ook daar in u Teenwoordigheid gaan leef.
 • Verander my wil en emosies, my prioriteite en denkpatrone, HERE, want ek wil  hierdie lewe nêrens anders as in die Godsryk wees nie... by U wat liefde is.  By U wat Lig is.  By U, die Getroue.  By U wat Uself EK IS noem. Ek wil U eindelik verheerlik soos wat ek moet.  Ek wil daar wees waar die verlostes van alle eeue, die hemelinge en alles in die nuwe skepping  u vereer en waar die volgende sekerlik sal gebeur:

 

Op 5:11-14:   Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesienDaar was duisende der duisende, ja, miljoene der miljoene. Ek het hulle hard hoor   uitroep: "Die Lam wat geslag was, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eerheerlikheid en lof te ontvang."  Die hele skeppingalles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, het ek hoor : "Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid." Die vier lewende wesens het gesê: "Amen!" En die ouderlinge het gekniel en God aanbid.

 

 

In Openbaring 21, die slotgedeelte van die groot onthullingsprofesie oor die toekoms wat Jesus deur die oop deur in die hemel aan sy Kerk gee, ontvang die KERK van Jesus Christus ‘n visioen van die plek waar elkeen van ons die ewigheid gaan deurbring.  Elkeen wat in Christus is en in Christus blygaan deur die liefde en genade van die Drie-enige God wat die enigste verlossingsplan vir sondaars konseptualiseer en uitgevoer hetvir altyd hier leef.  

 

Omdat die LAM van God, Jesus Christus, tot die einde toe in die Goddelike Verlossingsplan volhard hetgekruisig is, gesterf hetdood was, uit die dood opgewek is, teruggegaan het na die hemel en sy Heilige Gees vir ons gegee het om ons in alle waarheid te lei, is DIT die eindbestemming van ons lewensreis.  

 

DIE STAD, DIE NUWE JERUSALEM

 

Openbaring 21:2  En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is.

Openbaring 21:10  Ek is toe deur die Gees meegevoer en die engel het my na 'n groot hoë berg toe geneem en die heilige stad Jerusalem vir my gewys, wat van God af uit die hemel uit afkom.

Openbaring 21:11  Die stad het die heerlikheid van God: sy glans is soos dié van die kosbaarste edelsteensoos 'n kristalhelder opaal.

Openbaring 21:12  Die stad het 'n groot hoë muur met twaalf poorte. By die poorte is daar twaalf engele, en op die poorte is daar name geskrywedié van die twaalf stamme van die volk Israel.

Openbaring 21:21  Die twaalf poorte is twaalf pêrelsElkeen van die poorte is uit een pêrel gemaak. Die strate van die stad is van suiwer goud, blink soos 'n spieël.

Openbaring 21:22  'n Tempel het ek nie in die stad gesien nie, want sy tempel is die Here God, die Almagtige, en die Lam.

Openbaring 21:23  Die stad het nie die son en die maan nodig om hom te verlig nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy lamp.

Openbaring 21:27  Niks onreins en niemand wat iets losbandigs en vals doensal ooit daarin kom niemaar net dié wie se name in die boek van die lewe, die boek van die Lam geskrywe staan.

 

 

DIE BEWONERS VAN DIE GODSTAD IS BY ABBA en HY BY HULLE

 

Openbaring 21:6-7:  Verder  Hy vir my: "Dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die Begin en die Einde. *Aan elkeen wat dors hetsal Ek te drinke gee uit die fontein met die water van die leweverniet. *Elkeen wat die oorwinning behaalsal dit alles kry, en Ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees*.

NLV met ToeligtingOpenbaring 21:6-7: 6Verder het Hy vir my gesê: “Dit (Die verlossingsplan, die ou bedeling van Kerk en aarde)  is afgehandel. [Joh 19:30; Op 10:5-7; 16:17] Ek is die Alfa en die Omega, die Begin en die Einde. [Op 1:8;  22:13] 7Die een (Elke gelowige) wat aanhou oorwin, [Op 2:11; 17, 24-26] sal hierdie dinge erf, en Ek sal vir hom God wees en hy sal vir My ’n kind wees. [Sag 8:8; Rom 8:15-17]

 

Die nuwe hemel en die nuwe aarde is die bestemming waar ons nie slegs deur die Gees (soos hier van die aarde af) ABBA!, dit is Vader! sal uitroep nieDaar sal ons by ons Vader wees, by ons God, by ABBA, sy seuns en dogters by HOM.

 

So  Christus in die Troonpredikasie vir sy liggaam op aarde:

*Elkeen wat die oorwinning behaalsal dit alles kry, en Ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees*.

 

 is dit nou met die kinders van die Vader, ABBA se kinders hier op die aarde:

Rom 8:15-16  Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie; nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons (hier op aarde)  tot God laat roep: "Abba!" Dit beteken Vader.  Hierdie Gees getuig (nouterwyl ons nog so spartel en spook en baie trane stort en sy genade in siekte en trauma so nodig hetsaam met ons gees dat ons kinders van God is.

Maar hier het ons reeds die beloftehier op die aarde: Rom 8:17  En omdat ons kinders is, is ons ook erfgenameOns is erfgename van God, erfgename saam met ChristusAangesien ons deel het aan sy lydingsal ons ook deel  aan sy heerlikheid.

*Elkeen wat die oorwinning behaalsal dit alles kry, en Ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees*.

 

DIE BEWONERS VAN DIE GODSTAD ONTVANG HULLE ERFENIS

 

Die nuwe hemel en die nuwe aarde is die beloftebestemming  van elkeen wat in Christus bly en nog nie regtig ‘n idee van ons erfporsie saam met Christus het nie.

 

Daar is ‘n erfenisdaar is iets ondenkbaars wat op elkeen wag wat in Jesus Christus verlossing ontvang het en in Hom bly asof sy/haar lewe van Hom alleen afhang.  Want ons lewe HANG VAN HOM ALLEEN af.  Hy alleen is die weg en die waarheid en die lewe.   Hy alleen is die opstanding en die lewe.  Hy alleen bemagtig ons met sy Gees.  Hy alleen is die Hoof van die Kerk hier op aarde.    HY ALLEEN bewaar die erfenis wat ons NIE verdien nie, die erfporsie wat HY vir ons verdien hetvir onsvir wanneer ons by die nuwe Jerusalem aankom.

 

Kom ons lees van die erfenis wat op jou wag. Op my. Op elkeen wat in Christus bly:

 • Mat_11:12  Sedert die dae van Johannes die Doper tot nou toe breek die koninkryk van die hemel vir homself 'n pad oop, en mense wat hulle kragtig inspan, kry dit in besit.
 • Mat_25:34  Dan sal die Koning vir dié aan sy regterkant : 'Komjulle wat deur my Vader geseën is! Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorbereiNeem dit as erfenis in besit,
 • Jak_2:5  Luister, my liewe broersKies God nie juis dié uit wat in die  van die wêreld arm is, om ryk te wees in die geloof en om die koninkryk in besit te neem wat Hy belowe het aan dié wat Hom liefhet nie?
 • Rom 8:18-19  Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduurnie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is.

 

Ons verdien hierdie erfenis nie.  Ons is gered, die bloed van die LAM is gegee om dit vir ons te koop.  Ons word uit God se vrye genade en onbegryplike liefde hemel toe geneem om dit in ontvangs te gaan neem en ewig tot sy eer te gaan geniet.

 

NIKS KAN VERVELIGER WEES NIE...”

En nou kan ons by daardie totaal menslike gesprek uitkomnou, in die lig hiervan, kan ons ons eie bedenkinge ook deurwerk:

 

Het jy mense ook al hoor : ‘’’n Hele ewigheid van lofprysing, ‘n hele ewigheid van halleluja’s, ‘n hele ewigheid van blydskap en vreugde...’’ That, my dear, is  a pie in the sky, one day when you die.  Want niksabsouluut niks, kan verveliger wees nie.”

 

Ja, hier praat ons nog die taal van torre en spinnekoppe en miere.

As hulle na ons, die hoër wesens sou kyk (en hulle is so happy in wat hulle doen en eet en vang, hulle soort bestaan), kan hulle hulle nie ons hoër bestaan met ons baie tale, ons denkprosesse en ons soort ideale, ja, selfs ons aardse lofprysing aan God indink nie.  Want hulle is (nog) nie so nie.

 

Van ons  die Skrif:

1 Kor 15:51-53:   Kyk, ek maak 'n geheimenis aan julle bekendOns sal nie almal sterwe niemaar ons sal almal verander word.  By die laaste trompet sal dit in 'n oomblik, in 'n oogknip gebeur, want die trompet sal weerklink, en die dooies sal as onverganklikes opgewek word, en ons sal verander word.   Hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike beklee word, en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike.

 

In totaal veranderde liggame, in ‘n volmaak geheiligde denksisteem, gees, sielverstand en wilsal ons as nuut-beliggaamde hemelinge voor ABBA staan,  voor  Christus wat ons erfenis vir ons met sy bloed gekoop hetvoor die gekruisigde HEER, en kyk, Hy leef en regeer...  en daar sal nie meer onheilig en opstandig verdeelde harte en verdeelde prioriteitevalsheid en louheid in die nuwe hemel en aarde wees nie.

 Onheilige en rebelse eiebelang sal nie meer voor ABBA, ons Vader, bestaan nie

Afvalligheid sal vir ewig uit die wil, die denke, die hart en die gees van die uitverkorenes in die Teenwoordigheid van die God van liefde verdwyn.

Ons sal in die teenwoordigheid van die Drie-enige God nie meer begeer om te doen wat ons ou natuur op aarde, toe ons nog insekte was, gedoen nie

Ons sal in die huis van ons Vader, ABBA vir ons deur Jesus Christusgeen stryd meer met versoekings en aanslae van die Satan (wat in die poel van vuur is), die (vergane ou) wêreld en ons vernietigde ou natuur  nie.

 

DIÉ WAT NOOIT IN DIE LEWE  HIERDIE LEWE TOEGANG TOT EN VERBLYFREG IN DIE GODSTAD SAL  NIE:

 

Openbaring 21:8  Maar *dié wat bang en ontrou geword het*, die losbandigesmoordenaars en onsedelikesbedrieërs en afgodsdienaars en al die leuenaarshulle lot is die poel wat met vuur en swael brand, dit is die tweede dood."

 

8Maar vir die oneerlikes (leuenagtige lafhartiges), *onbetroubares (dié wat geloof en volharding prysgee)*, [Luk 7:23; Op 17:14]  korruptesmoordenaarspersone wat seksuele sondes doentowenaarsafgodsdienaars en al die leuenaars wag die poel wat met vuur en swael brand (die verdoemenisewige liggaamlike en geestelike lyding). [Mark 9:43-48; Op 14:10-11] Dit is die tweede dood ( die aardse dood).”

 

En daarom lees ons nou HEBREËRS 10, daardie ontsettende vermaning tot volharding in die konflik tussen heiligmaking en afvalligheiddaardie ontsettende vermaning om in die konflik teen die sonde te volhard

Want presies hierhier waar ons die eindbestemming van elkeen sien wat in Christus blypresies hier pas Hebreërs 10 in:

 

Heb 10:14  Deur die één offer het Hy dié wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vry gemaak.

Heb 10:15  Ook die Heilige Gees betuig dit aan onsEers  Hy:

Heb 10:16  "Dit is die verbond wat Ek met hulle na daardie dae sal sluit die Here. Ek sal hulle my wette in die hart gee, in hulle verstand sal Ek dit skrywe."

Heb 10:17  Dan  Hy verder: "Aan hulle sondes en hulle oortredings sal Ek nooit meer dink nie."

Heb 10:18  Waar die sondes vergewe is, is geen offer daarvoor meer nodig nie.

Heb 10:19  Broersons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom,

Heb 10:20  en dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het Hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam.

Heb 10:21  En terwyl ons Hom ook as groot priester oor die huis van God het,

Heb 10:22  laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheidOns harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete, en ons liggame is gewas met skoon water.

Heb 10:23  Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou: Hy doen wat Hy beloof het.

Heb 10:24  Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade.

Heb 10:25  Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is niemaar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer namate julle die oordeelsdag sien nader kom.

Heb 10:26  Wanneer ons opsetlik bly sondig nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem nie.

Heb 10:27  Daar bly alleen 'n verskriklike verwagting oor van oordeel en 'n gloeiende vuur wat die teenstanders van God sal verteer.

Heb 10:28  As iemand die wet van Moses oortree, en twee of drie getuies bevestig dit, word hy nie begenadig nie, hy word doodgemaak.

Heb 10:29  Hoeveel swaarder straf, dink jullesal hy kry wat die Seun van God verag het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is, geminag het en die Gees van genade beledig het?

 

 
 

Kliek en kry: DIE GEMERKTES OP REIS

 

 
Openbaring 21: 1-7
DIE GEMERKTES OP REIS
 
Is daar ook plekke wat jy graag binnekort sou wou gaan beleef?
Ons hier wil so graag gaan blomme kyk in Namakwaland.
Ons sien Namakwaland in al sy skoonheid op die rekenaarskerm.  Maar dit is skermbeelde... dit is nog nie om Namakwaland se wind te voel, by die blomme te buk, tussen die blomme te wees, op die voetpaadjies daar te stap en alles self te beleef nie: die hemelruim bo ons, die grond onder ons voete, die volle tafereel van 360 grade om ons nie.
 
Vanoggend gebeur twee dinge: ons word herinner aan die merkteken waarmee Christus elkeen wat in Hom is, gemerk het, met die naam van die Godstad as deel van die merkteken. 
En ons sien die totaal nuwe skepping wat op ons wag as ons tot die einde in Christus volhard.
 
Ons sien ‘n wonderlike, wonderlike beeld, ‘n landskap waaraan die wêreld geen erg het nie, want die Middelpunt van die landskap is JESUS CHRISTUS.
 
Elkeen wat volgens Openbaring 3:12 die onsigbare merkteken dra wat Jesus op ons laat aanbring het, en wat vanoggend Openbaring 21 lees, beleef die visioen van die nuwe hemel en die nuwe aarde wat Jesus Christus vir Johannes deur die oop deur in die hemel gegee het, sodat Johannes dit kon neerskryf vir die Kerk van alle eeue om te lees, te oordink en  oor bly te wees.  Ons moet in ‘n sekere styl daarheen reis.
 
Hierdie visioen word aan die liggaam van Christus gegee, aan sy bruid, sodat ons as gemerktes mekaar gedurende ons aardse lewe daaraan kan herinner dat Christus altyd sy beloftes hou. Nou sien ons die totaal nuwe skepping soos beelde op ‘n rekenaarskerm, maar ons gaan regtig daar uitkom.  Ons reis is daarheen.  Dit is ons bestemming. Ons moet in ‘n sekere styl daarheen reis.
 
Jesus Christus gee hierdie visioen aan die KERK, aan sy Bruid, sodat ons mekaar aan die merkteken op ons almal se voorkoppe kan herinner. Sodat ons kan uitsien na die toekoms by die HERE en by die geloofsgemeenskap van alle tye. Ons moet in ‘n sekere styl daarheen reis.
 
Jesus Christus gee hierdie visioen aan die KERK, aan sy Bruid, sodat ons mekaar as sy gemerktes kan vermaan om nie in die denkpatrone, konsepte, leefstyl en praktyke van die bose ‘’Babilon” ingesuig te word nie.  Sodat ons ons eie doen en late kan ondersoek, of ons in die geloof lewe. Want Babilon verteenwoordig alles wat teen God se wil vir die mens en vir die aarde is.  Babilon verteenwoordig die heerskappy en wil van Satan en sy opgekommandeerde trawante: die antichris (alle antichristelike gesagstrukture) en die vals profeet (alle antichristelike leringe.) Ons moet in ‘n sekere styl na die Godstad reis.
 
 
Kom ons lees die wonderlike slotgedeelte van die boek JUDAS, die Bybelboek net voor die boek Openbaring, want dit is die belydenis en die lofprysing van die gemerktes, die belydenis en lofprysing van die Bruid terwyl elkeen van ons en die KERK van alles eeue  wanneer ons Here Jesus die totaal nuwe skepping en veral die Godstad waarheen ons op pad is, deur die oop deur in die hemel vir ons wys:  
 
Jud 1:24-25  Aan Hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle onbevlek en met vreugde sy heerlikheid te laat aanskou, aan die enigste God, ons Verlosser deur Jesus Christus ons Here, aan Hom behoort die heerlikheid en die majesteit, die krag en die mag, van alle ewigheid af, ook nou en tot in alle ewigheid! Amen.
Kom ons lees die wonderlike slotgedeelte van die boek JUDAS,  die belydenis en die lofprysing van die gemerktes, soos in die oorspronklike manuskrip van die NLV met TOELIGING.  Judas 1:24-25.
24Aan Hom (die Enigste) wat magtig is om julle (die Kerk, elke gelowige) van val te bewaar, [Joh 10:28-30; Rom 16:25] en julle sonder vlek (in volle heerlikheid, in volmaakte skoonheid) [Ef 5:26-27] met groot vreugde (vreugde wat op aarde onverwoordbaar is, alles oortref wat ons ooit hier sal ken) [2 Kor 4:17] voor sy heerlike teenwoordigheid stelling te laat inneem, [Kol 1:22; 1 Pet 4:13] 25aan die ewige God, ons Verlosser op grond van wat Jesus Christus vir ons gedoen het, behoort die heerlikheid, die grootheid, die krag en die mag van altyd af, ook nou en vir altyd. [1 Kron 29:11-13; Op 5:13-14]  Amen (Dit is waar).
 
Aan Openbaring 21 het die wêreld geen erg nie.  Maar vir die Bruid sê Christus in sy WOORD:
2Tim_2:12  As ons in die geloof volhard, sal ons saam met Hom regeer; as ons Hom verloën, sal Hy ons ook verloën.
Heb_3:14  Ons behou deel aan Christus as ons end-uit volhard in die vertroue waarmee ons begin het.
 
Maar ons het alle belang hierby:  HIERDIE is ons bestemming.  Hieroor verheug ons ons.
 
Openbaring 21:1  Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn, en die see het nie meer bestaan nie.
Dieselfde Skrifgedeelte, soos in die oorspronklike manuskrip van die Nuwe Lewende Vertaling met Toeligting:
Die nuwe hemel en die nuwe aarde
Toe het ek ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde (‘n totaal nuwe skepping) gesien; want die eerste hemel en die eerste aarde (deur die boosheid, onreinheid van die mensdom ontwy, besmet) het verbygegaan [Jes 65:17-19; 2 Pet 3:13] en die see (eens die versinnebeelding van donker dieptes waaruit goddeloosheid, chaos, onrus, antichristelike magte te voorskyn kom) [Ps 65:8; Op 12:18;  13:1] het nie meer bestaan nie.
 
 
Openbaring 21:2  En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is.
Dieselfde Skrifgedeelte, soos in die oorspronklike manuskrip van die Nuwe Lewende Vertaling met Toeligting:
2Ek het ook die heilige stad, die nuwe Jerusalem (die heilige Godstad *in die plek van die onheilige wêreldstad*) [Op 11:13; 17:16,18], van God af uit die hemel sien neerkom. [Heb 11:10; Op 3:12] Die nuwe Jerusalem was soos ’n (lieflike, rein) bruid wat vir haar eggenoot mooigemaak is. [Jes 54:5; 61:10; Ef 5:25-27; Op 19:7-8]
 
 
Openbaring 21:3  Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê: "Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly; hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God.
Dieselfde Skrifgedeelte, soos in die oorspronklike manuskrip van die Nuwe Lewende Vertaling met Toeligting:
3Ek het toe ’n kragtige stem van die troon (van God, die Middelpunt van die openbaringsgeskrif) [Op 1:12-18; 21:22-23]  af hoor sê: “Kyk, die tentwoning van God is nou onder die mense opgeslaan (God woon nou by die verlostes). Hy sal by hulle bly, en hulle sal sy volke (al die verlostes, getroues uit al die volke, nasies) [Matt 28:19-20] wees en God sal self by hulle wees as hulle God. [Eseg 37:27]
 
Hier is die stad waarvan die naam onsigbaar gegraveer is op elkeen wat in Christus is:
Op 3:12  Elkeen wat die oorwinning behaal, sal Ek 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal vir altyd daar bly. Ek sal op hom die Naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God, die nuwe Jerusalem, wat van my God af uit die hemel uit afkom. En Ek sal ook my eie nuwe Naam op hom skrywe.
 
Op 3:12, Soos in die NLV met Toeligting:
12Die een wat aanhou (om deur Christus te) oorwin, [Rom 8:37] hom sal Ek ’n pilaar in die (geestelike) tempel van my God maak (blywend in die Godstad vestig), en hulle sal nooit weer daaruit weggeneem word nie. Ek sal op hulle die Naam van my God (aan Wie hulle behoort onuitwisbaar) graveer, asook die naam van die stad van my God (waartoe hulle toegang het, hulle ewige woonplek), naamlik die nuwe Jerusalem wat neerdaal uit die hemel, van my God af, asook my (onuitwisbare) nuwe Naam (in die verhouding tussen die Christen en Christus: Immanuel, die Messias, die opstanding en die lewe). [Matt 1:23; Joh 1:41; 11:25; Op 2:17]
 
Hier is die nuwe Jerusalem wat sal neerdaal uit die hemel... eers is ons gemerk, eers is elke lid van die liggaam van Christus, die KERK, sy kudde en sy bruid gemerk... en hier, teen die einde van die groot onthulling aan die KERK,  sien die KERK van alle eeue nou die Godstad.
 
Elkeen wat NIE in Christus is nie, is ook gemerk. En net die Gees van God, net die genade van God in Christus, ne die bloed van Christus kan die ander merk uitwis (en mag ons dit met ‘n diep, swart tatoeërmerk vergelyk:
   
Openbaring 17:5:  Op haar voorkop was haar naam geskrywe en dit het 'n verborge betekenis. Die naam was: "Groot Babilon, die moeder van die sedeloses en van die losbandigheid op die aarde."
5Op haar voorkop (net soos op God se gemerktes) [Op 3:12] was ’n (eie) geheimsinnige naam geskryf : (“MISTERIE, BABILON DIE GROTE, DIE MOEDER VAN HOERE EN GRUWELS VAN DIE AARDE:”) “Groot Babilon, die (onheilige) moeder (lewegewer, voorganger) van dié wat seksuele wanpraktyke beoefen en van die losbandighede op die aarde.”
 
Om hierdie dinge te weet, is vir die wêreld van geen belang nie.  Maar vir ons is die verskil van wesensbelang.
Vir ons is heiligmaking van wesensbelang,  want…  Die nuwe Jerusalem was soos ’n (lieflike, rein) bruid wat vir haar eggenoot mooigemaak is. [Jes 54:5; 61:10; Ef 5:25-27;
 
Die verskil tussen die merkdraers van Christus en die merkdraers van Babilon is REGVERDIGE DADE:
Op 19:7-8].  Die verskil tussen ons en die wêreld is dit: Op 19:8  God het haar dit vergun om fyn, helder blink klere aan te trek." Hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges.
Die verskil tussen die draers van die merkteken van Christus en die draers van die merk van Satan en die  wêreld is:
 
BEREIDHEID OM VIR CHRISTUS TE LY. OM OOR HOM BESPOT TE WORD. OM HIERDIE AARDE AS TYDELIK TE BESKOU, EN ONS AARDSE LEWE AS VOORBEREIDING VIR DIE HEMEL BY GOD.  OM LOFPRYSEND TE LEEF.  OM SY NAAM TE BELY.  OM GOED TE DOEN EN MEDEDEELSAAM TE WEES.
 Heb 13:13  Laat ons dan nou uitgaan na Hom toe buitekant die laer en die smaad dra wat Hy gedra het, Heb 13:14  want ons het in hierdie wêreld geen vaste verblyfplek nie, ons is op soek na die toekomstige. Heb 13:15  Laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer van lof bring, dié lof wat aan Hom gebring word deur die lippe wat sy Naam bely. Heb 13:16  Moenie nalaat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want dít is die offers wat vir God aanneemlik is.
 
HERE, laat ons as u merktekendraers in heiligheid, in geregtigheid en met regverdige dade as ons leefstyl na die Godstad reis.  Om u Naam ontwil, amen.
 
 

Kliek en kry: Paasfees in Skriflig. Openbaring 20

PAASFEES in SKRIFLIG:  hierdie keer uit Openbaring 20

Genade in en deur Jesus  Christus alleen.

Oordeel as gevolg van Jesus Christus

 

In ons buurstaat, Mosambiek, in die Cabo Delgado provinsie, is daar na bewering kinders so jonk as 11 jaar onthoof. Meer as 2500 mense is reeds vermoor en 700 000 Mosambiekers het reeds seder t2017 uit hulle huise gevlug. Militante groepe met verbintenisse met ISIS, is nou reeds 4 jaar lank besig met terreurdade net hier anderkant ons grense.
Raak dit jou persoonlik?
Wat sou jy gesê het as jy so-iets hoor en iemand sê vir jou: ‘’Kom ons eet sjokolade?’’
 
Die cornonavirus gaan nog jare lank met ons wees, word gesê. Daar is min families in ons land wat nie dierbares en vriende tydens die eerste jaar van die pandemie aan die dood verloor het nie. Raak dit jou persoonlik?
Wat sou jy gesê het as jy besig was om vir iemand te vertel van twee familielede wat in Intensiewesorg was en gesterf het... en iemand sê vir jou: ‘’Kom ons eet sjokolade?’’
 
 
Daar is geweldige armoede en politieke konflik in Suid-Afrika. Raak dit jou persoonlik?  Wat sou jy gedink het jy vir iemand foto’s van huilende honger mense gewys het en daardie een sou sê: ‘’Kom ons eet sjokolade...?”  
 
 Tog is dit wat ons gisteraand op TV gesien het:  ‘’Kom ons deel Paaseiers uit, kom ons eet sjokolade, kom ons deel sjokolade uit, want Paasfees gaan oor familie, oor lekker eet, oor paaseiers, oor paaseiers wegsteek, oor koek en kolwyntjies.
 
Maar PAASFEES word in Openbaring 20 in Skriflig geplaas. Paasfees gaan oor Jesus Christus, oor genade en redding, oor die ewige lewe in en deur Jesus  Christus alleen.
Paasfees gaan oor oordeel as gevolg van Jesus Christus.  Want die boodskap van Paasfees is dat daar genade is, en oordeel, want ons moet almal voor die regterstoel van God verskyn.:  
 
 
 
Op 20:11  Toe het ek 'n groot wit troon gesien en die Een wat daarop sit. Die aarde en die hemel het voor Hom padgegee, en daar was nie meer plek vir hulle nie.
Dieselfde Skrifgedeelte soos in die oorspronklike manuskrip van die NLV met Toeligting:
Die boekrolle word oopgemaak vir die finale Oordeelsaankondiging  (hofsitting) [Dan 7:9-10; Op 6:14; 11:18]
11Ek het toe ’n groot wit troon (die regeringsetel van God, sy regterstoel, die middelpunt van die verlede, hede en toekoms) gesien en Iemand (God die Here) wat daarop sit. [Op 4:9-10; 5:1,7] Die aarde en die hemel (uitspansel) het van Hom af weggevlug, [Ps 102:26-27; Jes 51:6] en daar was nie meer wegkruipplek vir hulle oor nie. [2 Pet 3:10, 12]
2 Kor  5:10  Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad.
Raak dit jou?
 
 
 
Op  20:12  Ek het die dooies, groot en klein, voor die troon sien staan, en die boeke is oopgemaak. Daar is ook 'n ander boek oopgemaak, dit is die boek van die lewe. Die dooies is toe geoordeel volgens wat daar in die boeke geskrywe staan oor alles wat hulle gedoen het.
Dieselfde Skrifgedeelte soos in die oorspronklike manuskrip van die NLV met Toeligting:
12Ek het ook die dooies, groot en klein (elkeen wat ooit geleef het), voor die troon sien staan. Daarna is die boekrolle (vir ‘n regverdige oordeel) oopgemaak. [Dan 7:10; Joh 5:28-29]  Daar is ook ’n ander boekrol oopgemaak, dit is die Boekrol van die Lewe (die Boekrol van die geslagte Lam). [Op 13:8]
 Die dooies is geoordeel volgens wat opgeskryf staan oor wat hulle gedoen het. [Matt 25:31-46; 2 Kor 5:10]
 
Joh 3:16-18  God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word. Wie in Hom glo, word nie veroordeel nie; wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie.
Raak dit jou?
 
Op 20:13  Die see het die dooies teruggegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dooies teruggegee wat in hulle was, en oor elkeen is geoordeel volgens wat hy gedoen het.
Dieselfde Skrifgedeelte soos in die oorspronklike manuskrip van die NLV met Toeligting:
13Die see het die dooies teruggegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dooies teruggegee wat daarin was, en hulle is elkeen geoordeel volgens wat hulle gedoen het. [Jer 17:10; Rom 2:6]
 
Rom 2:6-8  Hy sal elkeen vergeld volgens sy dade:   aan dié wat in goeddoen volhard en op dié manier soek na ewige heerlikheid, eer en onverganklikheid, gee Hy die ewige lewe;   maar dié wat uit selfsug ongehoorsaam is aan die waarheid en toegee aan die ongeregtigheid, straf Hy in sy toorn.
Gal 6:7-8:  Moenie julleself mislei nie: God laat nie met Hom spot nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes.  Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die Gees saai, sal van die Gees die ewige lewe oes.
 
Raak dit jou?
 
Vandag klink die één boodskap wat in Paastyd saak maak, oor ons op.  Dit is nie die boodskap dat ons sjokolade moet eet en dat paaseiers weggesteek moet word om weer gevind te word nie.  Dit is die boodskap dat CHRISTUS ons binne die raadsplan van God kom soek het.  Dat Hy gekom het om dié te vind wat verlore was.
 
Luk 19:1  Jesus het in Jerigo gekom en was op pad deur die stad.
Luk 19:2  Daar was 'n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man.
Luk 19:3  Hy het geprobeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. Luk 19:4  Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n wildevyeboom om Jesus te kan sien, want Hy sou daar verbygaan. Luk 19:5  Toe Jesus by die plek kom, kyk Hy op en sê vir hom: "Saggeus, kom gou af, want Ek moet vandag in jou huis tuis gaan." Luk 19:6  Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang.
Luk 19:7  Almal wat dit gesien het, het beswaar gemaak en gesê: "Hy gaan by 'n sondige man tuis!" Luk 19:8  Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê: "Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug." Luk 19:9  Daarop sê Jesus: "Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom; ook hierdie man is 'n kind van Abraham.
Luk 19:10  Die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is."
 
Raak dit jou?
 
Paasfees is nie oor paaseiers wat gesoek en gevind moet word nie.
 
Paasfees handel oor JESUS, oor die Drie-enige God wat ons ALMAL in ons verlorenheid en gebrokenheid, op ons hellevaart op pad na die verdoemenis kom soek het.  Oor God wat ONS kom vind het.  Oor God wat genade oor stukkende, ellendige, armsalige en verlore sondaars kom uitgiet het, sodat ons, as ons Openbaring 20:14 lees, mag weet:  ek sal lewe.  Ek gaan nie tot die tweede dood veroordeel word nie.  Ek word vrygespreek op grond van Jesus Christus alleen: omdat ek in Hom gl0 en HOM as my enigste Verlosser en Heer erken en liefhet
 So klink Op 20:14  Toe is die dood en die doderyk in die vuurpoel gegooi. Dit is die tweede dood, die vuurpoel.
Dieselfde Skrifgedeelte soos in die oorspronklike manuskrip van die NLV met Toeligting:
14Die dood en die doderyk is toe in die vuurpoel gegooi (Die laaste vyand, die dood, sal vernietig word). [1 Kor 15:26; Op 21:4] Dit is die tweede dood – die poel van vuur (die verdoemenis, die hel).
 
 
Op 20:15  As daar gevind is dat iemand se naam nie in die boek van die lewe geskrywe staan nie, is hy in die vuurpoel gegooi.
Dieselfde Skrifgedeelte soos in die oorspronklike manuskrip van die NLV met Toeligting:
15En as dit geblyk het dat iemand se naam nie in die Boekrol van die Lewe opgeskryf staan nie, is hy in die vuurpoel gegooi. [Joh 3:18-19; Hand 4:12]
 
Ps_14:3  Almal het afgedwaal, die laaste een het ontaard; daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie één nie.
Ps_53:4  Almal het afgedwaal, die laaste een het ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie één nie.
Pred_7:20  Daar is geen mens op aarde regverdig nie, niemand wat net goed doen en nie sondig nie.
Raak dit jou?
 
Maar ons wat in Jesus glo, ons vir wie Paasfees om HOM gaan omdat ons hele lewe van Hom en van God se genade gaan, sing:
 
“Die Lam wat geslag is, [Joh 1:29; 1 Pet 1:19]
is waardig genoeg (Waardig is die Lam wat geslag is)
om (op grond van wat Hy gedoen het) die (sewevoud van) mag en rykdom,
die wysheid en sterkte,
die eer, heerlikheid
en lofprysing (in die hemel en op die aarde) te ontvang.” [1 Kron 29:11-13; Fil 2:9-10; Op 19:1]
 
WANT:
Hand 4:12  Hý (JESUS) bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie."
 
 
 

Kliek en kry: Die HEERLIKE BOODSKAP

DIE HEERLIKE BOODSKAP
 
Wat is vir jou die lekkerste, heerlikste ding om in hierdie vreeslike tye vir jou medemens— veral vir jou medegelowiges— te kan doen?
 
Ek dink elke kind van die HERE sal saamstem: as iemand baie swaar kry, as iemand ly en nie weet watter kant toe nie, as iemand op die rand van wanhoop is, moet dit sekerlik die lekkerste ding in die lewe wees om iets vir daardie een te kan doen wat lig in sy lewe gee.  Om iets te kan gee wat hy of sy nou nodig het.  Om te doen wat God van my verwag, en om dit in blydskap, in volle oortuiging dat dit die regte ding is, vir my medegelowige te doen.
 
Dit is moeilike, moeilike tye.  Dit is bitter moeilike tye in die Kerk.
Wanneer ons van moeilike tye praat, verwys ons na jongmense wat kerkvervreemd geraak het, na die geweldige aanslag van die draak, die dier uit die see en die dier uit die aarde: die Satan, die antichris (alle antichristelike, Christusvyandige gesag-en magstrukture) en die vals profeet (alle Christusvyandige ideologieë, gelowe, teorieë, leringe en die draers en verkondigers daarvan.) 
   
Dit is bitter moeilike tye in die Kerk, en ons praat van wat in die tyd van die coronavirus gebeur het: digitale dienste wat vir baie gelowiges geriefliker geword het as om regtig saam met ander gelowiges te gaan vergader.  Afstandsgodsdiens, waarin daar soveel minder persoonlike eise aan ons gestel word: soveel minder aansprake op ons tyd, geduld en alles wat die vrugte van die Gees verteenwoordig:
 
Gal 5:22  Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.
 
Om van die finansiële eise, die besnoeiings en kommer rondom finansiële oorlewing nie eens te praat nie.  
 
2 Tim 3:1-5 het waar geword, en ook ons beleef dit terdeê:   
 
Dít moet jy weet:* in die laaste dae* sal daar swaar tye kom.  Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig; hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie;  hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God.  Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af.
 
2 Pet 3:3-4 het waar geword, en ook ons beleef dit:   Veral moet julle weet dat daar *in die laaste dae* mense op die toneel sal verskyn wat die spot dryf en wie se lewe net deur hulle eie begeertes beheers word. Hulle sal spot  en sê: "En wat het nou geword van die belofte van sy wederkoms? Ons vaders is al dood, en tog bly alles nog net soos dit was van die begin van die skepping af."
 
Maar daar gebeur ook iets geweldigs in hierdie ‘’laaste dae.’’
Heb 1:1-3:  In die verlede het God baiekeer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete,   maar *nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur die Seun*.
 
En vanoggend, juis in hierdie omstandighede, juis in hierdie oomblikke in die geskiedenis van die wederkomsafwagtende Kerk op aarde, is die opdrag van die HERE dat ons hier die die lekkerste, heerlikste ding moet doen. Ons moet in  hierdie vreeslike tye  ons medegelowiges herinner aan wat Hy sê.
 
Ons moet verkondig wat Jesus Christus vir sy Bruid vanuit die hemel sê. Nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur die Seun*.
Ons moet die seën-uitsprake uit die hemel weer en weer met die liggaam van Christus deel.
Ons mag nie een weglaat nie, want só sê ons Heer en Koning, Hy was is en was en wat sal kom: 
Openbaring 22:18-20  Ek betuig aan almal wat die woorde van hierdie profetiese boek hoor: As iemand iets hieraan byvoeg, sal God vir hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is;  en as iemand een van die woorde van hierdie profetiese boek wegneem, sal God sy deel aan die boom van die lewe en aan die heilige stad wegneem waarvan in hierdie boek geskrywe is.  Hy wat dit alles getuig, sê: "Ja, Ek kom gou!" Amen! Kom, Here Jesus!
 
HERE, help ons om niks toe te voeg tot wat U vir die ware KERK op aarde sê nie, u liggaam waarvan U die Hoof is.  En laat u seën en u genade vanoggend oor u Bruid opklink, wanneer ons as ligdraers die lig van die Woord met elke ou geloofsgemeenskappie deel. Laat daar lig skyn in elke gemeentetjie wat nou u Lig en u waarheid nodig het, en laat die NET die lig wees wat van U, die LIG vir die wêreld af kom.
  
Daar is sewe saligsprekinge in die boek Openbaring. Nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur die Seun*.
Christus se wederkomsafwagtende bruid, die Kerk van alle eeue, hoor Hom die seën vanuit sy gesagsposisie in die hemeloor die getroues van die ware Kerk uitspreek in:-
 1. Openbaring 1:3;
 2. Openbaring 14:13b;
 3. Openbaring 16:15b;
 4. Openbaring 19:9;
 5. Openbaring 20:6;
 6. Openbaring 22:7,
 7. Openbaring 22:14
 
Jy, liewe geloofsgenoot wat aan die leer van Jesus Christus vashou, jy wat soos Paulus begeer om Christus Jesus waarlik te KEN, jy wat skuil onder die bloed van die Lam en onder die beloftes van die Woord— oor jou en almal wat só in Christus leef, klink die stem van die Bruidegom vanoggend uit die hemel op.  Hy wat kom, spreek die volgende seëninge met Goddelike gesag, in sy almag en trou, in sy groot liefde oor sy Bruid uit, en oor jou as lid van sy liggaam op aarde. Nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur die Seun*.:
 
EERSTE SEËN, OPENBARING 1:3:
Op 1:3  Geseënd is die een wat die woorde van hierdie profesie lees, en die mense wat dit hoor en wat ter harte neem wat daarin geskrywe staan, want die eindtyd is naby.
Soos in die NLV met Toeligting, oorspronklike manuskrip:
Geseënd is dié een wat die woorde van dié profesie (profetiese onthulling van die Godsplan) lees (voorlees, aan die Kerk van Christus voorhou), asook dié wat dit (aan-) hoor en gehoorsaam (ter harte neem en doen) wat daarin geskryf staan, [Luk 11:28; Op 22:7] want die tyd van beslissing (Grieks kairos engys, krisistyd vir die wederkoms-afwagtende Christendom van alle tye) is naby  (onontwykbaar). [Rom 13:11; Jak 5:7-9]
 
TWEEDE SEËN, OPENBARING OPENBARING 14:13B
Soos in die NLV met Toeligting, oorspronklike manuskrip:
 
13Ek het ook ’n stem van die hemel af hoor sê: “Skryf dit (die volgende belangrike aankondiging) op! Geseënd is die dooies wat van nou af in (in die tyd van groot verdrukking as eiendom van, in ‘n eenheidsband met) die Here sterf.” [Joh 11:25-26; Fil 3:21] “Ja,” sê die Gees, “hulle sal rus van hulle harde werk (al die angs, die stryd op aarde), want wat hulle gedoen het, vergesel hulle (as bewyse van hulle trou aan God wat hulle uit genade gered het).” [Joh 1:16; Gal 6:7-8; Op 20:12]
 
 
DERDE SEËN, OPENBARING 16:15B
 
Op 16:15  "Kyk, Ek kom onverwags soos 'n dief. *Geseënd is die een wat wakker bly en sy klere reghou, sodat hy nie kaal hoef te loop en die mense sy skande sien nie.*"
Uit die NLV met Toeligting, oorspronklike manuskrip:
15“Wees bedag, Ek kom onverwags, net soos ’n dief. [Matt 24:43-44; 1 Tess 5:2]  *Geseënd is elkeen wat wakker loop en sy klere gereed hou (vir die finale eksodus van die kinders van God) [Eks 12:11] sodat hy nie kaal hoef te loop en die mense sy verleentheid sien nie.*”
 
VIERDE SEËN, OPENBARING 19:9
Op 19:9  Toe sê die engel vir my: "Skryf op: Geseënd is hulle wat na die bruilofsmaal van die Lam uitgenooi is." Verder sê hy vir my: "Dit is die woorde van God, en hulle is waar."
 Uit die NLV met Toeligting, oorspronklike manuskrip:
9Die engel het toe vir my gesê: “Skryf (die belangrike boodskap): [Op 2:1, 8. 12, 18] Geseënd (Hoe gelukkig, bevoorreg, Gr: makarios) is hulle wat na die bruilofsfees van die Lam  [Joh 1:29; Op 5:6-9, 12] uitgenooi is.” Hy sê toe ook aan my: “Die woorde wat van God af kom, is betroubaar (onveranderlik waar).”[Matt 24:35]
 
GEBED:  HERE, ons HERE,  Nou, in hierdie laaste dae, het U met ons gepraat deur die Seun*.  Ons eer U vir die lig wat U vir ons gee.  Vir die sekerhede, vir die hoop en vreugde.  HERE, ons eer U!  Amen.

 

 

 
 
 
 
 
Verniet Argief

   
Lees meer...

    DIE EVANGELIE VIR DIE KERSTYD!   DIE LAM is
Lees meer...

WAY BETTER THAN POPCORN. Hendrik Rocher’s testimony: On Mother’s Day 2002 God sav
Lees meer...

DIE KRUISKONING deur Maretha Maartens. Hierdie Evangeliese toneelteks handel oor die aardse bedie
Lees meer...
Winkel
      Tuis | Blaaier | Kontak Ons    |    Vrywaring | Privaatheidsbeleid | IBS | Webmeester
© 2021 Seker.co.za
Chillies